Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 10
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Is je bezem al afgestoft? Zaterdag 25 maart is het tijd voor de Landelijke Opschoondag. Dat betekent dat in
heel Nederland buren, gemeenten, scholen en bedrijven samen aan de slag gaan om hun buurt een stukje
schoner te maken. Daar doe jij toch ook aan mee? Kijk op www.nederlandschoon.nl


Gemeentelijke aanslagen Nuenen 2017
Gewoonlijk ontvangt u uw gemeentelijke aanslagbiljet eind februari. Dit jaar ontvangt u die eind maart. Op
deze aanslag staat (indien voor u van toepassing) vermeld:
- de WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van het object;
- het bedrag voor de Onroerende zaakbelasting;
- het bedrag voor het Vastrecht 2017 afvalstoffenheffing;
- het bedrag voor de Reclamebelasting.

De rioolheffing blijft u zoals gewoonlijk aan Brabant Water betalen.

Op de achterzijde van het aanslagbiljet en op de bijsluiter vindt u nadere informatie over de verschillende
belastingsoorten, de betaling, de kwijtschelding en de mogelijkheden hoe en bij wie u bezwaar tegen deze
aanslag kunt maken. Ook staat vermeld waar u inlichtingen kunt verkrijgen indien u nog vragen heeft.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
Collecte
Volgende week wordt van 12 maart tot en met 18 maart gecollecteerd door Reumafonds.


Bekendmaken en kennisgeven voortaan via www.overheid.nl
Vanaf 1 maart 2017 gaat de gemeente Nuenen helemaal over op elektronisch bekendmaken en kennisgeven.
De lange en vaak moeilijk leesbare juridische teksten verdwijnen uit de gemeenteberichten in de Rond de
Linde. Deze ontwerpbesluiten, aanvragen en meldingen komen voortaan digitaal op www.overheid.nl
Voordelen
Dit heeft veel voordelen. Alles staat duidelijk op één plaats. Er is een duidelijke zoekfunctie. U kunt zich op
overuwbuurt.overheid.nl aanmelden voor een emailservice zodat u automatisch een email krijgen over een
kennisgeving of melding in uw buurt. En u kunt direct de achterliggende wet- en regelgeving raadplegen.

Nieuwsberichten
De plaatselijke weekbladen blijven nog wel de vertrouwde media voor de gemeentelijke nieuwsberichten.
Gedurende een gewenningsperiode van zes maanden vullen we de nieuwsberichten aan met een beknopt
overzicht van de kennisgevingen en bekendmakingen.
Extra service
Wanneer u geen toegang tot internet heeft, kunt u telefonisch via (040) 2631631 bij het KCC van de
gemeente Nuenen te allen tijde een afschrift opvragen van de kennisgevingen en bekendmakingen. Deze extra
service bieden we graag.


Afvalweetje
Heeft u grote stukken karton of veel papier om weg te gooien? Dat kunt u gratis kwijt bij de 24 uur brenghoek
op de milieustraat.


Jaarprogramma opsporingsambtenaren
Nuenen controleert op het thema plakken en kladden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze
opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema plakken en
kladden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

In onze gemeente is het verboden om de volgende plaatsen te (laten) beplakken, bekladden of bekrassen:
- op een openbare plaats;
- op een roerende of onroerende zaak indien dit vanaf de weg zichtbaar is.
Op verschillende plaatsen binnen de gemeente zijn speciale aanplakborden geplaatst, waarop u
bekendmakingen en meningsuitingen kunt plakken. Deze borden zijn overigens niet bedoeld voor reclame-
uitingen. Het plakken en dergelijke van reclame-uitingen is in beginsel binnen de hele gemeente verboden. 

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door onze boa’s
worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. Als de overtreding op meer plaatsen is begaan
(bijvoorbeeld het plakken van posposters) kunnen wij handhavend optreden, mogelijk door toepassing van
bestuursdwang. De regelgeving over plakken en kladden is vastgelegd in artikel 2:42 van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). U kunt de APV vinden via www.overheid.nl

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons
Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl


Alcoholvrij feesten in de Tienertent
Het feest is weer voorbij. De organisatie van de Tienertent kan terug kijken op een zeer succesvol carnaval.
Ieder jaar wordt er op het Vincent van Goghplein een enorme tent geplaatst waar 1500 jongeren, in de leeftijd
van 12 t/m 17 jaar, 4 dagen lang carnaval kunnen vieren. Dit allemaal zonder alcohol.

Zero tolerance
Ook dit jaar hanteerde de organisatie van de Tienertent een zero tolerance beleid: zo is het verboden om de
Tienertent te bezoeken onder invloed van alcohol en wordt er in de tent zelf ook geen alcohol geschonken.
Voorafgaand aan het carnaval is dan ook duidelijk gecommuniceerd door de organisatie en de gemeente dat er
geen alcohol wordt getolereerd.

Positief verrast
Om de jongeren te controleren werden er aan de deur weer steekproefsgewijs blaastesten uitgevoerd. Waar er
vorig jaar nog tientallen jongeren werden aangetroffen met alcohol, was er dit jaar nog maar een enkeling die
toch probeerde binnen te komen met een kleine hoeveelheid alcohol op. Ten opzichte van carnaval 2016 is dit
een erg positieve verandering waar de organisatie dan ook trots op mag zijn! Op naar een succesvolle 33e
editie


Inloopavond vergunninghouders

15 maart in 'De Koppel' Nederwetten
16 maart in 'D'n Heuvel' Gerwen
Op woensdag 15 maart is er in 'De Koppel' in Nederwetten en op donderdag 16 maart in 'D'n Heuvel' in Gerwen, een inloopavond van 17:00 tot 21:00 uur over de huisvesting en inburgering van de 81 (prognose) aan Nuenen toegewezen vergunninghouders (= vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen). Op dit moment wordt in overleg met woningcorporaties, dorpsraden en bewonersverenigingen gekeken naar geschikte plaatsen waar deze nieuwe Nuenenaren zouden kunnen gaan wonen. Ook uw voorkeuren en suggesties horen wij graag!

Met maatschappelijke organisaties wordt de inburgering voorbereid om er voor te zorgen dat deze mensen zich hier thuis voelen en een bijdrage aan de Nuenense samenleving kunnen leveren. Op de inloopavond kunt u al uw vragen stellen en u eventueel opgeven om als vrijwilliger een actieve bijdrage te leveren aan de inburgering van de nieuwe Nuenenaren.

Elke inwoner van de gemeente Nuenen mag meedenken en meepraten! Kom op 15 maart naar 'De Koppel' of op 16 maart naar 'D'n Heuvel' om te praten over waar deze mensen kunnen worden gehuisvest en hoe zij het beste kunnen inburgeren!

U BENT VAN HARTE WELKOM!

De Inloopavonden zijn in overleg met de dorpsraad georganiseerd.

Op www.nuenen.nl staat relevante informatie over hoe inwoners worden betrokken bij huisvesting én inburgering, aanmelden voor de nieuwsbrief (binnenkort beschikbaar), informatie over vergunninghouders, waar u met vragen terecht kunt enz. enz.


Landelijke opschoondag 25 maart
Vergunningen periode 27-02-2017 en 03-03-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Papenvoortse Heide 5B Brandveilig gebruik van de blokhut
Willemstraat 2 Uitbreiden van de woning
Van Veldekestraat 4 Uitbreiden van de woning

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Gulberg 10 Oprichten van een bedrijfspand
Soeterbeekseweg 4 Realiseren van een aanbouw

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de
officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via:
www.overuwbuurt.overheid.nl.


Digitale bekendmakingen
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende bekendmakingen gepubliceerd:
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de
officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.