Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 11
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Uitnodiging
Openbare vergadering van de Commissie Straatnaamgeving
op dinsdag 21 maart 2017 om 10.00 uur in het gemeentehuis.
Voor deze vergadering is de volgende agenda opgesteld:
1. Opening;
2. Verslag openbare vergadering 12 mei 2016
3. Straatnaamvoorstellen Plan Gerwen ZO;
4. Intrekking straatnaam Koolhof plan Nuenen-West;
5. Nieuwe straatnaam Papenvoortse Heide;
6. Intrekking Neervoortse Dreef en inkorting Vaarlesedreef;
7. Rondvraag.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door Stichting ZOA.


Afvalweetje
Wat mag er in de PMD afvalzak? Lees het terug in uw persoonlijke afvalkalender


Inloopavond vergunninghouders D'n Heuvel Gerwen op 16 maart
Voordelen
Dit heeft veel voordelen. Alles staat duidelijk op één plaats. Er is een duidelijke zoekfunctie. U kunt zich op
overuwbuurt.overheid.nl aanmelden voor een emailservice zodat u automatisch een email krijgen over een
kennisgeving of melding in uw buurt. En u kunt direct de achterliggende wet- en regelgeving raadplegen.

Nieuwsberichten
De plaatselijke weekbladen blijven nog wel de vertrouwde media voor de gemeentelijke nieuwsberichten.
Gedurende een gewenningsperiode van zes maanden vullen we de nieuwsberichten aan met een beknopt
overzicht van de kennisgevingen en bekendmakingen.

Extra service
Wanneer u geen toegang tot internet heeft, kunt u telefonisch via (040) 2631631 bij het KCC van de
gemeente Nuenen te allen tijde een afschrift opvragen van de kennisgevingen en bekendmakingen. Deze extra
service bieden we graag.
Op donderdag 16 maart in 'D'n Heuvel' in Gerwen, een inloopavond van 17:00 tot 21:00 uur over de huisvesting en inburgering van de 81 (prognose) aan Nuenen toegewezen vergunninghouders (= vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen). Op dit moment wordt in overleg met woningcorporaties, dorpsraden en bewonersverenigingen gekeken naar geschikte plaatsen waar deze nieuwe Nuenenaren zouden kunnen gaan wonen. Ook uw voorkeuren en suggesties horen wij graag!

Met maatschappelijke organisaties wordt de inburgering voorbereid om er voor te zorgen dat deze mensen zich hier thuis voelen en een bijdrage aan de Nuenense samenleving kunnen leveren. Op de inloopavond kunt u al uw vragen stellen en u eventueel opgeven om als vrijwilliger een actieve bijdrage te leveren aan de inburgering van de nieuwe Nuenenaren.

Elke inwoner van de gemeente Nuenen mag meedenken en meepraten! Kom op 16 maart naar 'D'n Heuvel' om te praten over waar deze mensen kunnen worden gehuisvest en hoe zij het beste kunnen inburgeren!

U BENT VAN HARTE WELKOM!

De Inloopavonden zijn in overleg met de dorpsraad georganiseerd.

Op www.nuenen.nl staat relevante informatie over hoe inwoners worden betrokken bij huisvesting én inburgering, aanmelden voor de nieuwsbrief (binnenkort beschikbaar), informatie over vergunninghouders, waar u met vragen terecht kunt enz. enz.
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de
officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Afvalinzameling
Geen plastic zakken achterlaten bij de groenbakken
In 2017 is er een start gemaakt met 14 permanente groenbakken in Nuenen. We zien dat het een groot succes is. Door het mooie weer van afgelopen weekend hebben veel mensen in de tuin gewerkt. De groenbakken zijn daardoor overvol. De gemeente gaat de frequentie van het leegmaken opvoeren, nu het aanbod hoog is. We zien dat er snoeiafval wordt aangeboden in plastic zakken. Dit is niet wenselijk. Om het afval tot compost te kunnen verwerken, mag er geen plastic tussen het groenafval zitten. Neem de plastic zakken mee terug naar huis, dan kan de vrachtwagen met knijpkraan probleemloos en snel de groenbakken legen. Heeft u een aanhanger vol met snoeiafval, breng dat dan meteen naar de milieustraat. Ook daar is snoeiafval aanbieden gratis vanaf 1 januari. En u kunt meteen gratis compost meenemen om in uw tuin te verwerken. De milieustraat is ook op zaterdag de hele dag open.


Reststrook kopen van de gemeente?
Ligt er een gemeentelijke groenstrook voor, achter of naast uw woonperceel die u graag wilt gebruiken? Gebruikt u al een strook grond van de gemeente, maar wilt u die kopen?
Misschien kan dat heel gemakkelijk. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om, als het kan, gemeentegrond (reststroken) te kopen.

Wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen en deel uitmaken van het openbaar gebied. Soms liggen daar bijvoorbeeld leidingen in de grond, waar de gemeente of nutsbedrijven eens in de zoveel tijd of in geval van storingen bij moet kunnen.
Maar soms hebben we het over echte reststroken. Deze stroken zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte en kunnen mogelijk verkocht worden. Wilt u een stukje gemeentegrond kopen, dan kijkt de gemeente eerst of er sprake is van een reststrook en dus verkocht kan worden. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwikkelingen zijn te verwachten waarvoor de grond nodig is en of er kabels of leidingen liggen.

Grondprijs
Reststroken gelegen achter de rooilijn van de woning kunnen worden aangekocht voor €150 per m2. Voor reststroken tussen de rooilijn van de woning en de openbare weg heeft de gemeenteraad de grondprijs onlangs aanzienlijk verlaagd. De prijs varieert, afhankelijk van het oppervlak, van €25 per m2 tot maximaal €75 per m2. De grondprijzen gelden in ieder geval voor 2017. De kosten voor de notaris en het kadaster blijven voor de koper(s).

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via (040) 2631 631. Als u grond wilt kopen, kunt u via de gemeentelijke website een aanvraagformulier downloaden en ingevuld mailen
naar reststroken@nuenen.nl
Bekendmaken en kennisgeven voortaan via www.overheid.nl
Vanaf 1 maart 2017 gaat de gemeente Nuenen helemaal over op elektronisch bekendmaken en kennisgeven.
De lange en vaak moeilijk leesbare juridische teksten verdwijnen uit de gemeenteberichten in de Rond de
Linde. Deze ontwerpbesluiten, aanvragen en meldingen komen voortaan digitaal op www.overheid.nl
Vergunningen periode 06-03-2017 en 10-03-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.


Digitale bekendmakingen
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende bekendmakingen gepubliceerd