Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 15
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13
Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
Dit is een kennisgeving en geen officiŽle publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de
officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Afvalweetje
GFT+E container wordt in april en mei 1 x 2 weken opgehaald. Zie uw afvalkalender.


Avondopenstelling milieustraat
De milieustraat Nuenen is tot en met 27 september op woensdag tot 20.00 uur open.
Vergunningen periode 27-03-2017 en 31-03-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiŽle publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.


Digitale bekendmakingen
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende bekendmakingen gepubliceerd
Gemeentehuis  gesloten
Het gemeentehuis in Nuenen is gesloten op:
∑ Tweede Paasdag, maandag 17 april 2017
∑ Koningsdag: donderdag 27 april 2017
∑ Dag na Koningsdag: vrijdag 28 april 2017
∑ Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2017
∑ Hemelvaartsdag: donderdag 25 mei 2017
∑ Dag na Hemelvaartsdag: vrijdag 26 mei 2017
Tweede Pinksterdag: maandag 5 juni 2017
Commissievergaderingen in april
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen, deze vergaderingen zijn in de commissiekamer in het
gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het
gemeentehuis.
Commissie Ruimte 18 april 2017
∑ Vaststellen bestemmingsplan Voirt 55 te Nuenen
∑ Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven

Commissie Samenleving 19 april 2017
∑ Toekomstig exploitatiemodel SCC Het Klooster
∑ Concept-programmabegroting GGD 2018
∑ Nota Schuldhulpverlening
∑ Mantelzorgbeleid gemeente Nuenen 2017-2019

Commissie ABZFin 20 april 2017
∑ Ontwerpbegroting 2018 VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost
∑ Ontwerpbegroting en meerjarenraming ODZOB
∑ Concept begroting 2018 MRE
∑ Begroting 2018 - 2021 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2017 Dienst Dommelvallei
∑ Reactie toezichtbevindingen GS begroting 2017
∑ Legesverordening voor telecommunicatie buitengebied
∑ FinanciŽle verordening gemeente Nuenen 2017

Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Vergadering dorpsraad Gerwen
De dorpsraad Gerwen komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 18 april 2017 in SSCA ĎDín Heuvelí,
Heuvel 11 te Gerwen. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunten
Op de agenda staat onder andere: Bouwplan Gerwen ZO (spreker Harry van Lieshout), Werkgroep Leefbaar
Gerwen (voorbereiding mantelzorgondersteuning), Advies van dorpsraad aan B en W betreffende huisvesting
Statushouders en de stand van zaken buurtbus Gerwen.
U kunt uw aanvraag voor het vragenhalfuurtje indienen via website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl
U bent van harte welkom.


Jaarprogramma opsporingsambtenaren
Nuenen controleert op hondenoverlast
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze
opsporingsambtenaren (boaís) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema honden. Op
de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. Lees verder