Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 2
Gemeenteberichten 2016
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Breng uw tuinafval gratis naar een van de groenbakken bij u
in de buurt
Zodra de bladkorven verdwijnen, worden er op 13 plekken in Nuenen
groenbakken geplaatst waar u gratis uw tuinafval kunt brengen. Uw groene
container kunt u in de winter minder vaak aanbieden en in de zomermaanden
vaker dan u gewend bent. Het tarief per leging is sterk gedaald naar €1,00 per
keer.
Nog meer scheiden
Vanaf 1 februari heeft de gemeente Nuenen een nieuwe overeenkomst met de
verwerker van GFT+E afval. Dit betekent dat het tuinafval op een andere manier
verwerkt wordt dan het GFT+E afval samen. Daarom vragen wij u om uw
tuinafval te brengen naar één van de 13 brenglocaties, natuurlijk mag het nog
steeds in de groene container. Op de Brabantring, De Polder, Eikelkampen,
Lindenhof, Lissevoort, Lobroec, Meijerijlaan, Nico Eekmanlaan, Oude kerkdijk,
Tomakker, W. Alexandersstraat, Wettenseind, Wielewaallaan worden de locaties
de komende weken ingericht.
Afvalloos Nuenen
Samen met u werken we aan een afvalloos Nuenen, dit betekent zo min mogelijk
restafval en zoveel mogelijk afval dat gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe
producten. Om het afval scheiden zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u
gebruik maken van één van de 13 brenglocaties of de milieustraat waar u gratis
uw tuinafval kunt brengen.
Meer ruimte nodig?
Is één keer per maand legen van de groene container in de wintertijd voor u te
weinig? Dan kunt u een extra of een grotere container aanvragen via de
website. Hieraan zijn kosten verbonden.
Heeft u vragen over de afvalinzameling, kijkt u in de afvalkalender op
afvalkalender.nuenen.nl of neem contact op met de gemeente Nuenen 040
2631631. Heeft u een klacht of opmerking over afval of de inzameling, dan kunt
u een melding maken op www.nuenen.nl


Nuenen controleert op afvaldumpingen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze
aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de
komende weken letten we extra op het thema afvaldumpingen. Op de naleving
van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.
Afvaldumpingen zijn een groot probleem in de gemeente Nuenen. De boa’s
nemen tijdens de surveillance de locaties mee waar vaak afval wordt gedumpt
en/of achtergelaten. Voornamelijk in het buitengebied wordt regelmatig afval
gedumpt, het gaat vaak om de volgende locaties:
§ Breeldere;
§ Schoutse Vennen;
§ Vaarle;
§ Papenvoortse Heide
§ Oude Postbaan;
§ Cortenbachsedijk;
§ Rullen;
§ Blekerdijk;
§ Hool;
§ Laar.

Let op: op het dumpen van afval staat een boete van € 370,00.

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met de regelgeving rondom het
verkeerd aanbieden en dumpen van afval. Overtredingen die door onze boa’s
worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. De regels zijn terug te
vinden in de Afvalstoffenverordening, Wet Milieubeheer en de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Deze regelgeving is te vinden via
www.overheid.nl Verder kunt u informatie vinden in de digitale afvalkalender op
afvalkalender.nuenen.nl

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact
opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt
uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl
Afvalweetje
U kunt tot 15 januari uw kerstboom naar de een van de 140 bladkorven brengen. Haal er wel de pot en versieringen af.
De bladkorven worden op 15 januari weggehaald.