Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 26
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Verkeer
Verkeersmaatregelen Kermis Nuenen
Op vrijdag 7 juli start de kermis. De wegen rondom het kermis terrein worden op woensdag 5 juli afgesloten
voor alle verkeer. De kruising Vincent van Goghstraat / Berg sluiten we vanaf donderdag 6 juli af.


Afvalweetje
De milieustraat Nuenen is nu iedere woensdag open tot 20.00 uur.


Raadsvergaderingen
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering in de raadzaal in het Klooster
Via http://nuenen.raadsinformatie.nl is de raadsvergadering live te volgen en na afloop terug te kijken, de
agenda en bijbehorende stukken staan hier ook en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. De gemeenteraad
vergadert:
· 29 juni 2017 Raadsvergadering Bestuurlijke toekomst gemeente Nuenen c.a. , aanvang 19:30 uur -
Onderwerpen:
o Jaarrapportages grondexploitaties 2016
o Bestuurlijke toekomst gemeente Nuenen c.a.

· 6 juli 2017 Raadsvergadering Jaarrekening & Kadernota, aanvang 14:00 uur Gewijzigde aanvangstijd
- Onderwerpen:
o Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen
o Zienswijze begroting WSD
o Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BLINK - toetreding Heeze-Leende 
o Zienswijze begroting BLINK
o Beleidsplan speelruimtevoorzieningen
o Beleidsplan openbare verlichting 2018-2027
o Jaarstukken 2016
o Projectplan vergunninghouders: huisvestiging inburgering en participatie 
o Bestemmingsplan Nuenen-Centrum, 1e herziening 2017
o Kadernota

Wilt u inspreken?
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Vergadering wijkraad Eeneind
Dinsdag 4 juli komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat
1. De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.eeneind.net/wijkraad.html
NL-Alert controlebericht
Maandag 3 juli zendt de overheid om 12:00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, is jouw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Je weet dan zeker dat je wordt geïnformeerd als je in de buurt bent van een echte noodsituatie bent. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen.  Ga nu naar www.crisis.nl.nl-alert en stel je mobiel in.
Het NUL-effect
Er is een meting gedaan naar het effect van de campagne NUL verkeersdoden Brabant. De gegevens over 2016 en de jaren ervoor zijn binnen en wat blijkt? Er is al heel wat bereikt. Mét en dankzij vele Brabanders. Maar er blijft nog veel te leren en te verbeteren. Reden om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeersdoden!

Eigen gedrag
In 2016 noemen Brabanders voor het eerst het eigen gedrag het belangrijkste element van verkeersveiligheid. Maar liefst 48% geeft na het zien van de campagne aan, bewuster te zijn van dat eigen gedrag. Brabanders maken zich het meeste zorgen over roekeloos rijgedrag, smartphonegebruik en alcohol- en drugsgebruik. Dit sluit aan op het gekozen jaarthema van de campagne.

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden
In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat, en ook scholen gezamenlijk aan de verkeersveiligheid, onder het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Samen stimuleren we Brabanders alert te zijn in het verkeer. Dat is hard nodig, want in 90% van de gevallen komt een ongeluk door menselijk gedrag; niet opletten, door rood rijden. Daar kun je dus zelf wat aan doen!
Bekijk het complete NUL-effect op https://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/nul-effect
Tarief groene container: 1,00 euro
Om inzameling van groente- fruit, tuinafval en etensresten (GFT+E) in Nuenen te stimuleren, is het tarief voor het legen van de groene container flink omlaag. Op deze manier kunt u uw groene container gebruiken en vaker aanbieden, waardoor (stank)overlast tot het verleden behoort. De ophaaldagen zijn afgestemd op het seizoen. Snoeiafval kunt u gratis brengen naar de milieustraat of één van de 14 speciale groenbakken.

Afval scheiden

Het doel is om in Nuenen zo min mogelijk restafval te produceren en zo veel mogelijk afval te scheiden, zodat het kan worden hergebruikt. Als u uw afval goed scheidt, kan het behoorlijk schelen in de kosten. U hoeft dan de grijze (en duurste) container minder vaak aan te bieden.
Vergunningen periode 19-06-2017 en 23-06-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 25
Gemeenteberichten 2017 Week 24
Gemeenteberichten 2017 Week 23
Gemeenteberichten 2017 Week 22
Gemeenteberichten 2017 Week 21
Gemeenteberichten 2017 Week 20
Gemeenteberichten 2017 Week 19
Gemeenteberichten 2017 Week 18
Gemeenteberichten 2017 Week 17
Gemeenteberichten 2017 Week 16
Gemeenteberichten 2017 Week 15
Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13

Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
€1,00 per leging
Om de GFT-container te stimuleren is het tarief omlaag gebracht. Dit betekent dat de container ook met een klein laagje erin aangeboden kan worden voor een klein bedrag. Op deze manier kan de geuroverlast van de groene container, zeker in de zomermaanden, worden beperkt.
Legingen per seizoen
In juni, juli en augustus kunt u de container elke week aanbieden. In april, mei, september en oktober wordt
de container elke twee weken opgehaald. In de wintermaanden, als er weinig tuinafval is, wordt de groene
container eens per maand opgehaald.

Snoeiafval gratis brengen
Als u veel tuin en/of snoeiafval heeft kunt u dit gratis brengen naar de milieustraat of naar één van de 14
vaste plekken waar groenbakken staan. De locaties van de groenbakken staan in de afvalkalender. Als u een
aanhanger vol heeft en de milieustraat is open, kunt u het beste doorrijden naar de milieustraat. Daar is meer
ruimte voor snoeiafval, dit voorkomt dat de groenbakken snel vol zijn. Na het weekend worden de groenbakken
allemaal leeggemaakt. Heeft u vragen over de afvalinzameling? Kijkt u dan in de afvalkalender op
afvalkalender.nuenen.nl of neem contact op met de gemeente Nuenen 040 2631631. Heeft u een klacht of
opmerking over afval of de inzameling? Dan kunt u een melding maken  op www.nuenen.nl


Emigratie naar onbekend adres
Het college van Nuenen maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn op de adressen waar zij in de basisregistratie personen stonden ingeschreven. De
persoonslijsten zijn opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel
niet meer in Nederland woonachtig zijn.

Het betreft:
De heer T.F.M. Wijgergangs, geboren 9 april 1963
Mevrouw M. Lafertin, geboren 18 april 1959

Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien
bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment
waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste
bevatten:
· de naam en het adres van de indiener
· de dagtekening
· een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
· de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5670 GA
Nuenen.  Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.