Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 27
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Verkeer
Verkeersmaatregelen Van Goghplein 8 t/m 10 juli
De parkeerplaatsen bij het Vincent van Goghplein zijn van 8 juli tot en met 10 juli afgesloten. Dit alles in verband met Roze Zaterdag, een familiefeest op zondag en de weekmarkt op maandag.

Werkzaamheden De Vank Kerkstraat
Donderdag 13 juli start de gemeente met werkzaamheden in de Kerkstraat. Voor het project De Vank wordt de HWA en DWA riolering aangesloten in de Kerkstraat. De werkzaamheden nemen circa 2 dagen in beslag. De omwonenden zijn geïnformeerd door Ban Bouw.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de heer Vrijhoeven van de gemeente Nuenen via (040) 2631631.


Afvalweetje
Glas mag met een restje en deksel en/of kurk in de glascontainer.


Vakantiesluiting politiesteunpunt
Projectplan vergunninghouders op 6 juli in gemeenteraad
Op donderdag 6 juli vergadert de gemeenteraad in de Raadzaal in 'het Klooster' o.a. over het projectplan Huisvesting, inburgering en participatie. Dit plan gaat over huisvesting en integratie van 69 vergunninghouders (vluchteling met een verblijfsvergunning) die Nuenen in 2017 gaat opnemen. Het volledige projectplan staat op de website van de gemeente Nuenen. Klik vervolgens op agendapunt 15 Projectplan vergunninghouders: huisvesting, inburgering en participatie voor alle bij dit onderwerp horende documenten. Het onderwerp staat om 18:00 uur op de agenda.
Vierde editie nieuwsbrief vergunninghouders uitgekomen
Het vierde nummer van de speciale Nieuwsbrief is uitgekomen. Zie www.nuenen.nl onder Communicatie staan linkjes naar alle verschenen nieuwsbrieven. Aanmelden: stuur een e-mailtje naar inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl onder vermelding van Nieuwsbrief en het e-mailadres waar de nieuwsbrief naar toe kan worden gestuurd.
Vergunningen periode 26-06-2017 en 01-07-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenterberichten 2017 Week 26
Gemeenteberichten 2017 Week 25
Gemeenteberichten 2017 Week 24
Gemeenteberichten 2017 Week 23
Gemeenteberichten 2017 Week 22
Gemeenteberichten 2017 Week 21
Gemeenteberichten 2017 Week 20
Gemeenteberichten 2017 Week 19
Gemeenteberichten 2017 Week 18
Gemeenteberichten 2017 Week 17
Gemeenteberichten 2017 Week 16
Gemeenteberichten 2017 Week 15
Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13

Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis aan de Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen gaat dicht tijdens de vakantieperiode. Die loopt van zaterdag 15 juli t/m zondag 27 augustus.

Bureau Geldrop-Mierlo geopend
Het politiebureau aan de Laan der vier Heemskinderen 15 in Geldrop-Mierlo blijft in deze periode wel open en iedereen uit Nuenen kan daar ook terecht. Bij het doen van aangifte kunt u hiervoor een afspraak maken via het algemene politienummer 0900 - 8844.

Minder bezoek aan steunpunt
De afgelopen jaren heeft basisteam Dommelstroom gemerkt dat het bezoek aan het politiesteunpunt in Nuenen in de vakantiemaanden terugloopt. Er waren dagen dat er zich niet één bezoeker meldde. Daarom is er dit jaar voor gekozen om het steunpunt in de vakantieperiode te sluiten. Door de sluiting werken de beschikbare agenten meer op straat.


Jaarprogramma opsporingsambtenaren
Nuenen controleert op parkeren en (brom)fietsen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema parkeren en (brom)fietsen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. Lees verder