Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 31
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Afvalweetje
De bovengrondse glascontainers worden binnenkort vervangen door nieuwe exemplaren.


Toezichthouders: hoe zit dat?
Wat doet een toezichthouder?
Toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving, namens de burgemeester en het college van
burgemeester & wethouders.

Voorwaarde?
Een toezichthouder moet aangewezen zijn. Binnen de gemeente Nuenen zijn alle medewerkers van de
afdelingen Openbare Werken en Ontwikkeling & Handhaving aangewezen als toezichthouder.

Bevoegdheid?
Op de achterkant van de toezichthouderpas staat aangegeven op basis van welke wet- en regelgeving
hij of zij mag optreden. Denk hierbij aan de Algemene plaatselijke verordening (APV), Afvalstoffenverordening,
Wabo of Woningwet.

Wat mag een toezichthouder?
§ Een toezichthouder mag zowel gevraagd als ongevraagd iedere plaats betreden. Uitzondering: woningen
mogen alleen met toestemming van de bewoner worden betreden. De burgemeester of het college van
burgemeester en wethouders kan in sommige gevallen een machtiging afgeven om  zonder toestemming van de
bewoner een woning te betreden.
§ Een toezichthouder mag zaken vastleggen (bijvoorbeeld op foto).
§ Een toezichthouder mag om een legitimatiebewijs vragen wanneer dit voor de uitvoering van zijn/haar taak
nodig is.
§ Een toezichthouder mag inlichtingen verzamelen door inzage in zakelijke gegevens te eisen of te
vorderen.
§ Zijn kopieën noodzakelijk? Een toezichthouder mag spullen korte tijd meenemen.
§ Een toezichthouder mag gebouwen of verpakkingen openen en monsters nemen.

Iedereen is wettelijk verplicht om medewerking te verlenen aan een toezichthouder bij de uitoefening van zijn/
haar werkzaamheden. Het is strafbaar om geen medewerking te verlenen.


Overige bevoegdheden en verplichtingen:
Het gebruiken van bevoegdheden als toezichthouder mag alleen wanneer dit redelijkerwijs nodig is voor de
vervulling van die taak. Wanneer een toezichthouder onbevoegd is om op te treden, wordt de constatering
doorgegeven aan een collega die wel bevoegd is om op te treden.

Een toezichthouder is niet bevoegd om een boete uit te schrijven. Het is in veel situaties niet (direct)
nodig om een boete uit te schrijven, vaak kan veel worden bereikt via een gesprek of het geven van een
waarschuwing. Een toezichthouder is niet bevoegd voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten
(artikel 1:6 Awb). Alleen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) kunnen een boete uitschrijven bij de
constatering van een overtreding. Onze boa’s kunnen niet voor alle overtredingen boetes uitschrijven.

Het houden van toezicht is een bestuursrechtelijke aangelegenheid. In sommige gevallen handelen we
vanuit een eigendomspositie. Hierop is privaatrecht van toepassing en wordt niet gehandeld als
toezichthouder.

Het dragen van een legitimatiebewijs bij de uitoefening van de taak als toezichthouder is verplicht. U kunt
een toezichthouder vragen naar zijn of haar toezichthouder pas.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via
het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 29
Gemeenteberichten 2017 Week 28
Gemeenteberichten 2017 Week 27
Gemeenteberichten 2017 Week 26
Gemeenteberichten 2017 Week 25
Gemeenteberichten 2017 Week 24
Gemeenteberichten 2017 Week 23
Gemeenteberichten 2017 Week 22
Gemeenteberichten 2017 Week 21
Gemeenteberichten 2017 Week 20
Gemeenteberichten 2017 Week 19
Gemeenteberichten 2017 Week 18
Gemeenteberichten 2017 Week 17
Gemeenteberichten 2017 Week 16
Gemeenteberichten 2017 Week 15
Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13

Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016