Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 32
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Afvalweetje
Wekelijks halen we de PMD zak op. Hang de zak op tijd buiten.


Hoe veilig is onze gemeente?
Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden
bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die worden gesteld in het kader van de veiligheidsmonitor. De
Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van
gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Omstreeks 17
augustus krijgen 1126 inwoners van de gemeente Nuenen c.a. een vragenlijst toegestuurd. Daarin wordt naar
hun mening gevraagd over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. De resultaten worden in maart 2018
verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit vierjaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven
en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door
I&O Research.
Grote deelname, beter beeld
Burgemeester Maarten Houben benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we
weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons
beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die
benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de
veiligheidssituatie in onze gemeente”.
Uitvoering
In de loop der jaren hebben al meer dan 300 Nederlandse gemeenten meegedaan aan het onderzoek van de
Veiligheidsmonitor. Het onderzoek wordt uitgevoerd oor I&O Research, in nauwe samenwerking met het
Centraal Bureau van de Statistiek. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de
vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen.
Meer informatie over de Veiligheidsmonitor 2017 vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 31
Gemeenteberichten 2017 Week 29
Gemeenteberichten 2017 Week 28
Gemeenteberichten 2017 Week 27
Gemeenteberichten 2017 Week 26
Gemeenteberichten 2017 Week 25
Gemeenteberichten 2017 Week 24
Gemeenteberichten 2017 Week 23
Gemeenteberichten 2017 Week 22
Gemeenteberichten 2017 Week 21
Gemeenteberichten 2017 Week 20
Gemeenteberichten 2017 Week 19
Gemeenteberichten 2017 Week 18
Gemeenteberichten 2017 Week 17
Gemeenteberichten 2017 Week 16
Gemeenteberichten 2017 Week 15
Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13

Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016