Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 33
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Verkeer
Verkeersmaatregelen Wielerronde van Nuenen
Op zondag 20 augustus 2017 wordt de wielerronde van Nuenen verreden. In verband met dit evenement
worden de volgende straten voor alle verkeer afgesloten van 07.00 uur tot 18.30 uur: Rondom het Park,
Vincent van Goghstraat, Margot Begemannstraat, Beekstraat, Alfons Blommenlaan, Nico Eekmanlaan, Loenys
van Lankveltlaan, Lucas van Hauthemlaan, Jan van Amerzoyenlaan, Papenvoort en Berg. Voor de
aanwonenden van de Aldenhuysenstraat wordt het eenrichtingverkeer opgeheven, gedurende het evenement.

Aanwonenden van het parcours worden aangeraden hun voertuig elders te parkeren indien zij tijdens het
evenement nog weg willen. Gedurende de wielerronde wordt de busdienst omgeleid.


Afvalweetje
Harde plastics (emmer, wasmand of b.v. een tuintafel) kunnen gratis naar de milieustraat Nuenen, dit hoort
niet in de PMD zak.


Afvalcontainer
‘Container schoonmakers’ aan huis? De gemeente heeft niemand gestuurd!
Zegt iemand te zijn ingehuurd door de gemeente Nuenen om tegen een vergoeding je container schoon te
maken? Dit klopt niet! Ga geen contract aan. Deze mensen werken niet namens de gemeente. Vragen? Bel
gerust naar (040) 2631631.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 32
Gemeenteberichten 2017 Week 31
Gemeenteberichten 2017 Week 29
Gemeenteberichten 2017 Week 28
Gemeenteberichten 2017 Week 27
Gemeenteberichten 2017 Week 26
Gemeenteberichten 2017 Week 25
Gemeenteberichten 2017 Week 24
Gemeenteberichten 2017 Week 23
Gemeenteberichten 2017 Week 22
Gemeenteberichten 2017 Week 21
Gemeenteberichten 2017 Week 20
Gemeenteberichten 2017 Week 19
Gemeenteberichten 2017 Week 18
Taxus Taxi
Doneer uw taxussnoeiafval in de strijd tegen kanker
De laatste inzamelmaand gaat in! Heb jij je taxushaag nog niet gesnoeid? Tot en met eind augustus kan het snoeisel gedoneerd worden voor de 'strijd tegen kanker'. We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Neem contact met ons op en maak een afspraak via www.taxustaxi.nl of via: 085-4896350.
Nuenen controleert op het thema afvaldumpingen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema afvaldumpingen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Afvaldumpingen
Afvaldumpingen zijn een groot probleem in de gemeente Nuenen. De boa’s nemen tijdens de surveillance de locaties mee waar vaak afval wordt gedumpt en/of achtergelaten.

Voornamelijk in het buitengebied wordt regelmatig afval gedumpt, het gaat vaak om de volgende locaties:
Breeldere; Schoutse Vennen; Vaarle; Papenvoortse Heide
Oude Postbaan; Cortenbachsedijk; Rullen; Blekerdijk; Hool; Laar.
Drugsdumpingen
Ook wordt met enige regelmaat drugsafval gedumpt in de gemeente Nuenen. De stoffen die worden gedumpt zijn vaak zeer schadelijk voor het milieu, de (volks)gezondheid en veiligheid.
Volgens de Woningwet dient u als eigenaar van een bouwwerk, (open) erf of terrein ervoor te zorgen dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, (open) erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. Ook dient volgens de Wet milieubeheer een ieder voldoende zorg in acht te nemen voor het milieu.
Zorg ervoor dat u uw open erf of terrein voldoende afsluit of moeilijk(er) toegankelijk maakt om een drugsdumping te voorkomen. Wanneer op uw perceel drugsafval wordt aangetroffen kan het zo zijn dat de kosten voor de verwijdering van het drugsafval (en eventuele bodemsanering) voor uw eigen rekening zijn.

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met de regelgeving rondom het verkeerd aanbieden en dumpen van afval. Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstoffenverordening, Wet Milieubeheer, Woningwet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze wet- en regelgeving is te vinden via www.overheid.nl. Verder kunt u informatie vinden in de digitale afvalkalender via afvalkalender.nuenen.nl.

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.


Nuenen Veilig
Boarding pass’ met tip van de week
Let op: op het dumpen van afval staat een boete van € 370,00. Dit bedrag is exclusief € 9,00 administratiekosten.
Meer tips? Kijk voor handige tips om inbraak te voorkomen op www.nuenen.nl of op www.politiekeurmerk.nl


Hoe veilig is onze gemeente?
Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die worden gesteld in het kader van de veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd.
Omstreeks 17 augustus krijgen 1126 inwoners van de gemeente Nuenen c.a. een vragenlijst toegestuurd. Daarin wordt naar hun mening gevraagd over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. De resultaten worden in maart 2018 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit vierjaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Grote deelname, beter beeld
Burgemeester Maarten Houben benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente”.

Uitvoering
In de loop der jaren hebben al meer dan 300 Nederlandse gemeenten meegedaan aan het onderzoek van de Veiligheidsmonitor. Het onderzoek wordt uitgevoerd oor I&O Research, in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau van de Statistiek. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor 2017 vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl
Vergunningen periode 07-08-2017 en 13-08-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2017 Week 17
Gemeenteberichten 2017 Week 16
Gemeenteberichten 2017 Week 15
Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13

Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016