Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 38
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door Fonds Verstandelijk Gehandicapten.


Verkeer
In verband met de bevrijdingsherdenking op vrijdag 22 september worden de wegen rondom het Park
afgesloten tussen 18.00 tot 21.00 uur en hier is ook een parkeerverbod van kracht.


Afvalweetje
Op 27 september is de milieustraat op woensdag voor de laatste keer tot 20.00 uur open.


Raadsvergadering
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering in de raadzaal in het Klooster
Via http://nuenen.raadsinformatie.nl is de raadsvergadering live te volgen en na afloop terug te kijken, de
agenda en bijbehorende stukken staan hier ook en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. De gemeenteraad
vergadert
· 28 september 2017 Raadsvergadering Onderwerpen:
o Wijziging gemeenschappelijke regeling WSD
o WMO verordening 2017 en Verordening Jeugdhulp 2017 gemeente Nuenen
o Voornemen tot deelname aan de Stichting BIZOB door VRBZO en ODZOB
o Winstbestemming 2016 Metropoolregio Eindhoven
o Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost-Brabant
o Accommodatiebeleid 2018 - 2021
o Invoering van 'Het Nieuwe Inzamelen' van huishoudelijk afval in Nuenen als pilot in bestaande
wijken
o Vaststelling ‘Integrale Strategie Ruimte’ (metropoolregio Eindhoven)
o Reactie op eindrapport evaluatie samenwerking MRE
o Begrotingswijziging voor verwerking aankoop maatschappelijk vastgoed
o Budgetten vanuit 2016 ten laste van reserve vrije bestedingsruimte
o Monitor Sociaal Domein
Wilt u inspreken?
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Let op: Blauwalg
In de laatste meting is er voor het eerst dit seizoen blauwalg aangetroffen in de vijver gelegen bij de Collse
Hoefdijk / Helmondweg (A270). Deze vijver ligt aan een honden losloopweg met de straatnaam Refelingse
Heide en wordt vaak gebruikt om honden in te laten zwemmen.
Gevolgen van blauwalg
Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in de lente en in de zomer. Ook komt het voor in stilstaand water. Contact met oppervlaktewater met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Honden kunnen beter niet in met blauwalg besmet water zwemmen. Ook adviseren wij om daar niet te vissen.

Waarschuwing en informatie
Vergunningen periode 11-09-2017 en 17-09-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Digitale bekendmakingen
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende bekendmakingen gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 37
Gemeenteberichten 2017 Week 36

Gemeenteberichten 2017 Week 35
Gemeenteberichten 2017 Week 34
Gemeenteberichten 2017 Week 33
Gemeenteberichten 2017 Week 32
Gemeenteberichten 2017 Week 31
Gemeenteberichten 2017 Week 29
Gemeenteberichten 2017 Week 28
Gemeenteberichten 2017 Week 27
Gemeenteberichten 2017 Week 26
Gemeenteberichten 2017 Week 25
Gemeenteberichten 2017 Week 24
Gemeenteberichten 2017 Week 23
Gemeenteberichten 2017 Week 22
Gemeenteberichten 2017 Week 21
Gemeenteberichten 2017 Week 20
Gemeenteberichten 2017 Week 19
Gemeenteberichten 2017 Week 18
Gemeenteberichten 2017 Week 17
Gemeenteberichten 2017 Week 16
Gemeenteberichten 2017 Week 15
Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13

Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
De gemeente Nuenen waarschuwt de inwoners voor dit gevaar voor de Volksgezondheid. Waterschap De Dommel heeft al een waarschuwingsbord bij de besmette waterpartij geplaatst. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap De Dommel of u kunt contact opnemen met het KCC van de gemeente Nuenen via 040-2631631.


Resultaten Taxus Taxi
Stichting Taxus Taxi zamelde dit jaar taxussnoeisel in goed voor 2.200 chemotherapieën. In onze gemeente waren er 143 donateurs met in totaal 3.254 kilo taxussnoeisel, goed voor 25 chemotherapieën. Namens het hele team willen zij iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk danken!
Het draagvlak voor taxusinzameling wordt steeds groter. Blijf de stichting volgen via www.taxustaxi.nl Ook in 2018 starten zij weer met een nieuwe taxusinzameling.
Mantelzorgcompliment 2017
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2017 organiseert de gemeente Nuenen in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg en een groep enthousiaste vrijwilligers de Dag van de Mantelzorg. Thema dit jaar is “Mantelzorgers Laat je zien” We zetten de vele honderden mantelzorgers in onze gemeente eens extra in het zonnetje. Op deze twee dagen, die plaats zullen vinden in het Klooster, kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten, een praatje maken en deelnemen aan diverse activiteiten. Nadere informatie over de mantelzorgdagen op 10 en 11 november volgt.

Registratie vóór 3 november
Ook dit jaar ontvangen alle mantelzorgers die staan ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen een compliment in de vorm van een VVV waardebon. Mantelzorgers die nog niet staan ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen worden opgeroepen dit alsnog te doen. Registratie bij het Steunpunt Mantelzorg kan altijd. U ontvangt dan automatisch (kosteloos) de nieuwsbrief waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten die het Steunpunt organiseert. Om in 2017 nog in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet u zich vóór 3 november 2016 hebben ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. Inschrijven kan elke ochtend van 9.00 tot 12.30 uur.

Contactgegevens Steunpunt Mantelzorg?
U vindt Steunpunt Mantelzorg aan de Berg 22c in Nuenen.Woonwensenonderzoek
De gemeente Nuenen doet mee aan een groot regionaal woonwensenonderzoek dat half september start in de Metropoolregio Eindhoven. Doel van het onderzoek is om de woonbehoeften en -wensen van de inwoners zo goed mogelijk in beeld te brengen. Voor gemeentebesturen is het belangrijk om de woningvoorraad zo goed mogelijk op de woonwensen van de inwoners te kunnen aansluiten. Het onderzoek wordt één keer in de drie jaar gehouden.
Voor het onderzoek worden 50.000 inwoners van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant benaderd en dus ook inwoners in onze gemeente. Via een steekproef wordt een aantal inwoners geselecteerd. Half september krijgen de geselecteerden een brief in de bus met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De vragen in de enquête zijn zo opgesteld dat ze snel en eenvoudig te beantwoorden zijn. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten. De vragen gaan over verhuisgedrag (in het verleden en in de toekomst), woonwensen en de woonomgeving. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2018 bekend.


Vrijwilligersprijs 2017
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 jaarlijks een vrijwilligersprijs uit aan een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging van alle (al dan niet) in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de gemeente Nuenen. Vrijwilligers die in het afgelopen jaar inspirerende activiteiten en/of bijzondere activiteiten hebben uitgevoerd, komen in aanmerking. We nodigen organisaties nadrukkelijk uit om ook jonge vrijwilligers voor te dragen voor deze vrijwilligersprijs. De prijs bestaat uit een bedrag van €1000,- voor de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkzaam is. De vrijwilliger ontvangt het bronzen waterleliebeeld en een oorkonde.

Aanmelden vóór  31 oktober
Via een aanmeldingsformulier kunt u vrijwilligers opgegeven voor de nominatie tot Vrijwilliger van het jaar 2017. Dit formulier is per post verstuurd aan organisaties in Nuenen en is ook te verkrijgen bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk, onderdeel van het CMD in Nuenen. Het volledig ingevulde formulier moet vóór 31 oktober 2016 binnen zijn bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Zet uw vrijwilliger in het zonnetje!
De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt aan dé Vrijwilliger 2017 tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, Berg 22c, 5671 CC, Nuenen telefoon: 040 2831675. Het Steunpunt is onderdeel van het CMD en is bereikbaar op ma t/m do van 8.30-16.00 uur en op vrijdag van 8.30-12.30 uur. U kunt ook een mail sturen naar: ismene.borger@levgroep.nl


Nuenen (brand) veilig
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? Wordt u gealarmeerd door rookmelders? Hangen uw rookmelders op de juiste plaats en werken ze nog wel? Nog steeds denken veel mensen: ‘brand, dat overkomt mij toch niet’. Dit is een gevaarlijke gedachte, het kan iedereen overkomen.  De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’. Lees meer