Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 39
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Dierenbescherming.


Afvalweetje
Huis-aan-huis textielinzameling door Sympany op vrijdag 6 oktober. U ontvangt een speciale zak.


Verkeer
Asfaltonderhoud Gerwenseweg en Geldropsedijk
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente Nuenen werkzaamheden uitvoeren aan de Gerwenseweg en de Geldropsedijk. We vervangen op beide wegen de bovenste asfaltlaag en voeren reparaties uit aan de fietspaden. Hierdoor zijn bovenstaande wegen enige tijd afgesloten voor verkeer. Een omleiding is aangegeven met borden.

Geldropsedijk
Op maandag 2 oktober om 7.00 uur starten we met het verwijderen van asfalt op de Geldropsedijk vanaf de Europalaan tot en met de splitsing Eeneind. Ook op de fietspaden verwijderen we plaatselijk het asfalt.
Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober krijgen de rijbaan en gedeelten van het fietspad een nieuwe asfaltlaag. Vervolgens brengen we op maandag 9 oktober de belijning aan.
De lijnbussen op de Geldropsedijk rijden tijdens de werkzaamheden andere routes.

Gerwenseweg
Op woensdag 4 oktober om 7.00 uur starten we met het verwijderen van asfalt op de Gerwenseweg vanaf de kruising Laan van Gherwin tot en met de splitsing met Broekdijk/Berg. Ook op de fietspaden verwijderen we plaatselijk het asfalt.
Op maandag 9 oktober krijgen de rijbaan en gedeelten van het fietspad een nieuwe asfaltlaag. Op dinsdag 10 oktober brengen we de belijning aan. Alle uitwegen tussen rijbaan en fietspad voorzien we van nieuwe betonstraatstenen.

Bovenstaande planning is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.
We hopen op uw begrip en medewerking en proberen de overlast tot een minimum te beperken. Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.Nieuwe nieuwsbrief nieuwe Nuenenaren net verschenen
Onlangs is er weer een actuele Nieuwsbrief verschenen over de voortgang van de huisvesting en integratie van de aan Nuenen toegewezen vergunninghouders. Daarin onder andere kort aandacht voor de bijeenkomst met de bewoners van het Witte-Hondpad waar de tijdelijke woningen zijn gepland, wat er achter de schermen gebeurt op ‘sociaal terrein’ zodat de nieuwe Nuenenaren zich zo snel en soepel mogelijk thuis gaan voelen en een plaatje van de toekomstige woningen.

Nieuwsbrief 6 staat ook op de website van de gemeente: ga naar de speciale pagina Inburgering Vergunninghouders
Vergunningen periode 17-09-2017 en 23-09-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 38
Gemeenteberichten 2017 Week 37
Gemeenteberichten 2017 Week 36

Gemeenteberichten 2017 Week 35
Gemeenteberichten 2017 Week 34
Gemeenteberichten 2017 Week 33
Gemeenteberichten 2017 Week 32
Gemeenteberichten 2017 Week 31
Gemeenteberichten 2017 Week 29
Gemeenteberichten 2017 Week 28
Gemeenteberichten 2017 Week 27
Gemeenteberichten 2017 Week 26
Gemeenteberichten 2017 Week 25
Gemeenteberichten 2017 Week 24
Gemeenteberichten 2017 Week 23
Gemeenteberichten 2017 Week 22
Gemeenteberichten 2017 Week 21
Gemeenteberichten 2017 Week 20
Gemeenteberichten 2017 Week 19
Gemeenteberichten 2017 Week 18
Gemeenteberichten 2017 Week 17
Gemeenteberichten 2017 Week 16
Gemeenteberichten 2017 Week 15
Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13

Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
Nuenen controleert op het thema plakken en kladden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze
opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema plakken en
kladden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Plakken en kladden
In onze gemeente is het verboden om de volgende plaatsen te (laten) beplakken, bekladden of bekrassen:
- op een openbare plaats;
- op een roerende of onroerende zaak indien dit vanaf de weg zichtbaar is.

Op verschillende plaatsen binnen de gemeente zijn speciale aanplakborden geplaatst, waarop u
bekendmakingen en meningsuitingen kunt plakken. Deze borden zijn overigens niet bedoeld voor reclame-
uitingen. Het plakken en dergelijke van reclame-uitingen is in beginsel binnen de hele gemeente verboden. 

Verkoop of afleveren goederen/diensten: venten
Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of
het milieu in gevaar komt. Venten is het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden,
verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of
aan huis. Een voorbeeld hiervan is het verkopen van (daklozen)kranten.
Het verbod is niet van toepassing op het venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en
gevoelens worden geopenbaard zoals bedoeld in artikel 7 eerste lid van de Grondwet (vrijheid van
meningsuiting).

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door onze boa’s
worden geconstateerd kunnen leiden tot een boete. Daarnaast kunnen wij, als de overtreding op meerdere
plaatsen is begaan (bijvoorbeeld het plakken van posters), handhavend optreden door de toepassing van
bestuursdwang. De regelgeving over plakken en kladden is vastgelegd in artikel 2:42 van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). De regelgeving over venten is vastgelegd in afdeling 3 (artikel 5:14 tot en met
artikel 5:16) van de APV. U kunt de APV vinden via www.overheid.nl

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons
Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nlPlaatsing bladkorven
De gemeente Nuenen start deze week met het plaatsen van bladkorven. In week 41 (9 oktober) staan ze
allemaal klaar. Bladkorven mogen gebruikt worden voor blad en takken en grasmaaisel van de gemeentegrond
en de eigen tuin. Zeker geen groente en fruitafval, om ongedierte te voorkomen. Vanaf 1 januari hadden we al
15 groenbakken staan en nu met het vallen van het blad plaatsen we tot 15 januari 2018 ruim 100 bladkorven.
Als u het blad veegt neem dan ook meteen even uw eigen stoepje mee. Bladkorf vol? Plaats hierover een
melding op de website van de gemeente of bel met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via
telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u veel afgevallen blad op te ruimen, rij dan meteen met uw aanhanger
vol met blad door naar de milieustraat Nuenen waar deze afvalstroom gratis is! Samen doen we meer!