Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 40
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting.


Afvalweetje
Het PMD afval van Nuenen gaat naar Suez Rotterdam voor recycling.


Verkeer
Asfaltonderhoud Gerwenseweg en Geldropsedijk
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente Nuenen werkzaamheden uitvoeren aan de
Gerwenseweg en de Geldropsedijk. We vervangen op beide wegen de bovenste asfaltlaag en voeren reparaties
uit aan de fietspaden. Hierdoor zijn bovenstaande wegen enige tijd afgesloten voor verkeer. Een omleiding is
aangegeven met borden. Lees meer


Commissievergaderingen in oktober
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen in oktober. Deze vergaderingen zijn in de
commissiekamer in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het
Gemeentehuis. De commissievergaderingen:
10 oktober Commissie Ruimte is geannuleerd
11 oktober Commissie Samenleving
Onderwerpen:
ē Accommodatiebeleid
ē Woonwagenlocatie
ē Subsidieprogramma 2018

12 oktober Commissie ABZFin
Onderwerpen:
ē Advies aanwijzing Lokale Omroep Nuenen als lokale publieke media-instelling
ē Beheerplan gebouwen 2018-2032

Extra commissievergadering
2 november Bestuurlijke Toekomst gemeente Nuenen c.a., Gewijzigde locatie: het Klooster, aanvang
19:30.

Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Behoefteonderzoek senioren
In de week van 23 oktober wordt een belangrijk onderzoek onder senioren in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
gehouden. Het onderzoek gaat over lichamelijk en geestelijke gezondheid, zelfredzaamheid, woonsituatie,
voorzieningen in de buurt en maatschappelijke participatie van senioren. Alle inwoners van 60+ krijgen hier in
de week van oktober een brief over van de gemeente. Daarin wordt o.a. uitgelegd wat u moet doen om aan
het onderzoek mee te doen en bij wie u met vragen terecht kunt. Meer informatie over het behoefteonderzoek
staat op de website van de gemeente: bij Laatste Nieuws onder Behoefteonderzoek Senioren 2017.


Afval scheiden op school, net als thuis
Vergunningen periode 24-09-2017 en 30-09-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiŽle publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 39
Gemeenteberichten 2017 Week 38
Gemeenteberichten 2017 Week 37
Gemeenteberichten 2017 Week 36

Gemeenteberichten 2017 Week 35
Gemeenteberichten 2017 Week 34
Gemeenteberichten 2017 Week 33
Gemeenteberichten 2017 Week 32
Gemeenteberichten 2017 Week 31
Gemeenteberichten 2017 Week 29
Gemeenteberichten 2017 Week 28
Gemeenteberichten 2017 Week 27
Gemeenteberichten 2017 Week 26
Gemeenteberichten 2017 Week 25
Gemeenteberichten 2017 Week 24
Gemeenteberichten 2017 Week 23
Gemeenteberichten 2017 Week 22
Gemeenteberichten 2017 Week 21
Gemeenteberichten 2017 Week 20
Gemeenteberichten 2017 Week 19
Gemeenteberichten 2017 Week 18
Gemeenteberichten 2017 Week 17
Gemeenteberichten 2017 Week 16
Gemeenteberichten 2017 Week 15
Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13

Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
Vanaf 25 september gaat basisschool Insp. Crijnsschool aan de slag om afval
te scheiden. Voorheen werd alleen restafval en papier gescheiden.
Nu ook groente en fruit en plastic, metaal en drankverpakkingen. Een mooie ontwikkeling om de jongste generatie te leren over hergebruik van materialen en niet alleen thuis afval te scheiden.
Met gekleurde emmers met herkenbare stickers wordt in de klassen afval gescheiden.
De Crijnsschool is de derde school die met afval scheiden actief aan de slag gaat. Samen met de gemeente is er een programma bedacht om de jonge kinderen meer te leren over zwerfafval, afval scheiden en het milieu. Bij de opening door wethouder Pero kreeg de school een zwerfvuil kar en prikkers cadeau om zwerfvuil op en rondom school op te ruimen.
Nuenen Veilig: Voorkom fietsdiefstal!
De scholen en de trainingen bij de sportverenigingen zijn weer begonnen. Tijd om fietsdiefstal weer eens onder de aandacht te brengen Door het geven van preventietips maken we het fietsendieven zo moeilijk mogelijk. En mocht een fiets toch worden gestolen, dan is het altijd belangrijk om aangifte te doen. Als alle kenmerken van de fiets dan beschikbaar zijn, is de kans een stuk groter dat een gestolen fiets bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. Noteer dus kenmerken van uw fiets: het frame- of chipnummer, slotnummer en ook merk, type, kleur, soort remmen en versnellingen en accessoires. Maak daarnaast ook een foto van de fiets.
Preventietips:
Zet de fiets altijd goed op slot, ook in een garage, schuur of berging.

Gebruik naast het ringslot altijd een tweede slot. Dit kan een beugel of een
kettingslot zijn. Zorg wel dat dit een slot is met een ART keurmerk.

Stal de fiets als het kan in het zicht, op een goed verlichte plaats, in een
fietsenrek of (bewaakte) fietsenstalling.

Zet de fiets, als het mogelijk is, in een fietsenrek en maak de fiets vast aan
dat fietsenrek. Staat de fiets niet in een fietsenrek, bevestig hem dan aan
een ander vast element (zoals paal, rek of boom).

Als de fiets niet aan een fietsenrek vastzit, zorg er dan voor dat het slot niet
vlak bij de grond hangt. Een dief kan de harde ondergrond gebruiken om het
slot te forceren. Probeer het slot daarom zo hoog mogelijk vast te maken.
Zorg wel dat het slot altijd aan het voorwiel en het frame vastzit.

Doe aangifte bij diefstal en koop nooit een gestolen fiets.
Onderhoud diverse bruggen Nuenen
Op diverse bruggen in Nuenen is de slijtlaag versleten, zodat gladheid kan ontstaan. Daarom voert de
gemeente werkzaamheden uit op de volgende bruggen:
∑ Bruggen over de Hooidonkse beek in Nuenen-oost:
o In Looppad tussen Lobroec en Juffr. Tempelmanlaan.
o Tussen Borchgreve en Donkervoort.
∑ Brug in Kikkerpad tussen de wijken De Vroente en Het Puyven.
∑ Brug over de gemeentevijver nabij Jonkh. Marcus van Gerwenlaan.

Vanaf maandag 2 oktober voeren we op deze bruggen voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het reinigen
van het brugdek en het vervangen van enkele planken. De bruggen zijn dan alleen toegankelijk voor
voetgangers.

Vanaf maandag 9 oktober brengen we de nieuwe slijtlagen aan. De bruggen zijn dan enkele dagen niet
toegankelijk. Het aanbrengen van slijtlagen kan alleen uitgevoerd worden bij droog weer. Daarom is het
mogelijk dat de werkzaamheden verschuiven naar de opvolgende dagen. Er zijn omleidingen voor het verkeer
aangegeven.

Bij de brug tussen Tweerijten en Beekstraat vervangen we het gehele brugdek. Dit gebeurd vanaf maandag
23 oktober. Ook hier zijn omleidingen aangegeven.

We hopen op uw begrip en medewerking en proberen de overlast tot een minimum te beperken. Als u vragen
heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente
Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.


We gaan bomen kappen
Enkele bosjes langs de A270, Beekstraat, Refelingse heide, achter De zandschel, Heikampen, Zuiderklamp,
het Smeelke en Larikslaan dunnen we uit. We kappen een aantal kleinere bomen, zodat de overblijvende
bomen uitgroeien tot gezonde grote bomen.

Bosontwikkeling
Bomen zijn altijd in concurrentie met elkaar om voldoende licht, voedsel en water. Naarmate een bos ouder
wordt, verliezen de zwakkere bomen deze strijd en sterven af. Zwakke of dode bomen zijn gevoelig voor
omwaaien of voor het afbreken van takken. Veel bosjes grenzen aan tuinen, huizen en wegen. Door dunning
voorkomen we gevaarlijke situaties.

Variatie
Naast de veiligheid richten we ons ook op het behouden en vergroten van de variatie in de bossen. Vitale en
markante bomen met grote kronen krijgen meer ruimte. En we behouden ook zo veel mogelijk verschillende
boomsoorten. Daarnaast maken we in de bosrand op de geluidswal langs de snelweg enkele kleine open
plekken. Hier planten we na de kap nieuwe jonge bomen aan van boomsoorten die nu nog niet op de
geluidswal voorkomen, bijvoorbeeld de grove den. Hiermee zorgen we ervoor dat de diversiteit in de bosjes
wordt vergroot.

Wat kunt u verwachten?
Voorafgaand aan de kap van de bomen markeren we allereerst de bomen met oranje verf. Dit markeren
gebeurt vanaf de eerste week in oktober. Enkele bosjes langs de gemeentewerf, Beekstraat en Refelingse
Heide zijn al eerder gemarkeerd.
Het kappen van de bomen gebeurt in oktober en november, afhankelijk van het weer.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. In de eerste fase voeren we dit jaar werkzaamheden uit in
de bosjes zoals hierboven zijn genoemd. In een later stadium zullen we de overige bosjes binnen Nuenen
aanpakken.
Digitale bekendmakingen
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende bekendmakingen gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiŽle publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.