Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 41
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Verkeer
In het kader van het jaarlijks wegenonderhoud gaat de gemeente Nuenen diverse wegen herstraten, te weten:

Werkzaamheden Molvense Erven
Op vrijdag 13 oktober herstelt de aannemer de aansluiting van de Molvense Erven op de Oude Kerkdijk nabij
Molvense Erven huisnummer 1. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
klinkers van de rijbaan. Deze dag is deze toegang tot de Molvense Erven niet toegankelijk.

Werkzaamheden Refelingse Erven
In 2016 is een gedeelte van de hoofdroute door de Refelingse Erven opgeknapt.
Vanaf maandag 16 oktober a.s. om 7:00 uur knappen we de rest van deze ‘hoofdrijbaan’ op. We verwijderen de
bestrating van de rijbaan en leggen deze opnieuw aan. We starten vanaf huisnummer 132 tot aan de
Peellandlaan. We voeren het werk in delen uit. Zo proberen we overlast tot een minimum te beperken. De totale
werkzaamheden duren circa 3 weken.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de
gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.


Afvalweetje
Deze week plaatsen we ongeveer 140 bladkorven.


Uitnodiging commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

26 oktober Gecombineerde Commissie
locatie: Commissiekamer, Gemeentehuis, aanvang 19:30
Onderwerpen:
• Begroting 2018
De online versie is te bekijken via https://nuenen.begroting-2018.nl/
• Belastingverordeningen 2018

2 november Extra Commissievergadering Bestuurlijke Toekomst gemeente Nuenen c.a.
Gewijzigde locatie: het Klooster, aanvang 19:30 uur
Onderwerpen:
· Bestuurlijke Toekomst gemeente Nuenen c.a.

Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Aanmelden eerste klankbordgroep tijdelijke huisvesting Witte-Hondpad
Vergunningen periode 01-10-2017 en 07-10-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 40
Gemeenteberichten 2017 Week 39
Gemeenteberichten 2017 Week 38
Gemeenteberichten 2017 Week 37
Gemeenteberichten 2017 Week 36
Gemeenteberichten 2017 Week 17
Gemeenteberichten 2017 Week 16
Gemeenteberichten 2017 Week 15
Gemeenteberichten 2017 Week 14
Gemeenteberichten 2017 Week 13

Gemeenteberichten 2017 Week 12
Gemeenteberichten 2017 Week 11 Gemeenteberichten 2017 Week 10
Gemeenteberichten 2017 Week 9
Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
De keuze voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders én Nuenenaren op de wachtlijst voor urgent woningzoekenden, is gevallen op het Witte-Hondpad. Nu wordt samen met bewoners en belanghebbenden de uitwerking daarvan opgepakt. Op woensdagavond 25 oktober komt de betreffende klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. Het is de bedoeling om gezamenlijk een breed gedragen plan te maken dat zo veel mogelijk recht doet aan wensen en verlangens van alle mensen en bedrijven uit de directe omgeving van het Witte-Hondpad.

Aanwonenden en belanghebbenden kunnen zich nog tot 24 oktober voor de klankbordgroep opgeven. Deelname kost enkele uren in de weken dat de groep bij elkaar komt. Aanmelden bij Jan Jongbloed (alle werkdagen behalve donderdag): 040 - 2 631 574). Mailen kan ook: inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl
Bladkorven
De buitendienst van de gemeente Nuenen is gestart met het plaatsen van de bladkorven.
Bladkorven mogen gebruikt worden voor blad en takken en grasmaaisel van de gemeentegrond en de eigen tuin. Zeker geen groente- en fruitafval, om ongedierte te voorkomen
Vanaf 1 januari 2017 staan er al een 15-tal groenbakken en nu met het vallen van het blad plaatsen we tot 15 januari 2018 nog 140 bladkorven. Als u het blad veegt neem dan ook meteen even uw eigen stoepje mee. Bladkorf vol, telefonisch of via de website van de gemeente graag een melding maken. Heeft u veel of grote bomen, rij dan naar de milieustraat Nuenen. Ook daar is tuin en snoeiafval gratis!
Samen doen we meer!
Groenbakken
De 15 groenbakken zijn een groot succes en vaak overvol. De gemeente voert dan de frequentie van het leegmaken op. We zien dat er snoeiafval wordt aangeboden in plastic zakken. Ook liggen er soms weipalen en tegels in. Dit is niet wenselijk. Om het afval tot compost te kunnen verwerken, mag dit soort tuinafval niet tussen het groenafval zitten. Neem de plastic zakken mee terug naar huis, dan kan de vrachtwagen met knijpkraan probleemloos en snel de groenbakken legen.
Herinnering herstart rookmelderproject
Digitale bekendmakingen
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende bekendmakingen gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? Wordt u gewaarschuwd door rookmelders? Hangen uw rookmelders op de juiste plaats en werken zij nog wel?
Nog steeds denken veel mensen: brand, dat overkomt mij toch niet. Een gevaarlijke gedachte want brand kan iedereen overkomen! In 2016 zijn er in ons land 38 mensen bij een woningbrand omgekomen. De meeste slachtoffers overlijden door het inademen van (giftige) rook want bij een woningbrand is de hoeveelheid rook in de kamer(s) binnen 3(!) minuten al levensbedreigend.
Rookmelders die bewoners tijdig waarschuwen zijn dan ook van levensbelang! De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig. Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voorlichting en het plaatsen van rookmelders.

In de tweede fase van dit project zijn de koopwoningen in Nuenen-dorp aan de beurt. Wijk voor wijk kunnen door de brandweer opgeleide vrijwilligers bij u thuis een brandveiligheids-check doen en u adviseren over een vluchtplan. Zij plaatsen op eenvoudige manier nieuwe rookmelders op de juiste plek in de woning. Deze rookmelders hebben een batterij die niet vervangen hoeft te worden en 10 jaar mee gaat. Raakt de rookmelder binnen die termijn toch defect dan wordt deze gratis vervangen! 
De eerste rookmelder kost €17,50 en elke volgende €15,- per stuk. Dit tarief is inclusief plaatsingskosten, advies en brandveiligheidscheck. De vrijwilligers nemen alleen contact op met bewoners die zich voor het project aanmelden.

Woont u binnen het omrande gebied van de onderstaande plattegrond en wilt u graag meer weten over de brandveiligheid in uw woning? Tot en met de maand oktober kunt u zich aanmelden via de website van de gemeente (www.nuenen.nl) onder het kopje ‘projecten en initiatieven’) of via telefoonnummer 040-2631 631. U kunt hier ook terecht voor overige vragen over het project. Na aanmelding nemen de vrijwilligers contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Dit bezoek duurt maximaal 30 minuten en vindt altijd plaats met twee personen voorzien van herkenbare kleding van het project NuenenBrandveilig en een legitimatiebewijs.
Inmiddels is het project in Nuenen-Zuid afgerond maar als bewoners uit dit gebied zich toch nog willen aanmelden dan kan dat ook via de hierboven vermelde website of telefoonnummer.

Het omrande gebied wordt begrensd door:
in het westen de Soeterbeekseweg,
in het zuiden de Europalaan,
in het oosten door de Kerkstraat en de Berg
in het noorden door de Kookersdreef, Broek Houtrijtdreef.

Gemeenteberichten 2017 Week 35
Gemeenteberichten 2017 Week 34
Gemeenteberichten 2017 Week 33
Gemeenteberichten 2017 Week 32
Gemeenteberichten 2017 Week 31
Gemeenteberichten 2017 Week 29
Gemeenteberichten 2017 Week 28
Gemeenteberichten 2017 Week 27
Gemeenteberichten 2017 Week 26
Gemeenteberichten 2017 Week 25
Gemeenteberichten 2017 Week 24
Gemeenteberichten 2017 Week 23
Gemeenteberichten 2017 Week 22
Gemeenteberichten 2017 Week 21
Gemeenteberichten 2017 Week 20
Gemeenteberichten 2017 Week 19
Gemeenteberichten 2017 Week 18