Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 5
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Collecte
Deze week wordt er gecollecteerd door de Hersenstichting


Uitnodiging raadsvergadering
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 9 februari 2017 vanaf 19:30
uur in het Klooster.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en
liggen ter inzage in het Gemeentehuis.
U kunt via deze link ook de raadsvergadering live volgen en na afloop terugkijken

Onderwerpen:
Hamerstukken
· Benoemen burgercommissielid
· Vaststellen bestemmingsplan ‘Kapperdoes-tuincentrum’
· Ontwerp Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2017

Bespreekstukken
· Bomenbeleidsplan
· Bomenverordening
· Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Mauritsgaarde 4’
· Kader Grondprijzen en Exploitatiebijdragen 2017
· Plan van aanpak van de begeleidingsgroep bestuurlijke toekomst

Tijdens de openbare raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreken.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email
griffie@nuenen.nl


Uitnodiging vergadering
Dinsdag 7 februari komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering bijeen in ’t
Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1.
De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.
www.eeneind.net/wijkraad.html
Afvalweetje
Wanneer wordt mijn container leeggemaakt? Raadpleeg uw afvalkalender, niet zichtbaar dan graag een melding maken
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 3027 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
Samen doen we meer! Doe mee aan de landelijke opschoondag op 25 maart
Zwerfafval. Het ontsiert het straatbeeld, is slecht voor het milieu, het is een grote ergernis én het kost ons allemaal veel geld. De gemeente Nuenen wil samen met haar inwoners zwerfafval aanpakken.
Er is ieder jaar een landelijke opschoondag. In heel Nederland gaan inwoners op 25 maart aan de slag om zwerfafval op te ruimen. De gemeente Nuenen biedt wijkverenigingen en scholen ondersteuning aan als zij een opschoondag in hun wijk of op school organiseren.

De gemeente Nuenen heeft een draaiboek beschikbaar waar ideeën in staan om een opschoondag in de wijk of op school te organiseren. Wat is de beste starttijd? Hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk mensen meehelpen? Wat hebben we allemaal nodig om een opschoondag in de wijk te houden? Alles is te vinden in het draaiboek. Kijk ook eens op de website van Nederland schoon.

De gemeente Nuenen faciliteert de wijken en scholen bij de opschoondag met hesjes, prikkers, vuilniszakken en handschoenen. De volle zakken met afval worden op afspraak door de gemeente opgehaald. Dit alles in het kader van Samen doen we meer! Samen zorgen we voor een schoon Nuenen.

Voor vragen of het aanvragen van het draaiboek kunt u een e-mail sturen naar gemeentehuis@nuenen.nl onder vermelding van opschoondag 2017 of belt u met 040 263 1631. Na aanmelding neemt de gemeente contact met u op. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dit dan voor 28 februari.