Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 8
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Is je bezem al afgestoft? Zaterdag 25 maart is het tijd voor de Landelijke
Opschoondag. Dat betekent dat in heel Nederland buren, gemeenten, scholen en
bedrijven samen aan de slag gaan om hun buurt een stukje schoner te maken.
Daar doe jij toch ook aan mee? Kijk op www.nederlandschoon.nl


Gemeentelijke aanslagen Nuenen 2017
Gewoonlijk ontvangt u uw gemeentelijke aanslagbiljet eind februari. Dit jaar
ontvangt u die eind maart. Op deze aanslag staat (indien voor u van
toepassing) vermeld:
- de WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van het object;
- het bedrag voor de Onroerende zaakbelasting;
- het bedrag voor het Vastrecht 2017 afvalstoffenheffing;
- het bedrag voor de Reclamebelasting.

De rioolheffing blijft u zoals gewoonlijk aan Brabant Water betalen.

Op de achterzijde van het aanslagbiljet en op de bijsluiter vindt u nadere
informatie over de verschillende belastingsoorten, de betaling, de kwijtschelding
en de mogelijkheden hoe en bij wie u bezwaar tegen deze aanslag kunt maken.
Ook staat vermeld waar u inlichtingen kunt verkrijgen indien u nog vragen heeft.


Verkiezingen Tweede Kamer
Over stemmen, kiezerspas en machtigingen
Op 15 maart 2017 kunt u op elk stembureau in Nuenen tussen 07.30 uur en
21.00 uur uw stem uitbrengen. In Nuenen zijn 15 locaties aangewezen.
Lees meer


Gemeente Nuenen sluit opnieuw woning na hennepvondst
Op 13 februari 2017 is een woning in Nuenen Oost door burgemeester Houben
voor één maand gesloten. De sluiting volgde nadat de politie een hennepkwekerij
met in totaal 207 hennepplanten had aantroffen.
Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebaseerd op het Damoclesbeleid. Dat geeft de burgemeester de
mogelijkheid om bij het aantreffen van softdrugs (waaronder hennep) een
woning direct voor één maand te sluiten. Bij een tweede constatering wordt de
woning vier maanden gesloten en na een derde keer kan sluiting voor
onbepaalde tijd volgen. Voor harddrugs gelden nog strengere sancties.
Maatregel bij constatering van drugs in bedrijfspanden
Ook voor bedrijfspanden gelden forse maatregelen. Na de eerste constatering
van softdrugs volgt een sluiting van zes maanden, bij de tweede constatering is
dat twaalf maanden. Na een derde overtreding kan de burgemeester het pand
voor onbepaalde tijd sluiten. Voor harddrugs gelden nog strengere straffen.
Niet alleen risico voor direct betrokkenen
De risico’s van hennepteelt of andere vormen van drugshandel zijn groot. Ook
voor personen die niet direct bij de drugshandel betrokken zijn, maar wel wonen
of een bedrijf hebben in (de omgeving van) het pand waar de politie drugs vindt.
Er is dan het risico dat de betreffende woning of het bedrijfspand gesloten
wordt.

Nog een mogelijke maatregel: ontbinding van de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de eigenaar
verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eigenaar besluiten om de
huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook wanneer de huurder zelf niet direct
iets met de drugs te maken heeft. Dat betekent in de praktijk dat de huurder
nooit meer terug mag keren naar het pand.
Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Hermans
van de gemeente Nuenen. Zij is bereikbaar via (040) 2631 631.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
Bekendmaken en kennisgeven voortaan via www.overheid.nl
Vanaf 1 maart 2017 gaat de gemeente Nuenen helemaal over op elektronisch
bekendmaken en kennisgeven. De lange en vaak moeilijk leesbare juridische
teksten verdwijnen uit de gemeenteberichten in de Rond de Linde. Deze
ontwerpbesluiten, aanvragen en meldingen komen voortaan digitaal op
www.overheid.nl
Voordelen
Dit heeft veel voordelen. Alles staat duidelijk op één
plaats. Er is een duidelijke zoekfunctie. U kunt zich op
overuwbuurt.overheid.nl aanmelden voor een emailservice
zodat u automatisch een email krijgen over een
kennisgeving of melding in uw buurt. En u kunt direct de
achterliggende wet- en regelgeving raadplegen.

Nieuwsberichten
De plaatselijke weekbladen blijven nog wel de vertrouwde
media voor de gemeentelijke nieuwsberichten. Gedurende
een gewenningsperiode van zes maanden vullen we de
nieuwsberichten aan met een beknopt overzicht van de
kennisgevingen en bekendmakingen.
Extra service
Wanneer u geen toegang tot internet heeft, kunt u telefonisch via (040)
2631631 bij het KCC van de gemeente Nuenen te allen tijde een afschrift
opvragen van de kennisgevingen en bekendmakingen. Deze extra service bieden
we graag.


Verkeer
Aanbrengen zebrapad Hoge Brake
Om het oversteken van de Hoge Brake richting winkelcentrum Kernkwartier voor
voetgangers makkelijker en veiliger te maken, wordt vanaf donderdag 2 maart
een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aangelegd. De oversteekplaats
wordt aangelegd ter hoogte van de Kapmeeuwhof.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande
asfaltverharding en het aanbrengen van een plateau met daarop een zebrapad-
markering in zwartte en witte betonklinkers. De werkzaamheden vergen circa 2
dagen.

De Hoge Brake wordt ter plaatse geheel afgesloten voor het doorgaande
verkeer. Dit wordt gedurende 2 dagen omgeleid via de Zilvermeeuwhof,
Meeuwenlaan en Mantelmeeuwlaan.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het
klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631
631.


Afvalweetje
Elektrische apparaten met een stekker of op batterijen kunt u gratis inleveren bij
de Milieustraat.



Uitnodiging commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen, deze vergaderingen zijn
in de commissiekamer in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.
Agenda en bijbehorende stukken staan http://nuenen.raadsinformatie.nl en
liggen ter inzage in het Gemeentehuis.
7 maart 2017 - Commissie Ruimte
· Benoemen leden welstand
· Bestemmingsplan “Olen 32”

8 maart 2017 - Commissie Samenleving
· Toekomstvisie WSD

9 maart 2017 - Commissie ABZFin
· Initiatiefvoorstel Gemeentelijke onderscheidingen

Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruikmaken van het
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email
griffie@nuenen.nl


Landelijke opschoondag 25 maart