Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 9
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 8
Gemeenteberichten 2017 Week 7 Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door Amnesty International.


Bekendmaken en kennisgeven voortaan via www.overheid.nl
Vanaf 1 maart 2017 gaat de gemeente Nuenen helemaal over op elektronisch
bekendmaken en kennisgeven. Ontwerpbesluiten, aanvragen en meldingen
komen voortaan digitaal op www.overheid.nl

Voordelen
Alles staat duidelijk op één plaats. Dus u hoeft niet meer te zoeken in de krant,
de gemeentelijke website, de Staatscourant…
U kunt bovendien gebruik maken van een handige e-mailservice. U krijgt dan
automatisch een email krijgen wanneer er iets gepubliceerd wordt. U kunt daarbij
zelf kiezen welk soort publicaties en welk gebied uw interesse heeft.

Nieuwsberichten
De plaatselijke weekbladen blijven nog wel de vertrouwde media voor de
gemeentelijke nieuwsberichten, zoals informatie over bijvoorbeeld afval of
wegwerkzaamheden. Voorlopig vullen we de nieuwsberichten aan met een
beknopt overzicht van de kennisgevingen en bekendmakingen die u op
overheid.nl kunt terugvinden. Zodat u niks hoeft te missen.

Extra service
Wanneer u geen toegang tot internet heeft, kunt u telefonisch via (040)
2631631 bij het KCC van de gemeente Nuenen te allen tijde een afschrift
opvragen van de kennisgevingen en bekendmakingen. Deze extra service bieden
we graag.


Afvalweetje
Wist u dat glas eindeloos hergebruikt kan worden. Gooi het daarom allemaal in
de glasbak. Ook handig: u hoeft doppen en deksels er niet af te halen!


Sluiting woning, na drugsvondst
Op 6 februari 2017 is een woning in het buurtschap Eeneind door burgemeester
Houben voor vier maanden gesloten. De sluiting volgde nadat er een grote
hoeveelheid softdrugs door de politie werden aantroffen.
Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebaseerd op het Damoclesbeleid. Dat geeft burgemeesters
juridisch de mogelijkheid om over te gaan tot sluiting van een woning. Bij een
eerste constatering volgt een sluiting van één maand. Bij een tweede
constatering is dat vier maanden en na een derde keer kan sluiting voor
onbepaalde tijd volgen. Bij het pand in Eeneind ging het weliswaar om de eerste
constatering, maar gaat het pand door verzwarende omstandigheden meteen
vier maanden dicht.

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
Ook personen die niet direct bij de drugshandel betrokken zijn lopen het risico
dat hun woning of bedrijfspand gesloten wordt, als de politie drugs constateert
in het pand waar ze wonen of werken.

Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de eigenaar
verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eigenaar besluiten om de
huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook wanneer de huurder zelf niet direct
iets met de hennep of drugs te maken heeft. Dat betekent dat de huurder nooit
meer terug mag keren naar het pand

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vos via
(040) 2631 631.


Inloopavond vergunninghouders in Het Klooster 7 maart
Op dinsdag 7 maart is er in 'het Klooster' een Inloopavond van 17:00 tot 21:00
uur over de huisvesting en inburgering van de 81 aan Nuenen toegewezen
vergunninghouders (= vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen).
Op dit moment wordt in overleg met woningcorporaties, dorpsraden en
bewonersverenigingen gekeken naar geschikte plaatsen waar deze nieuwe
Nuenenaren zouden kunnen gaan wonen. Ook uw voorkeuren en suggesties
horen wij graag!

Met maatschappelijke organisaties is de inburgering opgepakt om er voor te
zorgen dat deze mensen zich hier thuis voelen en een bijdrage aan de Nuenense
samenleving kunnen leveren. Op de Inloopavond kunt u al uw vragen stellen en
u eventueel opgeven om als vrijwilliger een actieve bijdrage te leveren aan de
inburgering van de nieuwe Nuenenaren.

Elke inwoner van de gemeente Nuenen mag meedenken en meepraten! Kom op
7 maart naar 'het Klooster' om te praten over waar deze mensen kunnen
worden gehuisvest en hoe in te burgeren!

                                    U bent van harte welkom!

Let op: op 15 maart (Nederwetten) en 16 maart (Gerwen) zijn er ook
Inloopavonden. Informatie hierover volgt nog - noteer de datum vast in uw
agenda. De Inloopavonden worden na overleg met bewonersvertegenwoordigers
(dorps- en wijkraad) georganiseerd.

Op www.nuenen.nl staat vanaf 1 maart alle relevante informatie over hoe
inwoners worden betrokken bij huisvesting én inburgering, aanmelden voor de
nieuwsbrief, informatie over vergunninghouders, waar u met vragen terecht kunt
enz. enz.