Nuenen Centraal
Levend Kerstverhaal
Een reis door het donker naar het licht

Het is inmiddels een goede traditie dat op Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen in de week voor Kerst het
Levend Kerstverhaal wordt gespeeld. Elk jaar komen ruim 1000 bezoekers op dit evenement af.
Op 16 december wordt het terrein van de Weverkeshof  omgebouwd tot Bethlehem in de Romeinse tijd. Er
wordt alles gedaan om met kleding, attributen en achtergrond een Romeinse sfeer te creëren. Meer dan 100
vrijwilligers zetten zich in om er een mooi geheel van te maken.
Nieuws Nuenen -   9 december 2017
Bezoekers worden in groepen rondgeleid door gidsen langs diverse staties
waar spelers het kerstverhaal ‘levend’ maken. Het is dus zeker een interactief
evenement. Het feit dat alles in het donker plaatsvindt met verlichting van
vuurkorven, fakkels en kaarslichten maakt het  bezoek tot een echte
belevenis.
Rond 17.00 uur staan alle spelers klaar en worden de eerste groepen
binnengelaten. De laatste groep vertrekt om 20.00 uur voor een rondgang,
die eindigt in de herberg, waar het gezellig en warm is. Er is muziek, hete
chocolademelk of glühwein: u bent van harte welkom!

Wanneer? zaterdag 16 december
Waar? Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. Hugo van Berckellaan Nuenen
Starttijd: 17.00 uur, de laatste gids vertrekt om 20.00 uur.
Er wordt € 1,00 tolgeld van u gevraagd.
Het Levend Kerstverhaal is een initiatief van de Nuenense kerken.

DOOR DE VOGELGRIEP MOETEN ALLE KIPPEN OP DE WEVERKESHOF WORDEN
OPGEHOKT, MAAR HET SPEL KAN GEWOON DOORGAAN!