Nuenen Centraal
"Dorps Geluk": het nieuwe masterplan voor Nuenen West

Er wordt al enige tijd flink gebouwd aan Nuenen West. Ondertussen zijn de eerste huizen al bewoond en wordt er druk verder gebouwd aan een geheel nieuw woongebied in Nuenen.
Op dit moment ligt er een nieuw masterplan op tafel voor de verdere realisatie van Nuenen West, genaamd "Dorps Geluk". Het bijstellen van de plannen was nodig, om beter aan te sluiten bij de woonwensen van de toekomstige bewoners en om het financieel tekort te beperken.
In de afgelopen tijd zijn de plannen uitgewerkt in een herzien masterplan, beeldkwaliteitsplan en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Nuenen West bv.
Nieuws Nuenen - 1 december 2017
Dorps karakter en sociale samenhang
In de nieuwe plannen wordt hoog ingezet op het dorpse karakter, de gemoedelijke sfeer en de sociale samenhang.
De huizen krijgen een herkenbare "Nuenense" uitstraling. Om de juiste sfeer neer te kunnen zetten wordt er onder andere inspiratie opgedaan door te kijken naar de oude gevels in het dorp.
"Het Brabantse dorp moet worden teruggebouwd" vertelt wethouder Martien Jansen. "Het moet een plek worden waar mensen hun buren kennen."
Door niet te grote wijken te creŽren met pleinen en hofjes wordt de wijk al dusdanig ingericht, dat je makkelijker met elkaar in contact komt. Daarnaast komen er voorzieningen zoals een pluktuin en een buurtschuur, waar bijvoorbeeld feesten kunnen worden gehouden of een hobby uitgeoefend kan worden. Dit alles moet ervoor gaan zorgen, dat Nuenen West weer een plek wordt waar mensen elkaar kennen en ontmoeten.

In de plannen die nu op tafel liggen zullen een aantal bestaande panden behouden blijven en worden bestaande paden en linten in het plan ingepast. De ondergrondse
garages zijn in het nieuwe plan geheel van de baan.

Het tempo waarin gebouwd gaat worden zal omlaag gaan. De bouwperiode is namelijk met 10 jaar verlengd en dus zal Nuenen West, bestaande uit bijna 1500 woningen, in zijn totaliteit pas in 2035 helemaal afgerond zijn.

Dommeldalpark
Naast de veranderingen in de bouw van de woningen en de inrichting van de wijk wordt er ook gekeken naar het natuurgebied waaraan Nuenen West grenst.
We kennen allemaal de Genneper Parken in Eindhoven. Een gebied midden in de stad, waar veel mensen wandelen en genieten van de natuur.
Tussen Nuenen en Eindhoven ligt ook een prachtig natuurgebied rondom de Dommel en de Kleine Dommel. Alleen mist het gebied de recreatieve ontsluiting. Door de aanleg van o.a. bruggetjes en meer fiets-en wandelpaden, moet het gebied geschikter worden voor recreatie en aansluiting gaan vinden bij het gebied rondom Eckartdal. De plannen voor het "Dommeldalpark" moeten nog verder worden ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Eindhoven.

Gisteravond zijn de plannen gepresenteerd aan de raad.
Op 17 januari zal er een bijeenkomst zijn voor bewoners van Nuenen West en andere belangstellenden. Zij worden dan uitgebreid bijgepraat over de nieuwe plannen.