Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 14
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Vergunningen periode 25-03-2018 en 01-04-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Hartstichting.Verkeer
Onderhoud provinciale weg N615 Nuenen - Beek en Donk
De provincie Noord-Brabant voert vanaf half mei tot en met eind september 2018 in fases groot onderhoud uit aan de N615. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom Gerwen tot de rotonde N279 in Beek en Donk en worden uitgevoerd door Boskalis
Nederland. Het asfalt van de weg met bijbehorende fietspaden is toe aan een noodzakelijke onderhoudsbeurt. De aanwezige verkeerslichten en software worden ook vervangen. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zullen kabels en leidingen verlegd worden en worden bomen gerooid.

Dit betekent dat de weggebruiker hinder zal ondervinden op delen van de N615. Bewoners, weggebruikers
, bedrijven en andere belanghebbenden worden nog uitgebreid geïnformeerd over de planning en werkzaamheden. Voor weggebruikers worden (kortdurende) omleidingsroutes ingesteld. Meer informatie over de uitvoering en bijbehorende omleidingen kunt u vanaf mei vinden op www.haalmeeruitdeweg.nl en www.brabant.nl/N615


Militaire oefening 16 t/m 20 april

De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 16 tot en met 20 april 2018 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 48 personen deel en zij worden logistiek ondersteund door 20 militaire wielvoertuigen. Er wordt in de gemeente Nuenen geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.
De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Brigade Verkenning Eskadron uit Oirschot.


Afvalweetje
Textiel inzameling: Vrijdag 13 april wordt er weer huis aan huis textiel ingezameld. U ontvangt hiervoor een speciale zak.


Bijeenkomst over spelen en bewegen in Nuenen Zuid
De openbare ruimte van Nuenen is mooi en ruim opgezet. Dit willen we zo houden, maar we willen de hele openbare ruimte wel beter gebruiken om te spelen, te bewegen én te ontmoeten. Voor zowel jong als oud. Spelen en bewegen is leuk en goed voor de gezondheid van iedereen. We hebben de kaders vastgelegd in het beleid ‘Spelen en bewegen voor jong en oud’.

De aanpak
De komende vier jaar willen we het beleid uitvoeren, maar dat kunnen we niet alleen. Per buurt onderzoeken we de mogelijkheden. Dat doen we samen met de bewoners, maar ook andere initiatiefnemers van buitenactiviteiten zoals de school in de buurt of de fysiotherapeut.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Ook sportscholen of verenigingen die zich betrokken voelen zijn welkom. Samen maken we plannen voor aanpassingen. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn. Er is niet veel nodig om elkaar te ontmoeten. Of samen te spelen en te bewegen in de buurt.

Bijeenkomst
Op 9 april a.s. om 19.30 uur hebben we een tweede bijeenkomst over een deel van Nuenen Zuid (zie kaart). Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de eerste ideeën gevormd. Daar gaan we nu mee verder. Ook als u er niet bij was, bent u welkom om de ideeën verder uit te werken. De bijeenkomst is op het gemeentehuis. U kunt zich aanmelden via spelen&bewegen@nuenen.nl. Vermeld je naam, adres en eventueel organisatie. Denk mee en doe mee!
Nuenen controleert op hondenoverlast
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze
opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema honden. Op
de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

‘In burger’
Het afgelopen jaar hebben onze boa’s vaak op de overlast van hondenpoep en niet-aangelijnde honden
gecontroleerd en helaas ook op bekeurd. Toch blijven de meldingen van hondenoverlast binnenstromen. Om de
overlast van honden te beperken, is het mogelijk dat de boa’s ook in burger gaan controleren. We hopen
hiermee te bereiken dat alle hondenbezitters gaan bijdragen aan een schone en veilige omgeving. De boa’s
kunnen zich altijd legitimeren wanneer zij in burger optreden. Twijfelt u eraan of u te maken hebt met een
boa? Vraag gerust naar een legitimatiebewijs.

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:
- U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering van de hondenlosloopwegen of - terreinen. Een
overzicht van deze locaties, is te vinden op onze website.
- Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sportvelden en in zandbakken zijn geen honden
toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake is van een
geleidehond of een sociale hulphond.
- U moet uw hond voorzien van een halsband en een tatoeage of chip waaruit blijkt wie de eigenaar of
houder is.
- U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een openbare plaats. Als uw hond per ongeluk toch
op een openbare plaats poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u altijd iets bij zich
heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor sommige hondenlosloopwegen of - terreinen geldt de
opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of - terrein geldt alleen als dit staat
aangegeven.

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken achterlaten. Het is niet toegestaan om de
(plastic) zakjes met hondenpoep achter te laten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in parken, plantsoenen en
bossen).

Hondenlosloopwegen en - terreinen
Een hond mag alleen op een losloopweg of - terrein onaangelijnd lopen. Dit houdt in dat de hond alleen los
mag lopen op de weg, het terrein en de bijbehorende berm. Naastgelegen bossen, weilanden tuinen etc.
behoren niet bij de weg, het terrein of de berm. Het betreden van deze gebieden door uw hond - onaangelijnd
en niet onder uw toezicht-  is dus niet toegestaan.

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij vragen uw vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening te houden met deze regelgeving.
Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing,
leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in artikel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons
Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl