Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 16
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Vergunningen periode 08-04-2018 en 15-04-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Afvalweetje
In de maanden april en mei is de afvalinzameling van de groene container één keer in de twee weken.


Vergadering Dorpsraad Gerwen
Op dinsdag 24 april 2018 om 20.00 uur bent u welkom bij de openbare vergadering van de Dorpsraad Gerwen in SSCA D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen. Op de agenda staan onder andere het afscheid van de vertrekkende dorpsraadleden en de installatie van de Dorpsraad Gerwen 2018-2022 door burgemeester Houben. Verder staan op de agenda de onderwerpen herindeling en de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen. U kunt uw vragen voor het vragen ‘half uurtje’ indienen via de website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl.


19 april inloopavond
Ontwerp bestemmingsplan Nuenen Zuidoost
Op 19 april tussen 18.30 tot 20.00 uur is er een inloopavond om het ontwerp bestemmingsplan Nuenen Zuidoost in te zien en om vragen te stellen. De bijeenkomst is in Het Klooster, Park 1 Nuenen. Er zijn specialisten van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

Doel van het plan
De geldende bestemmingsplannen voor Nuenen Zuidoost zijn 10 jaar oud. Daarom moeten deze vervangen worden door een nieuw bestemmingsplan dat aan alle huidige eisen voldoet. Het bestemmingsplan kent voornamelijk een conserverend karakter. Dit betekent dat er nauwelijks nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt in dit bestemmingsplan. Uitzondering is de realisatie van 6 woningen verspreid in het plangebied. Verder is de visie op bedrijventerreinen verwerkt in het bestemmingsplan.

Plangebied
Het bestemmingsplan gaat over het zuidelijk en oostelijk deel van de kern Nuenen en omvat globaal het gebied ten zuiden en oosten van het centrum van Nuenen. Het betreft het woongebied ten oosten van de Smits van Oyenlaan tot aan Oude Landen, ten zuiden van de Europlaan en ten westen van de Smits van Oyenlaan tot aan het gemeentehuis. Ook het bedrijventerrein Berkenbosch (Pinckart/Duivendijk) ligt in het plangebied.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 22 mei 2018 in het gemeentehuis en is te raadplegen via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt tijdens deze periode zienswijze indienen.