Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 18
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Vergunningen periode 22-04-2018 en 29-04-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Afvalweetje
Hebt u medicijnen over die u niet meer gebruikt? Deze kunt u inleveren bij de milieustraat en bij de meeste apotheken. Gooi medicijnen nooit in de wc of door de gootsteen. Resten van medicijnen zijn moeilijk uit het water te zuiveren.


Afvalinzameling
Tijdelijke wijziging door Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag is er op donderdag 10 mei geen afvalinzameling van de PMD zakken en GFT+E (groene container). De inzameling is verzet naar ZATERDAG 12 mei. Let op dat u niet de PMD-zakken en containers al te vroeg buiten hangt/zet!
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Plastic niet bij groenafval
Bij de korven voor het groenafval treffen we regelmatig groenafval in plastic zakken aan. Dat is niet de bedoeling. Gooi de plastic zakken met groenafval leeg in de korf en neem het plastic mee naar huis voor in de PMD-zak. Dan kan de vrachtwagen het groenafval met de kraan opknijpen en het groenafval afvoeren zonder plastic ertussen. Samen doen we meer!
Presentatie plan spelen en bewegen Nuenen zuid
Op 7 mei a.s. om 19.30 uur presenteren we in het paviljoen van strandbad Enode een plan voor spelen en bewegen voor een groot deel van Nuenen Zuid.
De openbare ruimte van Nuenen is mooi en ruim opgezet. Dit willen we zo houden, maar we willen de hele openbare ruimte wel beter gebruiken om te spelen, te bewegen én te ontmoeten. Voor zowel jong als oud.
Een plan
De komende vier jaar willen we per buurt het beleid uitvoeren. Per buurt maken we plannen met de bewoners. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn. Het eerste plan is gemaakt voor een groot deel van Nuenen Zuid (het gebied op de kaart). Er zijn al twee bijeenkomsten geweest met bewoners. Hun gedachten, ideeën en schetsen zijn verwerkt tot een plan voor spelen en bewegen in Nuenen Zuid.

Bijeenkomst
Bent u benieuwd naar het resultaat? Kom op 7 mei a.s. naar de presentatie van het plan. Na de presentatie gaat u met uw buurtbewoners in gesprek over de ideeën, het inrichtingsplan en over buurt- en beweegactiviteiten.
U kunt zich aanmelden via spelen_bewegen@nuenen.nl Vermeld naam, adres en eventueel organisatie.
Kom kijken en praat mee!
Inloopbijeenkomst 8 mei onderhoud N615 Nuenen - Beek en donk
Provincie Noord-Brabant voert vanaf half mei tot en met eind september 2018 onderhoudswerkzaamheden uit aan de provinciale weg N615 tussen Nuenen en Beek en Donk. Het asfalt van de N615 met bijbehorende fietspaden en de aanwezige verkeerslichten en software worden vervangen. Aanvullend op de onderhoudswerkzaamheden van de provincie wil de gemeente Laarbeek een aantal kleine verkeerskundige aanpassingen aanbrengen die passen binnen het groot onderhoud. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met de N279 in Beek en Donk.
Aannemer Boskalis nodigt u graag uit voor de inloopbijeenkomst over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes rondom het groot onderhoud aan de provinciale weg N615 Nuenen - Beek en Donk.

U bent van harte welkom op:
Dinsdag 8 mei 2018 tussen 17.00 uur en 20.00 uur
Locatie: Café Zaal van de Burgt, heuvelplein 21, 5471 JH Beek en Donk

Loop gerust binnen op het moment dat het voor u uitkomt. We staan voor u klaar om tekst en uitleg te geven aan de hand van tekeningen en schetsen. Uiteraard beantwoorden we graag uw vragen. Er zullen verschillende medewerkers van de aannemer Boskalis en de provincie aanwezig zijn.


Onkruid milieuvriendelijk bestrijden
In het voorjaar komt het nieuwe groen boven de grond. Ook het onkruid groeit erg snel. De gemeente bestrijdt het onkruid op een milieuvriendelijke manier zonder gebruik te maken van chemische middelen. Sommige mensen gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen zoals Roundup, maar ook azijn om onkruid te bestrijden. Dit kan echter ook op een milieuvriendelijke manier gedaan worden. Zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen of azijn blijft de verharding en het oppervlakte- en grondwater schoon.
Chemievrije tips om onkruid te bestrijden
Onkruid op verharding heeft meestal zand nodig om zich te vestigen. Door regelmatig het zand op te vegen
kunt u voorkomen dat onkruid opkomt op de verharding. Met een onkruidkrabber en wat lichamelijke inspanning
is dit onkruid tussen de voegen te verwijderen. De laatste jaren zijn er ook mobiele gasbranders, elektrische
branders en stoomapparaten te koop. Kale grond is een ideale kiemplek. Door op kale stukjes grond
bodembedekkers, struiken of bomen te planten, blijft er voor de onkruiden minder grond en licht over om te
groeien. Houtsnippers, kiezels of antiworteldoek werken ook preventief.

Meer tips?
Meer tips kunt u vinden op schoon-water.nl, onkruidvergaat.nl, en milieucentraal.nl.


Nuenen controleert op uitstallingen en terrassen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor de
opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema uitstallingen
en terrassen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Uitstallingen
Onder uitstallingen wordt verstaan: het uitstallen van koopwaar op het weggedeelte voor een winkelpand. In
onze Reclamenota staan de regels over uitstallingen. Voor het plaatsen van uitstallingen is geen vergunning
nodig. Uw uitstalling moet wel voldoen aan de regels uit de reclamenota, anders is de uitstalling verboden. Zo
dient bijvoorbeeld:
- de uitstalling aan de voorgevel van het pand te worden geplaatst, dus niet aan de straatzijde;
- de uitstalling niet hoger dan 1,80 meter te zijn;
- een doorloopruimte van 1,20 meter gehanteerd te worden;
- de uitstalling te  passen bij het branchepatroon van een winkel;
- een uitstalling de toegang naar een woning of winkel niet blokkeren;
- de uitstalling geen hinder of gevaar op te leveren voor het verkeer.

Dit zijn enkele voorbeelden van de regels. U kunt alle regels vinden in de Reclamenota.

Terrassen
Voor het uitstallen van een terras is een vergunning nodig. De voorwaarden van een vergunning voor het
stallen van een terras verschillen per situatie. Er wordt onder meer gekeken naar de openbare orde en
veiligheid, de verkeersveiligheid, vrije doorloopruimte, brandveiligheid, etc. Informatie over uw mogelijkheid om
een terras te stallen kunt u bij ons opvragen. Als u in het bezit bent van een terrasvergunning, let dan op dat
u voldoet aan de voorwaarden van de vergunning.

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s worden
geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete. De regels zijn terug te
vinden in de Reclamenota en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze verordeningen zijn te vinden
via www.overheid.nl

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons
Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl