Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 26
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Afvalweetje
Melk- en sappakken hebben een folielaag aan de binnenkant en horen in de (gratis) PMD zak. Ze mogen NIET
in de papiercontainer.
Verkeersmaatregelen tijdens kermis 2018 Nuenen centrum
Wegwerkzaamheden groot onderhoud N615
Bosweg - Deense Hoek: vanaf maandag 18 juni t/m vrijdag 13 juli
Boskalis Nederland voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant vanaf half mei tot en met eind september 2018 onderhoudswerkzaamheden uit aan de provinciale weg N615 tussen Nuenen en Beek en Donk. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met de N279 in Beek en Donk.

Planning
In deze fase worden nacht- en weekendwerkzaamheden uitgevoerd vanaf de Bosweg (Nuenen) tot aan de kruising Deense Hoek vanaf maandag 18 juni tot en met van vrijdag 13 juli. Doordeweeks is overdag de N615 opengesteld voor verkeer. In de avond- en nachtelijke uren is het wegvak afgesloten voor autoverkeer tussen 21.00u en 06.00u in verband met wegwerkzaamheden.  

Weekendafsluiting
Het wegvak van de Bosweg tot aan de kruising Deense Hoek is van vrijdag 6 juli (21:00u) tot en met maandag 9 juli (6:00u) het gehele weekend afgesloten. De Deense Hoek en ’t Hof zijn vanaf Beek en Donk bereikbaar. Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar.     
Raadsvergadering
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbehorende stukken staan op
nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

28 juni Raadsvergadering
locatie: het Klooster - raadzaal,  aanvang 19:30 uur
Onderwerpen o.a.
· Fietspad Papenvoortsedijk - Molenven - Raadsvoorstel 2018-52 (poho Van Brakel)
· Blink Jaarrekening 2017- gewijzigde begroting 2018 - Meerjarenbegroting 2019-2022
· Monitor Sociaal Domein
· Jaarrapportage grondexploitaties
· Jaarrekening 2017
· Preventief toezicht als gevolg van de Wet Arhi
· Raadplegend referendum voorgenomen samenvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven
· Regeling advisering bezwaarschriften 2018

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Convenant buurtbemiddeling ondertekend
Rondom buurtbemiddeling werken meerdere partijen samen, namelijk de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo,
de woningcorporaties Helpt Elkander, Wooninc. en Compaen en de Politie Zuidoost-Brabant. De LEV-groep
voert buurtbemiddeling in hun opdracht uit. Om dat te kunnen doen, hebben deze partijen het Convenant
Buurtbemiddeling Dommelvallei ondertekend. Door goede samenwerkingsafspraken kan buurtbemiddeling
succesvol worden ingezet. In dit artikel leest u wat buurtbemiddeling is en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Buurtbemiddeling
De meeste buren kunnen het goed met elkaar vinden: ze gaan prettig met elkaar om,  maken een praatje en
komen misschien bij elkaar over de vloer. Maar dit is helaas niet altijd het geval. Soms lukt dit niet omdat de
relatie met de buren niet goed is. De oorzaak daarvoor is vaak iets kleins, wat langzaam uitgroeit tot zo’n
groot conflict, dat het uiteindelijk zelfs van invloed is op het woonplezier van iemand. Gelukkig komt dit niet
heel vaak voor. Overkomt het u toch, dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling. Een goed gesprek
doet soms wonderen.

Wanneer kunt u buurtbemiddeling inschakelen?
In een heleboel gevallen kan buurtbemiddeling helpen. Daarbij gaat buurtbemiddeling er wel van uit dat u zelf
ook geprobeerd heeft om het probleem bespreekbaar te maken. U kunt buurtbemiddeling bijvoorbeeld
inschakelen voor de volgende problemen: geluidsoverlast, bedreiging/verbaal geweld, problemen over de tuin,
kinderen die ongewenst verdrag vertonen, dieren, rommel/troep.

Buurtbemiddeling helpt niet altijd
In sommige gevallen kunnen de buurtbemiddelaars niets betekenen. Als er bijvoorbeeld sprake is van
buitengewone agressie, ernstige verslavingsproblematiek of psychiatrische problematieken is buurtbemiddeling
niet geschikt. Betrokkenen moeten aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn. Conflicten binnen families, met
instanties en waar een rechtsprocedure speelt worden ook niet opgepakt.

Hoe werkt het?
Een bemiddeling start altijd met een melding bij Buurtbemiddeling. Dit kan door een inwoner, woningcorporatie,
politie of andere hulpverlener worden gedaan. Er volgt een telefonische intake en er worden 2 bemiddelaars
geselecteerd. De bemiddelaars voeren eerst een gesprek met de melder en daarna met de buren. Daarna
volgt, indien beide partijen akkoord zijn, een bemiddelingsgesprek met beide partijen samen en worden er
afspraken gemaakt. Na enige tijd nemen de bemiddelaars nogmaals contact op met beide partijen, om te kijken
hoe het ervoor staat.

Geen rijdende rechter
Buurtbemiddelaars zijn geen rijdende rechters. Het zijn vrijwilligers die geschoold zijn in het bemiddelen. Zij
doen geen uitspraken en hebben hier ook geen bevoegdheid voor. Daarom is het noodzakelijk dat beide
partijen willen meewerken aan buurtbemiddeling. In 70% van de gevallen komen we samen tot een oplossing.

Contact
Wilt u een beroep doen op buurtbemiddeling, dan kunt u zich aanmelden per mail via
BBdommelvallei@levgroep.nl of telefonisch via 049-2598989. Ook kunt u terecht op de website:
www.problemenmetjeburen.nl. Wanneer u interesse heeft om zelf een buurtbemiddelaar te worden kunt u
uiteraard ook contact met ons opnemen via een van de bovenstaande kanalen.
Vergunningen periode 17-06-2018 en 24-06-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Van vrijdag 6 juli tot en met dinsdag 10 juli a.s. wordt in het centrum van Nuenen weer de jaarlijkse kermis gehouden. In verband met het opzetten en afbreken van de attracties worden enkele wegen in het centrum tussen woensdag 4 juli 08.00 uur en woensdag 11 juli 15.00 uur afgesloten voor het verkeer. De kruising Berg, Vincent van Goghstraat wordt vanaf donderdag 5 juli 08.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Het gebied dat afgesloten is:
- Park, tussen H. Clemenskerk en Parkstraat;
- Park, tussen Berg en Boordseweg;
- Park, tussen H. Clemenskerk en Vincent van Goghstraat/Berg.
Markt verplaatst naar Vincent van Goghplein tijdens de kermis
Op maandag 9 juli wordt de weekmarkt eenmalig verplaatst naar het Vincent van Goghplein.
Wat merkt u ervan? De werkzaamheden kunnen mogelijk enige overlast met zich meebrengen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Omleidingen
Het verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N279 en N270.
Lokaal verkeer wordt omgeleid met bebording.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u de app ‘Groot onderhoud N615’ downloaden. Via de website van de provincie Noord-Brabant kunt u
op de hoogte blijven of aanvullende informatie vinden over het groot onderhoud N615. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor vragen kunt u contact opnemen via het emailadres:
grootonderhoudN615@boskalis.com Bellen kan ook naar 06-55 48 27 19. Elke donderdag kunt u terecht bij aannemer Boskalis met vragen in het inloopspreekuur van 13u-15u op het kantoor aan De Stater 20 in Lieshout