Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 35
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Vergunningen periode 19-08-2018 en 26-08-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Werkgroep Spelen en Bewegen Nuenen-Oost
Maandag 17 september 18:30-21:00u Locatie Weverkeshof
Woont u in Nuenen-Oost? Laan ter Catten en omgeving? Kom meepraten en ontwerpen aan 'Spelen en bewegen' in uw wijk tussen Beekstraat, Smits van Oyenlaan en Papenvoortsedijk. U bent welkom op maandagavond 17 september 2018 van 18.30 tot 21.00 uur op de locatie Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5.
Afvalweetje
In september en oktober is de GFT+E inzameling iedere 2 weken. Raadpleeg uw afvalkalender!


Commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.
4 september 2018 Commissie Ruimte
∑ Reconstructie Broekdijk
∑ Bestemmingplan Nuenen Zuidoost
∑ Samenwerkingsovereenkomst en subsidieregeling Bereikbaarheidsagenda
∑ Aanwijzing categorieŽn van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist
∑ Verklaring van geen bedenkingen Nieuwe Dijk 18 en Dubbestraat 2A
∑ Archeologische verwachtingen- en waardenkaart Nuenen-West
5 september 2018 Commissie Samenleving
∑ Woonvisie Sinti
∑ Actualisering beleid sociaal domein
6 september 2018 Commissie ABZFin
∑ 1e Bestuursrapportage 2018 en 3e Begrotingswijziging 2018 Dienst Dommelvallei
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Referendum 10 oktober 2018
“Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven?
Op woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven. Breng uw stem uit met uw stempas én identiteitsbewijs! De stempassen worden uiterlijk 26 september thuis bezorgd. U kunt stemmen in de gebruikelijke stemlokalen in de gemeente Nuenen c.a.
U kunt alleen stemmen met een stempas én identiteitsbewijs. Als u verhinderd bent, verleen dan een volmacht. Heeft u vragen over de organisatie van het referendum dan kunt u bellen met de gemeente Nuenen via 040-2631631 of terecht op de website www.nuenen.nl


Snoei uw taxushaag nu!
Help mee en snoei uw taxushaag nog vóór vrijdag 7 september! Nog maar even is er voldoende werkzame stof in de taxusscheuten aanwezig om dit in te zetten voor de strijd tegen kanker. Dit jaar startte de inzameling in juni, maar met de komst van de zinderende hitte, was er daarna radiostilte. Mensen zagen de haag niet meer groeien en stelde het snoeien in grote getalen uit. Met de komst van de eerste buien kwamen ook de afspraken weer binnen. De drukste augustus maand sinds het begin van de Taxus Taxi Actie volgde, maar veel taxushagen
zijn nog niet gesnoeid. Stichting Taxus Taxi roept iedere taxushaag bezitter op hun haag te snoeien vóór vrijdag 7 september. Uw taxussnoeisel aanmelden kan nog tot en met donderdag 6 september via www.taxustaxi.nl/afspraak of telefonisch via 085- 489 63 50.


Wegwerkzaamheden
Onderhoud bestrating Berg
In de straat Berg, vanaf de Broekdijk tot en met de Weverstraat, gaat de gemeente Nuenen enkele verzakkingen in het wegdek herstellen. Vanaf maandag 3 september a.s. om 7.00 uur start de aannemer met de werkzaamheden. De Berg wordt ter plaatse van de Dennenlaan geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit wordt gedurende (maximaal) 2 dagen omgeleid via de Jhr. Marcus van Gerwenlaan en de Jhr. Hugo van Berckellaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de Berg.

Op andere locaties werkt de aannemer met een halve weg afzetting, het verkeer kan dan gebruik blijven maken van de Berg. Dit kan wel tot enig oponthoud leiden. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande bestrating, het egaliseren van de hieronder liggende straatlaag en het weer aanbrengen van de bestaande bestrating. De totale werkzaamheden vergen circa 1,5 week. Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.

Eindhoven: Geen doorgaand verkeer via Kosmoslaan
Van de gemeente Eindhoven kregen we het bericht dat zij zijn gestart op 13 augustus met de werkzaamheden aan de Kosmoslaan in Eindhoven. De weg was aan groot onderhoud toe en krijgt een nieuwe inrichting. De Kosmoslaan is tot het einde van 2018 gesloten voor doorgaand verkeer. Van 17 september tot 5 oktober is de kruising van de Kosmoslaan met de Soeterbeek(seweg) afgesloten. Daarvoor en daarna is de kruising bereikbaar vanuit de Sterrenlaan. Tijdens de afsluiting kan verkeer vanuit Nuenen/Nederwetten omrijden via de Broekdijk, Gerwenseweg, Smits van Oyenlaan, Europalaan of via Boord, Kapperdoesweg, Europalaan. De Kosmoslaan is een 30-km weg die niet bedoeld is voor doorgaand verkeer. Verkeer vanuit Nuenen wordt geadviseerd om via de Sterrenlaan te rijden.


Inloopbijeenkomst blauwe zone
Dinsdag 18 september 16:00u-20.30u Raadzaal Klooster
De gemeente Nuenen is van plan om een blauwe (parkeerschijf)zone in het centrum van Nuenen in te voeren. De beoogde blauwe zone is bedoeld om langparkeren in het centrumgebied te voorkomen. Bovendien zorgt een blauwe zone voor een betere benutting van de parkeerplaatsen, omdat er meer roulatie is. Zo komt er meer parkeerruimte beschikbaar voor het winkelende publiek en andere bezoekers van het centrum.

Graag informeren we u over de plannen. U bent van harte welkom tijdens de
inloopbijeenkomst op dinsdagavond 18 september tussen 16.00 uur en 20.30 uur in de Raadzaal van het Klooster (Park 1).  Tijdens deze bijeenkomst lichten we toe wat de plannen zijn, zijn er gedetailleerde tekeningen, geven we informatie over ontheffingen en kunt u uiteraard uw vragen stellen.

Bewoners van het centrumgebied ontvangen binnenkort ook een uitnodiging per post.


Werkgroep mobiliteit
Tijdens feestjes heeft iedereen verstand van verkeer!
Laat die mening eens horen op een plaats waar anderen er iets mee kunnen. Juist nu is jouw betrokkenheid belangrijk omdat er plannen opgesteld worden.

Regionaal en lokaal
De kansen en bedreigingen van mobiliteit herkennen we allemaal: file op de Helmondweg, overlast bij de Smits van Oyenlaan. Gelukkig kunnen we comfortabel met de bus naar de stad en met de e-bike naar het werk. Maar is dat voldoende? Is die weg boven Nuenen nog nodig? Misschien wordt de Smits van Oyenlaan nog drukker, moet Nuenen dan kiezen voor een oostelijke omleiding? Waarschijnlijk kun je zelf andere maatregelen verzinnen om Nuenen en de regio mobiel te houden.
Samen met belangengroepen zoals VVN, Fietsersbond, ondernemers en ‘Nuenen Groen’ maakt de gemeente hiervoor het beleid.

Werkgroepen Nuenen-Oost en Nuenen-centrum
Ben jij een student, jonge ouder, forens of andere ervaringsdeskundige? Help ons, de gemeente, met de vraagstukken die jou bezig houden: fietsbeleid, gemotoriseerd verkeer, leefbaarheid, openbaar vervoer of verkeersveiligheid in jouw wijk en daarbuiten! Vooral voor Nuenen-Oost en Nuenen-centrum zoeken we nog betrokken Nuenenaren die kritisch meedenken met de werkgroep Mobiliteit. Deze werkgroep adviseert het college bijvoorbeeld over de functie van de bestaande wegen in de wijk en nieuwe wegen maar ook over maatregelen (zoals eenrichtingsverkeer of drempels) om de veiligheid te verbeteren of de leefbaarheid te behouden.

Aanmelden
Als jij niet alleen op feestjes je mening wilt laten horen, meld je aan bij de werkgroep Mobiliteit. Daar doen je ideeën ertoe en kun je invloed uitoefenen op het mobiliteitsbeleid van de gemeente (en zelfs de regio). Aanmelden voor de werkgroep kan tot 15 september via afdelingssecretaresses@nuenen.nl of via telefoonnummer 040-2631631.
We maken plannen, samen met u als bewoner en gebruiker van de openbare ruimte. Iedereen is van harte welkom en na maximaal 3 bijeenkomsten willen we het resultaat in een presentatie aan de hele buurt laten zien. Kom meedoen en meld je aan via een email naar: spelen_bewegen@nuenen.nl Als u in de beoogde buurt woont, dan ontvangt u binnenkort ook per post een persoonlijke uitnodiging. Andere buurten volgen in de komende jaren.