Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 37
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 36
Gemeenteberichten 2018 Week 35
Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Vergunningen periode 02-09-2018 en 09-09-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Nierstichting Nederland.


Afvalweetje
Asbest aanbieden op de milieustraat, lees eerst de instructie op www.nuenen.nlReferendum 10 oktober 2018
De stempassen worden nu gedrukt en uiterlijk 26 september thuis bezorgd. Breng uw stem uit met uw stempas én identiteitsbewijs! U kunt stemmen in de gebruikelijke stemlokalen in de gemeente Nuenen c.a. U kunt alleen stemmen met een stempas én identiteitsbewijs. Als u verhinderd bent, verleen dan een volmacht en laat zo uw stem niet verloren gaan. Heeft u vragen over de organisatie van het referendum dan kunt u bellen met de gemeente Nuenen via 040-2631631 of terecht op de website www.nuenen.nl


Wegwerkzaamheden
Reconstructie Weverstraat
Vanaf 10 september starten we met de reconstructie van de Weverstraat, tussen Berg en Lavendelstraat.
De omleiding voor het autoverkeer gaat via de Dennenlaan, Larikslaan, Sparrenlaan en Lavendelstraat. De reconstructie bestaat uit bodemsanering en het leggen van kabels en leidingen. Daarna vernieuwen we de voetpaden, parkeervakken en de rijweg. Ook komen er nieuwe bomen die worden voorzien van een ondergrondse groeiplaats. Deze grondverbetering moet de boom voldoende voeding geven en overlast door wortelopdruk in de toekomst voorkomen. De planning is om de nieuwe weg 7 december weer open te stellen voor al het verkeer. Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon nummer 040-2631631.  

Onderhoud bestrating Berg
In de straat Berg, vanaf de Broekdijk tot en met de Weverstraat, herstellen we het wegdek.
We werken met een halve weg afzetting. Het verkeer kan dan gebruik blijven maken van de Berg. Dit kan wel tot enig oponthoud leiden tot midden volgende week.


Vacatures Adviesraad Sociaal Domein
Nieuwe leden gezocht
Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden in het sociale domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn.
Om een integrale en evenwichtige ontwikkeling van het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de Gemeente een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De ASD adviseert het College van burgemeester en wethouders door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen van en het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de Adviesraad vergaderen iedere maand in de avond. De benodigde tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Lid zijn van de ASD is onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid, maar niet vrijblijvend.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Nuenen c.a. die nadenken
· over wat in onze gemeente goed gaat, en hoe dat goede te behouden,
· over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken,
en daaruit conclusies trekken voor adviezen.
Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun werk in vrijheid en ongebondenheid. De Adviesraad bestaat uit maximaal tien leden (inclusief de voorzitter).

Vacatures
Wij zoeken enthousiaste mensen
· die zich willen verdiepen in de inwoners van Nuenen, hoe hun welbevinden te vergroten en hoe de sociale en persoonlijke samenhang te verstevigen,
· met uitstekende communicatieve vaardigheden om in teamverband de beleidsadviezen te kunnen formuleren,
· met sociale betrokkenheid en bij voorkeur enige affiniteit met of kennis van gemeentelijke regelingen en organisaties.

Kandidaten die complementair zijn aan de huidige leden hebben een pre. Een uitgebreide profielschets is beschikbaar.

Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere vragen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, Paul van den Bosch (voorzitterasdnuenen@kpnmail.nl).
Je kunt solliciteren door vóór 11 oktober 2018 een brief of E-mail met CV en motivatie te sturen aan de ambtelijk ondersteuner van de ASD: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie van mevrouw M. van Onzenoort, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671CK  Nuenen, m.vanonzenoort@nuenen.nl

Nu aanmelden "Spelen en Bewegen"
Bijeenkomst: meedenken, meedoen voor spelen en bewegen in de wijk ‘Nuenen-Noord’
Wanneer: maandagavond 17 september van 18.30 tot 21.00 uur
Locatie: Dorpsboerderij Weverkeshof
Geeft u zich nu nog op! Email: spelen.bewegen@nuenen.nl
“Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven?
Op woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven. De voorbereidingen op dit referendum zijn volop bezig. De selectie voor de stemgerechtigden is al gemaakt op de peildatum 27 augustus.