Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 38
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 37
Gemeenteberichten 2018 Week 36
Gemeenteberichten 2018 Week 35
Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Vergunningen periode 09-09-2018 en 16-09-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
De milieustraat is in september op woensdagavond nog open tot 20.00 uur.Bevrijdingsherdenking
Ook na 74 jaar: Bevrijding geef je door! Bevrijding Nuenen vieren we op vrijdag 21 september vanaf 19.00 uur: Park Nuenen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Uitnodiging raadsvergadering
Datum: 27 september 2018 locatie: het Klooster, aanvang 19.30 uur
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

Onderwerpen o.a.
•Reconstructie Broekdijk
•Bestemmingplan Nuenen Zuidoost
•Verklaring van geen bedenkingen bouw woonhuis Dubbestraat 2A
•Aanwijzing categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist
•Actualisatie Beleid sociaal Domein 2018-2019

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Bijeenkomst plannen Nuenen Zuid
In Nuenen Zuid, in het gebied rondom de Hongerman en het Kernkwartier, spelen meerdere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe sporthal, maar ook een woongroep die in deze buurt woningen wil bouwen. Daarvoor heeft de gemeente een structuurvisie opgesteld.

Structuurvisie
Een structuurvisie is een samenhangende visie op een gebied. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Eén van de zaken die genoemd zijn is dus de bouw van een sporthal. In de plannen komt die op de plek waar nu de Mijlpaal staat. De Mijlpaal verhuist naar Nuenen West. Waar nu de Hongerman staat, zou een gezondheidscentrum kunnen komen, plus de eerder genoemde seniorenwoningen/appartementen. Al deze ontwikkelingen krijgen een plek in de Structuurvisie.

Procedure
Het college heeft de concept structuurvisie vastgesteld. Hij ligt nu 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode hun zienswijze (reactie, opmerkingen) indienen.
Mede op basis van de zienswijzen zal een definitieve structuurvisie worden opgesteld. Deze zal vervolgens ter besluitvorming in de gemeenteraad komen. De huidige planning gaat uit van vaststelling door de gemeenteraad in januari/februari 2019.

Inloopbijeenkomst
Wij nodigen alle belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst over de Structuurvisie Nuenen Zuid op: maandag 1 oktober van 19:00-21:00 uur in sporthal De Hongerman.
Wij informeren u over de plannen en er is volop ruimte om uw vragen te stellen. Het is vrije inloop, maar wethouder Van Brakel zal om 19.30 uur een aftrap maken.


Huisvesting vergunninghouders
Nuenen voldoet (gedeeltelijk) aan taakstelling plaatsen vergunninghouders
Één maand na de wettelijke toetsdatum heeft de gemeente Nuenen voldaan aan haar taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De gemeente heeft hiermee haar achterstand ingelopen. Hiervoor stond de gemeente onder verscherpt toezicht van de Provincie. Dit is nu opgeheven. Het onderbrengen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning is een opdracht die niet altijd eenvoudig is om in te vullen. Wethouder Van Brakel: ‘Ik ben er trots op dat we de taakstelling van het eerste half jaar 2018 hebben behaald. We hebben alle personen die we nog moesten plaatsen vanuit 2017 én de personen die we dit eerste half jaar moesten plaatsen, allemaal een goede plek kunnen geven. We gaan er natuurlijk vol voor om ook de taakstelling voor de tweede helft van 2018 te behalen.’

De gemeente Nuenen kreeg voor de eerste helft van dit jaar de opdracht om voor 18 personen, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, woonruimte te verzorgen. In 2017 is het niet gelukt om alle personen te plaatsen. Er stonden nog 7 mensen op de wachtlijst. In totaal moesten er dus 25 personen aan woonruimte geholpen worden. Geen eenvoudige opgave omdat er in Nuenen weinig sociale huurwoningen zijn. Toch is het gelukt om de 25 mensen woonruimte te bieden met behulp van de woningbouwcorporatie(s).

Voor de tweede helft van 2018 moet de gemeente Nuenen nog eens 15 personen plaatsen in een woning. Dat kunnen nareizigers zijn in het kader van gezinshereniging, gezinnen en/of alleenstaanden.
De gemeente Nuenen heeft er alle vertrouwen in dat zij aan de taakstelling voor de tweede helft 2018 zal voldoen. Voor deze periode zal huisvesting worden georganiseerd door middel van het inzetten van vrijkomende (bestaande) woningcorporatiewoningen en tijdelijke woonruimte in gemeentelijk eigendom.

Er zijn ook vergevorderde plannen voor tijdelijke sociale woningen aan het Witte Hondpad. Zoals het nu naar uitziet zullen deze in de eerste helft van 2019 er staan en een bijdrage gaan leveren aan het voldoen aan de taakstelling van 2019. Het toevoegen van sociale woningen blijft nodig om te blijven voorzien in voldoende huisvesting en om verdringen op de woningmarkt tegen te gaan.


Bladkorven
De buitendienst van de gemeente Nuenen start op 1 oktober met het plaatsen van de bladkorven. Binnen twee weken zijn alle 140 bladkorven geplaatst. Ze blijven staan tot 15 januari 2019, zodat ook uw kerstboom nog in de bladkorf kan.

De bladkorven mogen gebruikt worden voor bladeren, takken en grasmaaisel van de gemeentegrond en de eigen tuin. Zeker géén groente- en fruitafval, om ongedierte te voorkomen. Als u het blad bij elkaar harkt, neem dan ook meteen even uw eigen stoepje mee.

Wij rijden wekelijks de gehele route om de bladkorven leeg te maken. U hoeft hier dus geen melding van te maken. Heeft u veel blad- of snoeiafval, rij dan naar de milieustraat Nuenen want ook daar is tuin- en snoeiafval gratis!
Samen doen we meer!