Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 39
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 38
Gemeenteberichten 2018 Week 37
Gemeenteberichten 2018 Week 36
Gemeenteberichten 2018 Week 35
Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Vergunningen periode 16-09-2018 en 24-09-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Op 5 oktober wordt huis-aan-huis textiel ingezameld. U ontvangt hiervoor een speciale zak.Referendum 10 oktober 2018
“Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven?
Op woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven. U heeft vorige week uw stempas al thuis gekregen. Breng uw stem uit met uw stempas én identiteitsbewijs!
Ga stemmen want het is nog niet beslist!
U kunt stemmen in de gebruikelijke stemlokalen in de gemeente Nuenen c.a. U kunt alleen stemmen met een stempas én identiteitsbewijs. Als u verhinderd bent, verleen dan een volmacht en laat zo uw stem niet verloren gaan. Bent u uw stempas kwijt dan kunt u tot 9 oktober op het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen.

Heeft u vragen over stempas / volmacht / organisatie van het referendum dan kunt u bellen met de gemeente Nuenen via 040-2631631 of terecht op de website www.nuenen.nl
Verkeer
Herstelwerkzaamheden rotondes Geldropsedijk
Vorig jaar zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de rotondes op de Geldropsedijk. Vanwege een foutief asfaltmengsel is schade ontstaan aan de bovenste asfaltlaag. De herstelwerkzaamheden worden onder garantie uitgevoerd op 8 en 9 oktober. Hierdoor is de Geldropsedijk enige tijd afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven.


Op maandag 8 oktober vanaf 7.00 uur wordt gestart met het verwijderen van asfalt op de rotonde Geldropsedijk/Arnold Pootlaan en meteen daarop volgend de rotonde Geldropsedijk/Meierijlaan. Op dinsdag 9 oktober worden de rotondes voorzien van een nieuwe asfalt laag. Wanneer aan één van de rotondes niet gewerkt wordt, zijn deze open gesteld voor verkeer. Op de Geldropsedijk rijden ook lijnbussen. Deze rijden tijdens de werkzaamheden andere routes.

Bovenstaande planning is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen op uw begrip en medewerking en proberen de overlast tot een minimum te beperken.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.


Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekeringswet
De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een compensatie voor het verplicht eigen risico voor de ziektekostenverzekering.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming voor 2018 bedraagt, afhankelijk van uw inkomen, € 300 tot € 385.

Voorwoorden
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming geldt een aantal voorwaarden:
•U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
•U bent op 1 januari 2018 21 jaar of ouder en;
•U heeft over de kalenderjaren 2015, 2016 en 2017 het eigen risico voor de ziektekostenverzekering volledig betaald.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal minimum. De precieze voorwaarden zijn uitgebreid beschreven in het aanvraagformulier.

Aanvragen
U kunt tot 1 januari 2019 de tegemoetkoming voor 2018 aanvragen. Als u nog geen aanvraagformulier voor 2018 heeft ontvangen dan kunt u dit formulier vanaf 1 oktober ophalen op het gemeentehuis of het CMD (aan de Berg). Daarnaast kan het aanvraagformulier vanaf 1 oktober worden gedownload van de website van de gemeente Nuenen.


Bijeenkomst plannen Nuenen Zuid
In Nuenen Zuid, in het gebied rondom de Hongerman en het Kernkwartier, spelen meerdere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe sporthal, maar ook een woongroep die in deze buurt woningen wil bouwen. Daarvoor heeft de gemeente een structuurvisie opgesteld.

Structuurvisie

Een structuurvisie is een samenhangende visie op een gebied. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Eén van de zaken die genoemd zijn is dus de bouw van een sporthal. In de plannen komt die op de plek waar nu de Mijlpaal staat. De Mijlpaal verhuist naar Nuenen West. Waar nu de Hongerman staat, zou een gezondheidscentrum kunnen komen, plus de eerder genoemde seniorenwoningen/appartementen. Al deze ontwikkelingen krijgen een plek in de Structuurvisie.

Procedure
Het college heeft de concept structuurvisie vastgesteld. Hij ligt nu 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode hun zienswijze (reactie, opmerkingen) indienen.
Mede op basis van de zienswijzen zal een definitieve structuurvisie worden opgesteld. Deze zal vervolgens ter besluitvorming in de gemeenteraad komen. De huidige planning gaat uit van vaststelling door de gemeenteraad in januari/februari 2019.

Inloopbijeenkomst
Wij nodigen alle belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst over de Structuurvisie Nuenen Zuid op: maandag 1 oktober van 19:00-21:00 uur in sporthal De Hongerman.
Wij informeren u over de plannen en er is volop ruimte om uw vragen te stellen. Het is vrije inloop, maar wethouder Van Brakel zal om 19.30 uur een aftrap maken.


Rioolwerkzaamheden Nederwetten
Bloemhoefstraat-Nieuw Ervensestraat
Voor het nieuwbouwplan Bloemhofke te Nederwetten wordt er in de Bloemhoefstraat - Nieuw Ervensestraat een regenwaterriool aangelegd voor infiltratie en overstort van regenwater. Om dit regenwaterriool te kunnen aanleggen moet de weg worden opengebroken vanaf 15 oktober (week 42). Hierna wordt het riool aangelegd en de weg weer voorzien van nieuw asfalt en/of bestrating.
De volgende wegen worden opengebroken: Bloemhoefstraat van nr. 17 tot aan de Nieuw Ervensestraat, en de kruising Nieuw Ervensestraat - Bloemhoefstraat tot en met de kruising Bloemhoeve - Willem Sengershof. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd om aanwonenden bereikbaar te houden. De aannemer zal de direct betrokkenen hierover informeren. Rond 10 december zijn de werkzaamheden klaar.

Globale planning
•week 42 - Opbreken van het asfalt en aanbrengen van zandpalen voor de infiltratie.
•week 43 - Aanpassen hoofdleiding van het Gas en Water door de Nutsbedrijven. Deze informeren betrokkenen.
•week 44 - Aanleg van het regenwater riool en vervangen van riool huisaansluitingen.
•week 47 - Asfalteren rijweg en bestraten aansluitende verhardingen.
•week 48 - Bestraten van de kruising Nieuw Ervensestr./Bloemhoeve/ W.Sengershof.
•week 50 - Afronden werkzaamheden.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon nummer 040-2631631.