Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 4
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Vergunningen periode 14-01-2018 en 21-01-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Hersenstichting.


Afvalweetje
Een glazen bloemvaas is geen glas voor de glasbak. Breng het naar de kringloop of milieustraat.

Commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

30 januari 2018 Commissie Ruimte
· Vervangen bomen Vallestap en omgeving
· Ongewijzigd vaststellen bestemminsplan Gerwen Zuidoost
· Investeringskrediet hybrideveld RKVV Nederwetten en RKGSV Gerwen
· Vervanging welstandscommissie door dorpsbouwmeester
· Evaluatie Gemeenschappelijke regeling BLINK en principebesluit continuering deelname in BLINK
31 januari 2018 Commissie Samenleving
· Voortgang werkzaamheden Kwartiermaker Klooster
· Duurzaamheid nieuwbouw De Mijlpaal/ Het Mooiste Blauw Nuenen-West
· Uitgangspunten voorschoolse educatie 2018-2022
· Uitbreiding huisvesting Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)
· Aanpassing verordening minimabeleid naar 120% van de bijstandsnorm
1 februari 2018 Commissie ABZFIN
· Controleprotocol, incl. Normenkader 2017
· Algemene plaatselijke verordening 2018
· Advies aanwijzing Lokale Omroep Nuenen als lokale media-instelling
· Verordening rechtspositie raads-, commissieleden en wethouders gemeente Nuenen c.a.
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Nuenen feliciteert haar 80-jarigen
In onderling overleg met de Nuenense Ouderenbonden heeft de Gemeente besloten om alle senioren die dit
jaar de leeftijd van 80 jaar bereiken te feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wethouder Mevr. van Brakel zal
deze jarigen per brief feliciteren en daarin tevens aankondigen dat zij worden bezocht en persoonlijk worden
gefeliciteerd door de Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) van de Nuenense Ouderenbonden. Voor de eerste
groep senioren die hun 80ste verjaardag vieren in maanden januari t/m april zal deze brief binnenkort worden
verstuurd. Degenen die later dit jaar hun verjaardag vieren, zullen dan op een later tijdstip van het jaar
worden aangeschreven.   


Gemeenteraadsverkiezing/dorps-en wijkraden verkiezing/referendum
Op woensdag 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook zijn er dan Dorps- en
Wijkraden Verkiezingen. Daarnaast is er ook een raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de Sleepwet genoemd. Lees meer


Nuenen controleert op hondenoverlast
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze
opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema honden. Op
de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

‘In burger’
Het afgelopen jaar hebben onze boa’s vaak op de overlast van hondenpoep en niet-aangelijnde honden
gecontroleerd en helaas ook op bekeurd. Lees meer