Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 40
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 39
Gemeenteberichten 2018 Week 38
Gemeenteberichten 2018 Week 37
Gemeenteberichten 2018 Week 36
Gemeenteberichten 2018 Week 35
Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Vergunningen periode 25-09-2018 en 01-10-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Binnenkort plaatsen wij de bladkorven weer.


Verkeer
Herstelwerkzaamheden rotondes Geldropsedijk
Vorig jaar zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de rotondes op de Geldropsedijk. Vanwege een foutief asfaltmengsel is schade ontstaan aan de bovenste asfaltlaag. De herstel werkzaamheden worden onder garantie uitgevoerd op 8 en 9 oktober.

Op maandag 8 oktober vanaf 7.00 uur wordt gestart met het verwijderen van asfalt op de rotonde Geldropsedijk/Arnold Pootlaan en meteen daarop volgend de rotonde Geldropsedijk/Meierijlaan. Op dinsdag 9 oktober worden de rotondes voorzien van een nieuwe asfalt laag. Wanneer aan één van de rotondes niet gewerkt wordt, zijn deze open gesteld voor verkeer.

Op de Geldropsedijk rijden ook lijnbussen. Deze rijden tijdens de werkzaamheden andere routes.

De Geldropsedijk is hierdoor enige tijd afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven.

Asfaltonderhoud Collse Hoefdijk
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente Nuenen de asfalt toplaag vervangen op enkele delen van de Collse Hoefdijk. Het betreft het gedeelte vanaf de rotonde met de Geldropsedijk (Intratuin) tot en met het viaduct over de snelweg A270. Ook de rotonde Collse Hoefdijk/Collseweg krijgt een nieuwe asfalt toplaag. Beide rotondes zijn tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk.
De uitvoering start op maandag 15 oktober om 21:00 uur en duurt tot maandagochtend 22 oktober 6:00 uur. De werkzaamheden vinden plaats in de avonden en nachten van 21:00 tot 6:00 uur. Op zaterdag- en zondagochtend kan de aannemer uitlopen tot 10:00 uur, afhankelijk van de voortgang.
In deze periode vernieuwt de aannemer de asfalt toplaag over het gehele tracé en vervangt alle betonbanden op beide rotondes. Ook wordt de belijning geheel vernieuwd.

Het verkeer wordt omgeleid via Eindhoven en Helmond/Geldrop. De omleiding wordt met borden aangegeven. De fietspaden van de Collse Hoefdijk zijn wel toegankelijk.

Bovenstaande planning is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij bijvoorbeeld veel regen, wordt de planning hierop aangepast.

We hopen op uw begrip en medewerking en proberen de overlast tot een minimum te beperken. Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.
Referendum 10 oktober
“Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven?
Op woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven.

Ga stemmen want het is nog niet beslist!
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 15 mei 2018 een herindelingsontwerp vastgesteld waarmee zij de samenvoeging beogen van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven per 1 januari 2021.
Lees meer
Commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

9 oktober 2018 Commissie Ruimte
•Bestemmingsplan buitengebied
•Bestemmingplan Landgoed Gulbergen

10 oktober 2018 Commissie Samenleving vervalt i.v.m. Referendum
www.nuenen.nl/referendum

11 oktober 2018 Commissie ABZFin
•Rekenkamercommissie onderzoek Kwaliteit ambtelijke advisering
•Geactualiseerd preventie- en handhavingsplan 2019-2022
•Brabantbrede verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Nuenen c.a. 2018
•Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022 Oost-Brabant
•Vaststellen reglement van orde gemeenteraad
•Vaststellen verordening op de raadscommissie
•Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Nuenen 2018

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Week van de veiligheid
Gemeente Nuenen doet mee aan de Week van de Veiligheid (8 t/m 14 okt)
Nuenen is een relatief veilige gemeente. Toch kan er zich ook in onze directe omgeving onverwachts een ramp, calamiteit of andere onveilige situatie voordoen. U wilt hier toch ook goed op voorbereid zijn?
De gemeente Nuenen doet daarom mee aan de landelijke Week van de Veiligheid (8 t/m 14 oktober): www.deweekvandeveiligheid.nl. In heel Nederland staat dan het thema veiligheid centraal. Want, met het invallen van de donkere dagen in oktober, neemt de kans op criminaliteit toe.
Tijdens de Week van de Veiligheid publiceert de gemeente Nuenen iedere dag een veiligheidstip op Twitter en Facebook. Ook plaatsen we die week in de lokale kranten een aantal preventietips. Houd ons dus in de gaten!
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01