Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 41
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 40
Gemeenteberichten 2018 Week 39
Gemeenteberichten 2018 Week 38
Gemeenteberichten 2018 Week 37
Gemeenteberichten 2018 Week 36
Gemeenteberichten 2018 Week 35
Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Vergunningen periode 02-10-2018 en 08-10-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Bied uw PMD zak en/of container niet eerder aan dan de avond voor de inzameling.


Commissievergadering
U bent van harte welkom bij de commissievergadering. Agenda en bijbehorende stukken staan op
http://nuenen.raadsinformatie.nl  en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.
25 oktober 2018 Gecombineerde commissie
· Raadsbesluit n.a.v. uitslag referendum voorgenomen samenvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven
· Commissienotitie - Subsidieprogramma (onderdeel van de begroting)
· Begroting 2019-2022
· Belastingverordeningen

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Extra bijeenkomsten plannen Nuenen Zuid
In Nuenen Zuid, in het gebied rondom de Hongerman en het Kernkwartier, spelen meerdere ontwikkelingen.
Bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe sporthal, maar ook een woongroep die in deze buurt woningen voor
senioren wil bouwen. Daarvoor heeft de gemeente een structuurvisie opgesteld.

Structuurvisie
Een structuurvisie is een samenhangende visie op een gebied. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van
nieuwe ontwikkelingen en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Eén van de zaken die genoemd zijn is dus de
bouw van een sporthal. In de plannen komt die op de plek waar nu de Mijlpaal staat. Waar nu de Hongerman
staat, zou een gezondheidscentrum kunnen komen, plus de eerder genoemde
seniorenwoningen/appartementen. Al deze ontwikkelingen krijgen een plek in de Structuurvisie.

Procedure
Het college heeft de concept structuurvisie vastgesteld en deze ligt nu ter inzage. Besloten is de periode
waarin zienswijzen kunnen worden ingediend met één week te verlengen (7 in plaats van 6 weken).
Belanghebbenden kunnen tot en met 12 november 2018 hun zienswijze (reactie, opmerkingen) indienen.
Mede op basis van de zienswijzen stellen we een definitieve structuurvisie op. Deze komt vervolgens ter
besluitvorming in de gemeenteraad. De huidige planning gaat uit van vaststelling door de gemeenteraad in
februari 2019.

Informatiebijeenkomst
De belangstelling voor de informatiebijeenkomst over de structuurvisie Nuenen Zuid op 1 oktober was zo groot
dat de gemeente heeft besloten om twee extra informatiebijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten
zijn op:

- Dinsdag 23 oktober van 19:00-21:00 uur
- Woensdag 24 oktober van 16:00-18:00 uur

Beide bijeenkomsten vinden plaats in sporthal de Hongerman (Hoge Brake 3). Tijdens deze bijeenkomsten
kunt u zich laten informeren u over de plannen en er is volop ruimte om uw vragen te stellen. Als u niet in de
gelegenheid bent bij één van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn kunt u voor informatie ook contact opnemen
met Menno Moen m.moen@nuenen.nl
Van 8 tot en met 14 oktober vindt de landelijke Week van de Veiligheid plaats: www.deweekvandeveiligheid.nl. Gemeente Nuenen doet ook aan mee aan deze actie en plaatst elke dag een veiligheidstip op Facebook en Twitter.

De gemeente vindt veiligheid belangrijk. Daarom geven we u als inwoner hieronder graag een paar tips die bij kunnen dragen aan uw eigen veiligheid. Doe er uw voordeel mee!
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Luiercontainers
In Nuenen staan op verschillende plaatsen luiercontainers voor de gratis afvalinzameling van luiers en andere incontinentieproducten, in speciaal daarvoor bestemde zakken. De luiercontainers staan op de locaties van kinderdagverblijven aan Heikampen, Jacobushoek, Ouwelandsedijk, Jacob Catsstraat en bij winkelcentrum Kernkwartier (bij de Hongerman). Bij enkele locaties, te weten bij Kernkwartier en Jacob Catsstraat, zien we helaas steeds vaker dat ook ander huishoudelijk afval in of bij de luiercontainers wordt achtergelaten. De gemeente Nuenen gaat strenger toezien op deze illegale dumpingen. Onze handhavers kunnen hiervoor boetes van 100 euro uitschrijven. Zo willen we voorkomen dat we het besluit moeten nemen om de luiercontainers helemaal weg te halen.


Week van de Veiligheid: Tips
Tip 1: Bent u al lid van een BuurtWhatsApp-groep?
WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Via WhatsApp kunnen u en uw buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. Zo kunt u samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties sneller melden bij de politie. Wilt u meer weten? Bent u nog niet aangesloten bij een BuurtWhatsApp-groep of wilt u er zelf één oprichten? Bezoek dan onze website: www.nuenen.nl/buurtwhatsapp

Tip 2: Maak uw eigen woning veilig en voorkom inbraak
U kunt ook zelf maatregelen treffen om uw eigen woning veilig(er) te maken en woninginbraak te voorkomen.

Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat daarom altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends tot ’s avonds afwezig bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. En vergeet de buitenlamp niet!

Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. In de regio werken erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Zij adviseren over maatregelen om inbraak te voorkomen. Bovendien kunnen deze bedrijven de werkzaamheden uitvoeren. Denk aan het installeren van goed hang- en sluitwerk. Een erkende PKVW-bedrijf bij u in de buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

Tip 3: Maak kennis met de wijkagent
Wist u dat Nuenen (momenteel) drie wijkagenten heeft? Zij zijn verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen een wijk en richten zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Wilt u weten wie uw wijkagent is en/of contact opnemen? Dat kan via www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten. U kunt ook een afspraak maken via 0900-8844.

Tip 4: Meld u aan voor het rookmeldersproject
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? Wordt u gewaarschuwd door rookmelders? Hangen uw rookmelders op de juiste plaats, werken zij nog wel en zijn ze niet ouder dan 10 jaar? Heeft u een vluchtplan besproken met uw gezin of medebewoners?
De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’. Doel is het aantal slachtoffers van woningbranden te verlagen door voorlichting en het plaatsen van rookmelders. Inmiddels zijn er in ruim 1.700 woningen ruim 3.300 rookmelders geplaatst. Eind 2018 stopt het project. In de maanden oktober, november en december 2018 vindt de laatste ronde plaats, dit keer in Nuenen-Oost. Meer informatie en/of aanmelden kan via de website www.nuenen.nl/rookmeldersproject