Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 43
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen n loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officile publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officile publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 42
Gemeenteberichten 2018 Week 41
Gemeenteberichten 2018 Week 40
Gemeenteberichten 2018 Week 39
Gemeenteberichten 2018 Week 38
Gemeenteberichten 2018 Week 37
Gemeenteberichten 2018 Week 36
Gemeenteberichten 2018 Week 35
Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Vergunningen periode 15-10-2018 en 22-10-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Tuinafval kan gratis naar de milieustraat.Afvalinzameling
Groenbakken 2 locaties vervallen
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Vergadering Dorpsraad Gerwen
Op dinsdag 30 oktober vanaf 20:00 uur komt de Dorpsraad Gerwen bijeen in een openbare vergadering in SSCA Dn Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen.
Agenda:
Gastspreker Dave Rensman Omgevingsdienst ZO-Brabant inz. Asbestdakenverbod, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Luc Harms)
Buurtbus en Vragen half uurtje (via website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl aanvraag indienen).
U bent van harte welkom.


Tentoonstelling klimaatverandering
Het klimaat verandert: hoe houden we droge voeten?
Van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 november kun je in de bibliotheek in Nuenen een kijkje nemen in het riool. De informatieve en educatieve tentoonstelling Het klimaat verandert: hoe houden we droge voeten? is bedoeld voor jong en oud en is verrassend, interactief n leuk. Zo kunnen bezoekers een rijdende camera besturen om het riool van binnen te bekijken, de rioolquiz spelen of wateroverlast oplossen met een computersimulatie.
Per 20 oktober 2018 komen de groenafvallocaties bij Eikelkampen (Nederwetten) en De Polder (Gerwen) te vervallen. Er werd teveel misbruik gemaakt van deze locaties. U mag hier nu niet langer groenafval storten. U kunt met uw groenafval gratis naar de milieustraat. Neem uw milieupas mee.
Leer het riool beter kennen
Het klimaat verandert. Hevige regenbuien en lange droge periodes komen vaker voor. Beide fenomenen hebben we dit jaar kunnen meemaken. Zo was er op 7 juni een enorme hoosbui in de regio. Daarna hebben we een ongekend lange periode zonder regen gehad. De effecten daarvan op het oppervlaktewater zijn nog steeds zichtbaar. Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen met z’n allen wél maatregelen nemen om de effecten van extreme weersomstandigheden te verkleinen. Via de tentoonstelling willen we onze inwoners laten ontdekken hoe het watersysteem werkt en welke maatregelen we zelf kunnen nemen. Daarom is het belangrijk om het riool beter te leren kennen.
Tijden en locatie tentoonstelling
De tentoonstelling vindt plaats in de bibliotheek en de hal van het gemeentehuis van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 november. Je kunt de tentoonstelling vrij bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Aanleg faunapassages
In oktober hebben we een aantal faunapassages aangelegd in de Hooidonksche Beek. Deze zijn te vinden onder de bruggen bij de Langlaar, de Smits van Oyenlaan en de Papenvoortsedijk. Door de faunapassages kunnen wilde dieren een veilige oversteek maken in een gebied met veel verkeer.

We hebben onder meer loopplanken onder de bruggen aangelegd
waardoor met name amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren het fietspad en de wegen veilig kunnen passeren. Bij de Papenvoortsedijk is een lichtkoepel aangebracht waardoor de dieren eerder gebruik gaan maken van deze lange tunnel. De schermen zorgen ervoor dat de dieren de loopplanken snel kunnen vinden.

De aanleg van de faunapassages maakt onderdeel uit van een groter project om de Hooidonksche Beek tussen de Papenvoortsedijk en de vijver bij het gemeentehuis ecologischer in te richten. Met de nu aangelegde voorzieningen zijn drie belangrijke knelpunten opgelost. Binnenkort worden de oevers nog verflauwd. De kanten van de beek zijn daarna minder stijl zodat er meer ruimte is voor planten. Ook het maaibeheer passen we dan aan. Het project is samen met het waterschap De Dommel uitgevoerd en was mogelijk door een subsidie van de provincie Noord-Brabant.


Herhaalde oproep: 2 vacatures Adviesraad Sociaal Domein
Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden in het sociale domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn.
Om een integrale en evenwichtige ontwikkeling van het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de Gemeente een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De ASD adviseert het College van burgemeester en wethouders door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen van en het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de Adviesraad vergaderen iedere maand in de avond. De benodigde tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Lid zijn van de ASD is onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid, maar niet vrijblijvend.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Nuenen c.a. die nadenken
over wat in onze gemeente goed gaat, en hoe dat goede te behouden,
over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken,
en daaruit conclusies trekken voor adviezen.
Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun werk in vrijheid en ongebondenheid. De Adviesraad bestaat uit maximaal tien leden (inclusief de voorzitter).

Vacatures
Wij zoeken enthousiaste mensen
die zich willen verdiepen in de inwoners van Nuenen, hoe hun welbevinden te vergroten en hoe de sociale en persoonlijke samenhang te verstevigen,
met uitstekende communicatieve vaardigheden om in teamverband de beleidsadviezen te kunnen formuleren,
met sociale betrokkenheid en bij voorkeur enige affiniteit met of kennis van gemeentelijke regelingen en organisaties.

Kandidaten die complementair zijn aan de huidige leden hebben een pre. Een uitgebreide profielschets is beschikbaar.

Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere vragen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, Paul van den Bosch (voorzitterasdnuenen@kpnmail.nl).
Je kunt solliciteren door vr 15 november 2018 een brief of E-mail met CV en motivatie te sturen aan de ambtelijk ondersteuner van de ASD: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie van mevrouw M. van Onzenoort, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671CK  Nuenen, m.vanonzenoort@nuenen.nl