Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 44
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 43
Gemeenteberichten 2018 Week 42
Gemeenteberichten 2018 Week 41
Gemeenteberichten 2018 Week 40
Gemeenteberichten 2018 Week 39
Gemeenteberichten 2018 Week 38
Gemeenteberichten 2018 Week 37
Gemeenteberichten 2018 Week 36
Gemeenteberichten 2018 Week 35
Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Vergunningen periode 22-10-2018 en 29-10-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Bij vorst legt u onderin de GFT+E container een eierdoos of een krant tegen het vastvriezen van afval. Mocht
dit toch gebeuren, dan is dit uw risico. Wij brengen wel een lediging van 1 euro in rekening.


Afvalinzameling
Groenbakken 2 locaties vervallen
Per 20 oktober 2018 komen de groenafvallocaties bij Eikelkampen (Nederwetten) en De Polder (Gerwen) te
vervallen. Er werd teveel misbruik gemaakt van deze locaties. U mag hier nu niet langer groenafval storten. U
kunt met uw groenafval gratis naar de milieustraat. Neem uw milieupas mee.


Raadsvergadering
8 november 2018, Aanvangstijd 18:00 uur
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het
gemeentehuis.
8 november 2018 Raadsvergadering
locatie: het Klooster, aanvang 18:00 uur
Onderwerpen o.a.
· Raadsbesluit n.a.v. uitslag referendum voorgenomen samenvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven
· Begroting
· Belastingverordening 2019

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Omgevingsvergunning Witte Hondpad verleend
Er komen aan Witte Hondpad 16 woningen voor eenpersoonshuishoudens die dringend op zoek zijn naar een
betaalbare huurwoning. Het kan gaan om starters, vergunninghouders, arbeidsmigranten en studenten.
Maximaal de helft van de woningen wordt toegekend aan vergunninghouders, de rest wordt toegekend aan
mensen met een sociaal en economische binding met Nuenen. Zij mogen er maximaal 2 jaar wonen en moeten
daarna doorstromen naar de reguliere woningmarkt. Dit is het zogenaamde flexwonen concept.

Aangepaste verkaveling
Na een voorstel van de klankbordgroep is het terrein ingedeeld in drie hofjes. De tijdelijke wijk krijgt een
toegangsweg, voetpaden, fietsenstalling en parkeerhavens. Het type woning en het woongebied hebben een
verzorgde uitstraling.
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Planning
Er is een vergunning verleend voor het gebruik van het perceel, om deze 10 jaar te bebouwen. Tijdens de inzagetermijn van 6 weken vanaf 11 oktober 2018 is er de mogelijkheid om bezwaar te maken. Na het bouwrijp maken van de grond kunnen de Heijmans ONE woningen aangekocht, geplaatst en verhuurd worden door Wooninc.
Het streven is om begin 2019 te starten met de realisatie. Medio mei 2019 worden de woningen opgeleverd.

Meer informatie
Heeft u vragen over de plannen, bijvoorbeeld over de indeling van het terrein en de planning? Neem dan gerust contact op met de projectleider Rogér Gorts, via rgorts@wooninc.nl of 0613898333.
Wilt u meer informatie over flexwonen of het huren binnen dit project? Neem dan contact op met Sandra van Lierop, Medewerker flexwonen van Wooninc. Zij is te bereiken via flexwonen@wooninc.nl en 0651183935. We verwijzen u daarnaast naar de website www.wooninc.nl/wittehondpad waar u meer informatie vindt over het project.
Voor vragen over de verleende omgevingsvergunning of de verkeerssituatie kunt u contact opnemen met Joost Mulder van de gemeente Nuenen, j.mulder@nuenen.nl  of via 040 2631534.Tentoonstelling klimaatverandering
‘Het klimaat verandert: hoe houden we droge voeten?’
Van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 november kun je in de bibliotheek in Nuenen een kijkje nemen in het riool. De informatieve en educatieve tentoonstelling ‘Het klimaat verandert: hoe houden we droge voeten?’ is bedoeld voor jong en oud en is verrassend, interactief én leuk. Zo kunnen bezoekers een rijdende camera besturen om het riool van binnen te bekijken, de rioolquiz spelen of wateroverlast oplossen met een computersimulatie.

Tijden en locatie tentoonstelling
De tentoonstelling vindt plaats in de bibliotheek en de hal van het gemeentehuis van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 6 november. Je kunt de tentoonstelling vrij bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Woningtype
De Heijmans ONE woning heeft eigen voorzieningen, is betaalbaar en ziet er verzorgd uit. De woningen zijn na verloop van maximaal 10 jaar eenvoudig te verplaatsten. Een doorsnede van de woning ziet u hier.