Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 46
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen ťťn loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiŽle publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiŽle publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 45
Gemeenteberichten 2018 Week 44
Gemeenteberichten 2018 Week 43
Gemeenteberichten 2018 Week 42
Gemeenteberichten 2018 Week 41
Gemeenteberichten 2018 Week 40
Gemeenteberichten 2018 Week 39
Gemeenteberichten 2018 Week 38
Gemeenteberichten 2018 Week 37
Gemeenteberichten 2018 Week 36
Gemeenteberichten 2018 Week 35
Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Vergunningen periode 05-11-2018 en 12-11-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Afvalweetje
Tot half januari staan er meer dan 120 bladkorven voor het bladafval.


Herinrichting Hoge Brake
Openbare vergadering van de Commissie Straatnaamgeving op donderdag 8 november 2018 om 14:30 uur in
het gemeentehuis. Voor deze vergadering is de volgende agenda opgesteld:
1. Opening
2. Straatnaamgeving Nuenen-West
3. Rondvraag


Herinnering
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Vanaf 19 november gaan wij het kruispunt Hoge Brake/Lyndakkers en Oude Kerkdijk herinrichten. Ter hoogte van de Hoge Brake kruist de fietsroute Lyndakkers - Oude Kerkdijk. Om de verkeersveiligheid van fietsers te waarborgen hebben we in het verleden verkeersdrempels bij de fietsoversteekplaats aangelegd. Deze verkeersdrempels veroorzaken echter trillingsoverlast in de omgeving. We hebben daarom besloten de verkeersdrempels te verwijderen en te vervangen door een verhoogd kruispuntplateau. Tevens wordt de fiets- en voetgangersoversteekplaats verplaatst zodat fietsers, voetgangers en motorvoertuigen beter zicht op elkaar krijgen.
Uitvoering maatregelen
Aannemer Ro-infra uit Berlicum hebben wij opdracht gegeven het kruispunt te herinrichten. De uitvoering staat gepland vanaf maandag 19 november 2018 en duurt naar verwachting  circa 3 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de wegwerkzaamheden wordt het kruispunt Hoge Brake met de Oude Kerkdijk volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer uit Het Puyven en Molvense Erven wordt omgeleid via de Brabantring. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Geldropseweg, Arnold Pootlaan en Brabantring. Fietsers en voetgangers worden lokaal omgeleid.

Vragen
Als u vragen heeft over de aanpassing van het kruispunt kunt u contact opnemen met de heer Van Stiphout via (040) 2631 631 of per email gemeentehuis@nuenen.nl Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Gloudemans van aannemer Ro-Infra via 06-51848707.


Blauwe Zone
Groen licht voor blauwe zone in centrum Nuenen
In het centrum van Nuenen zijn tijdens piekmomenten weinig parkeerplaatsen vrij voor bezoekers van het centrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 6 november 2018 definitief besloten tot de invoering van een blauwe zone in het centrum van Nuenen. Door het instellen van een blauwe zone mag er niet langer dan twee uur geparkeerd worden. Parkeren mag alleen in de parkeervakken met een blauwe markering en met gebruik van een parkeerschijf. Lees meer


Fietspad Papenvoortsedijk start in Helmond
De gemeente Helmond start volgende week met de verbreding van fietspad Molenven - Papenvoortsedijk aan de zijde van Stiphout. Deze week worden de bouwborden en afsluitingen klaargezet. In de week van 19 november start de aannemer Van Kessel met de uitvoering bij het Molenven, het gedeelte tussen het Sportpark Molenven en de Grensdijk. Er komt geen omleiding voor fietsers omdat zij hun alternatieve routes in het gebied goed zullen kennen. In verband met eisen
van de subsidieverstrekker dient het Helmondse deel in 2018 gereed te zijn. Als het weer goed blijft, verwacht de aannemer binnen een maand met dat gedeelte van het werk klaar te zijn. Het gedeelte in Nuenen volgt snel daarna.
De gemeenten Helmond en Nuenen hebben samen plannen gemaakt voor de verbreding van het fietspad dat nu maar 1 tot 1,50 meter breed is en plaatselijk in een slechte conditie verkeert. Nuenen start begin volgend jaar met de uitvoering. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezige flora en fauna, en naar bodemverontreinigingen. Omdat er veel vleermuizen in het gebied voorkomen wordt het fietspad niet verlicht. Verlichting zou nadelige effecten hebben op de vleermuizenpopulatie. Op een aantal plaatsen zijn bodemverontreinigingen aangetroffen, ook in het Nuenense gedeelte. Waar nodig wordt de vervuilde grond afgevoerd. Het nieuwe fietspad wordt 3,5 meter breed met uitzondering van het deel achter de woningen van Noorderklamp 1 en 3. Op dit deel van het traject staan waardevolle bomen die gehandhaafd blijven. Daarom wordt het fietspad hier maar 2,5 meter breed.


Werken aan een gezonde bosontwikkeling
De komende periode staan er boswerkzaamheden gepland in enkele bosjes langs de Smits van Oyenlaan ter hoogte van de Arendhof en Barisakker en langs de Geldropsedijk en Broekdijk in Nuenen en Gerwen. Het gaat om een ‘dunning’, wat inhoudt dat we zwakke, zieke of gevaarlijke bomen kappen en uit het bos verwijderen. Naar verwachting start de aannemer met de werkzaamheden in de loop van week 47 maandag 19 november. Deze dunning is onderdeel van het bosbeheerplan van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Bosgroep Zuid Nederland voert de werkzaamheden samen met een aannemer uit.

Het kappen draagt bij aan een gevarieerd en veilig bos
Een bos is altijd in ontwikkeling. Bomen groeien allemaal op hun eigen manier en zijn dan ook altijd in concurrentie met elkaar om voldoende licht, voedsel en water te krijgen. Naarmate een bos ouder wordt, verliezen de kleinere en zwakkere bomen deze strijd en sterven af.
Veel bosjes grenzen aan tuinen, huizen en wegen. Zwakke of dode bomen zijn gevoelig voor omwaaien bij wind en storm of voor het uitbreken van takken. Om te voorkomen dat er oude, zwakke, en dus gevaarlijke bomen overblijven, is het nodig om in te grijpen. Zo voorkomt men gevaarlijke situaties. Daarnaast is het belangrijk om de variatie in de bossen te behouden en vergroten. Vitale en markante bomen met grote kronen krijgen door een dunning meer ruimte. Door de toename van licht in het kronendak en in het bos, krijgen ook de struiken en jonge bomen de kans om beter te groeien. Hiermee vergroot de afwisseling en natuurwaarden in de bosjes.

Wat is er te zien van de werkzaamheden in het bos?
Bij het kappen van de bomen werkt men met machines. Daarbij probeert men om de ondergroei en overige bomen zo veel mogelijk te ontzien. Het is echter niet te voorkomen dat delen van de aanwezige ondergroei en blijvende bomen wellicht beschadigd raken. Daarnaast is het onvermijdelijk om soms over de struiken te rijden om werkruimte te creëren. In het voorjaar zullen de struiken en jonge bomen weer volop gaan groeien, waardoor het bos weer dichter groeit. De sporen van de werkzaamheden in het bos zijn vaak al gauw niet
meer te zien.

Veiligheid voorop
De machines waarmee men werkt rijden soms ook over de paden. Deze machines zijn groot en gevaarlijk. In verband met de eigen veiligheid vragen wij iedereen om voldoende afstand van de machines te houden en zeker niet in de draaicirkel of in de baan van de machines te gaan staan of lopen. De houtstapels mogen niet beklommen worden, omdat stammen dan kunnen gaan rollen. Daarnaast kunnen paden tijdelijk minder goed begaanbaar, of vanwege de veiligheid tijdelijk afgesloten zijn. Wij vragen alle bezoekers vriendelijk om gepaste afstand te houden tot het werk en de machines en niet over afgesloten paden te lopen.

De planning van de werkzaamheden
De aannemer start in de week van 19 november met de werkzaamheden. Hoe lang de werkzaamheden duren is niet precies te zeggen, maar de verwachting is dat ze uiterlijk begin 2019 klaar zijn. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we ter plekke informatie ophangen om bezoekers te informeren.