Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 49
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 48
Gemeenteberichten 2018 Week 47
Gemeenteberichten 2018 Week 46
Gemeenteberichten 2018 Week 45
Gemeenteberichten 2018 Week 44
Gemeenteberichten 2018 Week 43
Gemeenteberichten 2018 Week 42
Gemeenteberichten 2018 Week 41
Gemeenteberichten 2018 Week 40
Gemeenteberichten 2018 Week 39
Gemeenteberichten 2018 Week 38
Gemeenteberichten 2018 Week 37
Gemeenteberichten 2018 Week 36
Gemeenteberichten 2018 Week 35
Gemeenteberichten 2018 Week 34
Gemeenteberichten 2018 Week 33
Gemeenteberichten 2018 Week 32
Gemeenteberichten 2018 Week 31
Gemeenteberichten 2018 Week 30
Gemeenteberichten 2018 Week 29
Gemeenteberichten 2018 Week 28
Gemeenteberichten 2018 Week 26
Gemeenteberichten 2018 Week 25
Gemeenteberichten 2018 Week 24
Gemeenteberichten 2018 Week 23
Gemeenteberichten 2018 Week 22
Vergunningen periode 26-11-2018 en 03-12-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Gemeenteberichten 2018 Week 21
Gemeenteberichten 2018 Week 20
Gemeenteberichten 2018 Week 19
Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Afvalweetje
Frietvet en (bak)olie kan gratis naar de 24/7 hoek op de milieustraat.


Vergadering wijkraad Eeneind
Dinsdag 11 december komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering bijeen
in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van
harte welkom. Meer informatie via: www.eeneind.net/wijkraad.html


Raadsvergadering 13 december 2018
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbehorende stukken staan op
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

13 december 2018 Raadsvergadering
locatie: het Klooster, aanvang 19:30 uur
Onderwerpen o.a.
· Woonvisie Sinti
· Bouwkrediet Het mooiste blauw Nuenen-West

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


Gast van de raad
De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast van de raad’. U bent dan onze speciale gast bij
een gemeenteraadsvergadering en krijgt een inkijkje in het werk van de gemeenteraadsleden. De
gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken.
Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Namens u werken we aan een mooi
en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.

Programma
We nodigen u daarom uit voor onze raadsvergaderingen. De eerst volgende vergadering is op 13 december
2018.
Twee leden van een politieke partij uit de gemeenteraad zijn gastheer en ontvangen u om 18.00 uur, met
een broodje. Hierna krijgt u uitleg over het raadswerk. We horen hierbij ook graag uw vragen en
opmerkingen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de
raadsvergadering bijwonen. Een van de gastheren is tijdens de vergadering uw aanspreekpunt zodat u uw
vragen of
opmerkingen ook tussendoor kunt stellen. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en kunnen we
napraten.
Bent u er bij op 13 december 2018?
Stuur dan een email naar griffie@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679. Liever een andere keer? Dat kan ook.
We horen het graag.

Hopelijk tot ziens in de raadzaal!
Gemeenteraad Nuenen c.a.


Onder\oek veiligheid rondom het spoor
De veiligheid op en rondom het spoor is een onderwerp dat erg leeft in Noord-Brabant. We willen graag
weten hoe inwoners die dicht bij het spoor wonen over ‘veiligheid’ denken en wat zij hierbij voelen. Daarom
voert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in samenwerking met de gemeente Nuenen in december een
onderzoek uit.

Het onderzoek richt zich op mensen die binnen een zone van 200 meter van het spoor wonen, werken of
studeren. Een steekproef van inwoners ontvangt een uitnodiging voor een online enquête. Ook wordt een
steekproef van mensen die in deze zone werken of studeren door enquêteurs persoonlijk ondervraagd.

Doe mee aan het onderzoek!
Krijgt u een uitnodiging voor de online enquête of wordt u aangesproken door een enquêteur? De gegevens
van het onderzoek worden gebruikt om de informatie over spoorveiligheid zoveel mogelijk af te stemmen op
de wensen en behoeften van de inwoners. We nodigen hiervoor zo’n 4.000 Brabanders uit die in de buurt
van het spoor wonen, werken of studeren. Uw deelname is daarom erg belangrijk: u vertegenwoordigt veel
andere inwoners, werkenden en studerenden die niet zijn uitgenodigd.

Wie doet het onderzoek?
I&O Research voert het onderzoek in opdracht van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uit. Binnen de
veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, Regionale Ambulance Voorziening, meldkamer en gemeenten
samen op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige zorg en rampenbestrijding en crisisbeheersing.


Nuenen feliciteert haar 80 jarigen
In onderling overleg met de Nuenense Ouderenbonden heeft de gemeente Nuenen besloten om alle senioren
die in 2019 de leeftijd van 80 jaar bereiken te feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wethouder Stultiëns
zal deze jarigen per brief feliciteren en daarin tevens aankondigen dat zij worden bezocht en persoonlijk
worden gefeliciteerd door de Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) van de Nuenense Ouderenbonden. Voor
de eerste groep senioren die hun 80ste verjaardag vieren in maanden januari t/m april 2019 zal deze brief
binnenkort worden verstuurd. Degenen die later hun verjaardag vieren, zullen dan op een later tijdstip van
het jaar worden aangeschreven.


AANPLANT NIEUWE BOMEN LANGS A270
In december start aannemer Bosgroep Zuid Nederland met de aanplant van nieuwe jonge bomen op de
geluidswal naast de snelweg A270. Vorig jaar zijn daar ter hoogte van de Heikampen en Zuiderklamp al
oude, zwakke bomen verwijderd. We planten nu bomen zoals de wintergroene grove den en de winterlinde.
Daarmee vergroten we de variatie en diversiteit. Het planten gebeurt met de hand en is naar verwachting
in de loop van december klaar. Het duurt wel nog even voor deze bomen volwassen zijn. Bij vragen kunt u
contact opnemen met de aannemer via (040) 20 66 360.