Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 7
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen n loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Vergunningen periode 04-02-2018 en 11-02-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit is een kennisgeving en geen officile publicatie. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officile publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Raadsvergadering 22 februari 2018, aanvangstijd 18.00 uur
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het
gemeentehuis.
locatie: het Klooster, aanvang 18:00 uur
Onderwerpen o.a.
Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Gerwen Zuidoost
Investeringskrediet hybrideveld RKVV Nederwetten en RKGSV Gerwen
Vervangen welstandscommissie door dorpsbouwmeester
Evaluatie Gemeenschappelijke regeling BLINK en principebesluit continuering deelname in GR Blink
Voortgang werkzaamheden Kwartiermaker Klooster
Duurzaamheid nieuwbouw De Mijlpaal/ Het Mooiste Blauw Nuenen-West
Uitbreiding huisvesting Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)
Aanpassing verordening minimabeleid naar 120% van de bijstandsnorm
Verordening rechtspositie raads-, commissieleden en wethouders gemeente Nuenen c.a.
Beheersverordening deelgebied 1 en 2 Nuenen-West2018-20

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl


18 jaar? Laat je stem niet verloren gaan!
Op woensdag 21 maart a.s. worden in Nuenen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook organiseert de
Kiesraad een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Ben je het afgelopen jaar 18 jaar geworden? Dat betekent dat jij je mening mag geven over de
volksvertegenwoordigers en de politiek in Nederland. Maak daar gebruik van!

Geef je stem aan de partij die jou de komende vier jaar in de lokale politiek mag vertegenwoordigen en je
mening over de zogenaamde Sleepwet. Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de
regering zich opnieuw beraden over deze wet over de digitale veiligheid van Nederlanders.

De stemlokalen zijn op 21 maart aanstaande geopend van 07.30 tot 21.00 uur en dan heb jij het voor het
zeggen. Laat je stem niet verloren gaan!


Hoorzitting bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer
Op maandag 26 februari 2018 is er een hoorzitting van de algemene kamer van de commissie voor de
bezwaarschriften in het gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de orde:

1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend door BanBouw B.V. tegen het besluit van
4 januari 2018 waarbij een bouwstop en een last onder dwangsom is opgelegd aan BanBouw B.V. voor het
perceel Collseweg 20 te Nuenen.
2. om 20.30 uur de bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van 9 oktober 2017 waarbij een
omgevingsvergunning is verleend aan V.B. Holding B.V. voor het wijzigen van het gebruik en het wijzigen
van de brandcompartimentering van het pand gelegen aan Eeneind 47 te Nuenen ten behoeve van een
kleinschalige zorginstelling (begeleid wonen).
De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.


Groot onderhoud N615 (Gerwen-Beek en Donk)vinciale weg N615 van Gern
De provinciale weg N615 van Gerwen naar Beek en Donk (Lieshoutseweg/Gemertseweg) is toe aan
grootonderhoud. De provincie gaat daarom werkzaamheden uitvoeren aan deze weg. De werkzaamheden zullen
plaatsvinden vanaf de Bosweg, ten noorden van de kom Gerwen, tot de aansluiting op de rotonde bij de N279,
ten oosten van de kern Beek en Donk.
De uitvoering staat gepland vanaf mei 2018 en zal vr de winter van 2018 uitgevoerd zijn.
Meer informatie vindt u op www.brabant.nl/N615. U kunt zich via de site ook aanmelden voor een nieuwsbrief.


Balies gesloten op 19 februari
Wij zijn bezig met de invoering van iBurgerzaken. Vanwege de voorbereidingen zijn de balies op 19 februari
gesloten. Er kunnen dan geen afspraken gepland worden. Ook inwoners die binnen lopen kunnen we helaas
niet helpen.
Iburgerzaken
Vanaf 1 maart kunt u uw burgerzaken zelf digitaal regelen, 24 uur per dag en overal. Het gaat om geboorte,
huwelijk en overlijden. Met Iburgerzaken regelt u dit simpel en veilig zelf. Later dit jaar kunt u ook
reisdocumenten en rijbewijzen digitaal aanvragen. Verhuizingen en verzoeken om uittreksels zijn al digitaal door
te geven en op te vragen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een afspraak te maken als u dit prettiger vindt.
U kunt een afspraak maken via de website van de gemeente in de digitale agenda op de pagina Afspraak
maken.


Nuenen controleert op parkeren en (brom)fietsen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze
opsporingsambtenaren (boas) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema parkeren en
(brom)fietsen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV
1990). Voor het gehele centrum van Nuenen geldt een parkeerverbodszone. Dit houdt in dat u in het centrum
alleen mag parkeren in de daarvoor bestemde vakken en parkeerhavens. Op overige plaatsen is parkeren niet
toegestaan. U herkent de parkeerverbodszone aan de volgende verkeersborden. Voor een overzicht van de
parkeerverbodszone in het centrum van Nuenen zie de bijgevoegde plattegrond. 

Parkeren is niet toegestaan:
- op het trottoir;
- bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;
- langs een gele onderbroken streep;
- op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;
- in plantsoenen;
- op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
- voor een inrit of uitrit;
- op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart.

Wist u dat:
De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder gehandicaptenparkeerkaart 370,- is?

(Brom)fietsen
Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte (brom)fietspaden. Wanneer een verplicht
fietspad ontbreekt, moeten zij de rijbaan gebruiken. (Brom)fietsen op het trottoir of in voetgangerszones zoals
het Park en het Parkhof is niet toegestaan, omdat dit gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan
veroorzaken. Voetgangerszones herkent u aan de verkeersborden. Als u toch (brom)fietst op het trottoir
riskeert u een boete.
Daarnaast is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fietsen. Als u toch over de weekmarkt (brom)fietst
riskeert u een boete.

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door onze boas
worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U
kunt deze regelgeving vinden via www.overheid.nl. Bij constatering van een overtreding kan er door onze
boas, zonder het geven van een waarschuwing, direct een proces-verbaal worden opgemaakt.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, neem dan contact op met het
Klantcontactcentrum, (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01