Nuenen Centraal
Referendum10 oktober 2018
Nieuws Nuenen -    gemeenteberichten week 40
“Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven?
Op woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven.
Ga stemmen want het is nog niet beslist!
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 15 mei 2018 een herindelingsontwerp vastgesteld waarmee zij de samenvoeging beogen van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven per 1 januari 2021. De gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. heeft zich tot nu toe verzet tegen de samenvoeging van de beide gemeenten, maar zal na het referendum nog een nader besluit nemen of hij zich al dan niet zal neerleggen bij de door Gedeputeerde Staten voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Breng uw stem uit met uw stempas én identiteitsbewijs!
De stempassen zijn vorige week al thuis bezorgd. U kunt alleen stemmen met een stempas én identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Stempas niet ontvangen of kwijt?
Vraag voor dinsdag 9 oktober 2018 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aan op het gemeentehuis in Nuenen.

Waar kunt u stemmen in de gemeente Nuenen?
U kunt in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente Nuenen stemmen. Op uw stempas staat het voor u dichtstbijzijnde stembureau, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Breng uw stem uit op woensdag 10 oktober 2018 tussen 7.30 en 21.00 uur in één van onderstaande stemlokalen:

•Het Klooster Raadszaal, Park 1
•Zorgcentrum De Akkers, Margot Begemannstraat 9
•BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 3
•BS De Nieuwe Linde,Van Duynhovenlaan 15
•Brede School De Wentelwiek, Jacobushoek 5
•Wijkgebouw Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12
•Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
•De Crijnsschool, Heikampen 3
•Gemeenschapshuis De Koppelaar, De Koppel 5
•Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11
•Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1
•Locatie Brede School Oude Landen, Ouwlandsedijk 27
•Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2

Volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Nuenen woont en ook een stempas voor de stemming heeft ontvangen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u laten zien. De gemachtigde mag naast de eigen stem, maar twee volmachtstemmen uitbrengen. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

Bent u niet in de gelegenheid om persoonlijk iemand volmacht te geven via de achterzijde van uw stempas, dan kunt u dit schriftelijk op voorhand regelen met een schriftelijke aanvraag die uiterlijk vrijdag 5 oktober 2018 bij de gemeente moet zijn ontvangen.

Meer informatie
Heeft u vragen over stempas / volmacht / organisatie van het referendum dan kunt u bellen met de gemeente Nuenen via 040-2631631 of terecht op de website www.nuenen.nl