Nuenen Centraal
Realisatie van Natuurnetwerk in stroomgebied Dommel en Kleine Dommel kan van start

Op woensdag 31 januari werd er in brasserie De Kruik in Nederwetten een overeenkomst ondertekend voor "Dommeldal uit de verf". Deze ondertekening is de start van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant in het stroomgebied van de Dommel en de Kleine Dommel.
Natuurnetwerk Brabant is een onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. De doelstelling is, om natuurgebieden (bestaande en nieuw aan te leggen gebieden) beter met elkaar te verbinden en met het omliggend agrarisch gebied. Zo ontstaat er een Natuurnetwerk in heel Nederland. De provincie Noord-Brabant wil in 2027 circa 129.000 hectare natuur en ongeveer 1500 km ecologische verbindingszones gerealiseerd te hebben.

De overeenkomst voor de natuurontwikkeling rondom de Dommel en de Kleine Dommel werd ondertekend door Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel en de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel.
"Naast aandacht voor de natuur is er ook aandacht voor de mens en daarmee het beleefbaar zijn van de Dommel" zei wethouder Martien Jansen in zijn toespraak. Er zal dan ook een goede balans worden gezocht tussen natuur, erfgoed en recreatie. Zo moet er rust en ruimte zijn voor dieren en planten, maar is het ook de bedoeling dat mensen uit de regio het mooie gebied kunnen ervaren. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor het erfgoed. In het gebied liggen o.a. de Oude Toren, Soeterbeek en Eckart, maar ook plaatsen waar archeologische vondsten zijn gedaan, deze zouden zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Binnen 5 jaar zijn de benodigde gronden beschikbaar en is de natuur ingericht.
Nieuws Nuenen -   2 februari 2018