Nuenen Centraal
W70 neemt initiatief tot oprichting actiecomité tegen (opgelegde) fusie

Binnenkort organiseert W70 een bijeenkomst voor inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het Eeneind die tegen een (eventueel) door Gedeputeerde Staten (GS) verplichte fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven zijn.
Omdat inwoners op enig moment een zienswijze kunnen indienen op een (eventueel) herindelingsontwerp van GS, lijkt het de politieke groepering goed de krachten van betrokken inwoners formeel te bundelen middels het oprichten van een actiecomité.

Ralf M.M. Stultiëns (fractievoorzitter van W70) over het voornemen van zijn partij: "Wij zullen deze eerste bijeenkomst faciliteren en alle aanwezigen voorzien van het dossier Bestuurlijke Toekomst en alle betreffende documenten aanreiken. Aan het einde van de bijeenkomst hopen wij dan, dat enkele inwoners zich opwerpen het bestuur van een formeel comité - bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging of stichting - te vormen. Vertegenwoordigers van W70 zullen overigens nadrukkelijk géén zitting nemen in voornoemd bestuursorgaan."

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail: actie@w70.nl
Nieuws Nuenen - 27 januari 2018