Nuenen Centraal
Gemeente Nuenen sluit 2017 financieel glansrijk af
De gemeente Nuenen heeft haar huishoudboekje op orde. Het jaar 2017 wordt
met ruim 9 miljoen euro positief afgesloten. Dat resultaat komt grotendeels door
de grondexploitaties en gewijzigde voorschriften van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV). Volgens afspraak wordt de winst uit de grondexploitatie
ten gunste van de algemene reserve bouwgrond gebracht. Het resterende
resultaat komt ten gunste van de reserve vrije bestedingsruimte.

Wethouder Joep Pernot is blij met de resultaten. "Ik denk dat we er in Nuenen
heel goed voorstaan. Er is in de afgelopen vier jaar een positieve trend ingezet
en we hebben weer structureel ruimte voor nieuw beleid".
Het afgelopen jaar stond natuurlijk voor een groot deel in het teken van de
bestuurlijke toekomst van Nuenen, maar er is ook hard gewerkt op andere
vlakken. Er zijn twee scholen gekocht, Oude Landen in Nuenen en Heuvelrijk in
Gerwen. Het Nuenens College is ver-en herbouwd en de reconstructie van de
Europalaan is afgerond.

Er is veel geld en aandacht gegaan naar de maatwerkdienstverlening voor zowel
de 18+’ers als de 18-‘ers. En er wordt doorgepakt in de strijd tegen drugs. Door
middel van het Damoclesbeleid kunnen woningen of bedrijfspanden (waar
bijvoorbeeld een hennepkwekerij wordt aangetroffen) direct worden gesloten
door de burgemeester.
De inwoners van Nuenen mochten ook profiteren van de positieve cijfers. In
2017 is ruimte gevonden om lastenverlaging door te voeren, zowel op de
afvalstoffenheffing als op de onroerende zaakbelasting.

De bijstandspopulatie is terug op het niveau van 2015. Op 1 januari 2018 zijn er
359 uitkeringsgerechtigden. Maar liefst 64 worden er aan vergunninghouders
verstrekt en 65 aan woonwagenbewoners. Voor beide groepen is een plan van
aanpak. De vergunninghouders zullen intensief worden begeleid naar werk en
integratie. Voor de woonwagenlocaties is een programma opgesteld en hier is
ook een plan voor het terugdringen van uitkeringen in opgenomen. Binnen twee
generaties zal 90% van de gezinnen een eigen inkomen genereren.

We hebben ook samen gewerkt aan verbeteringen. Nuenen werkt met
clusterplekken voor afvalinzameling. Het kleine stukje wat we verder moeten
lopen met het afval zorgt er meteen voor, dat het afval ophalen 30% goedkoper
is geworden.

Wil je zelf alle cijfers eens bekijken of het verslag lezen? Je kan de jaarrekening
online bekijken op de website van de gemeente.
Tegenwoordig wordt de jaarrekening verduidelijkt door een jaarverslag. Zo kun je
op een makkelijke manier bekijken wat de gemeente allemaal heeft gedaan met
het geld en welke projecten er nog lopen.
Nieuws Nuenen -   6 juni 2018