Nuenen Centraal
Peter Notten Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Op vrijdag 22 juni heeft de heer Peter Notten een koninklijke onderscheiding
ontvangen in de graad Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij ontving deze bijzondere onderscheiding, tijdens zijn afscheid als voorzitter
van de Raad van Bestuur van Korein Groep. De versierselen werden opgespeld
door burgemeester Maarten Houben in het Ketelhuis in Eindhoven.

Hij heeft veel functies bekleed en kreeg de onderscheiding onder andere voor
zijn bijzondere inzet voor de kinderopvang,
Peter Notten zei in zijn toespraak dankbaar te zijn dat hij al dit werk heeft
mogen doen.

De heer P.A. Notten (3 mei 1953)
De heer Notten heeft als voorzitter van der Raad van Bestuur de afgelopen 15
jaar leiding gegeven aan de uitbouw van de lokale kinderopvang-stichting
Korein (sinds 22 januari “Wij Zijn Jong”) en het ontwikkeld tot een nationaal
maatschappelijke onderneming voor kinderen.
De heer Notten heeft zich vanaf 1999 achtereenvolgens bijzonder
verdienstelijk gemaakt voor de Korein Groep BV, de Brancheorganisatie
Kinderopvang (Utrecht), Stichting Sportservice N.Brabant en het Olympisch
Steunpunt Brabant (Tilburg), de Stichting Marathon Eindhoven, de Regiegroep
SPIL, de SKPO, het regieteam van Kindcentra 2020/, het Kindcentrum
Mondomijn Helmond, de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (‘s
Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Veghel, Venlo), de Stichting MEE Zuidoost-
Brabant (Waalre) (Inmiddels Stg. De Meent, Den Bosch), Lid Raad van Toezicht
bij de Stichting de Ontdekfabriek, de Stichting Jeugd en Beroep, Stichting
Studio 040, KINDwijzer Coop, Stichting AIT en tot slot voor de Evaton West
Day Care Centers Association (Emfuleni, Zuid-Afrika).
Nieuws Nuenen -   24 juni 2018
De heer Notten is met het bekleden van de diverse functies bij bovenstaande organisaties  van grote invloed  geweest op de ontwikkeling van de kinderopvangbranche in het algemeen en de pedagogische meerwaarde van deze branche in het bijzonder. Daarmee heeft hij - indirect - een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen en de maatschappij van de toekomst.
Er is hier ook sprake van intensieve en constructieve bestuurswerkzaamheden, die voor de Nederlandse samenleving een bijzondere waarde hebben, de heer Notten is een voorbeeld en een stimulans voor anderen.