Nuenen Centraal
Plan tijdelijke huisvesting Witte-Hondpad

De realisatie van de tijdelijke huisvesting aan het Witte-Hondpad begint steeds meer vorm te krijgen. Afgelopen dinsdag was er een inloopavond in het Klooster voor omwonenden en belangstellenden. Er werd een presentatie gehouden over de gemaakte plannen en de aanwezigen konden vragen stellen en hun zorgen uiten.

Woningcorporatie Wooninc. gaat aan het Witte-Hondpad 16 Heijmans ONE woningen plaatsen. Dit zijn tijdelijke woningen voor éénpersoonshuishoudens.
De woningen zijn bedoelt voor mensen die met spoed een woning zoeken. Het kan hier gaan om alleenstaanden, starters, vergunninghouders, arbeidsmigranten en studenten. In Nuenen hebben we het 50-50 beleid en dit betekent, dat in eerste instantie de helft van de woningen wordt toegekend aan vergunninghouders.
Wooninc. en de gemeente Nuenen willen door het plaatsen van de woningen, de druk op de sociale woningmarkt niet verder op laten lopen. Mensen die een woning toegewezen krijgen, mogen er voor de duur van maximaal 2 jaar wonen. Daarna zullen zij door moeten stromen naar de reguliere woningmarkt.

Directeur-bestuurder Angela Pijnenburg van Wooninc.: “Het is een gezamenlijk project van gemeente Nuenen en Wooninc. dat bijdraagt aan de dringende vraag naar sociale huurwoningen in de gemeente Nuenen". De Heijmans ONE’s zijn in twee dagen te plaatsen en zullen voor een periode van maximaal 10 jaar aan het Witte-Hondpad blijven staan. Daarna zal de plek weer in de oude staat terug worden gebracht.

Nieuwe woningen
De woningen zijn energiezuinig en hebben een oppervlakte van 40m2. Het is klein, maar van alle gemakken voorzien. Een badkamer, keuken, woonkamer en een vide met slaapkamer.
De tijdelijke wijk krijgt een toegangsweg vanaf de Spegelt er worden voetpaden aangelegd en er komen 12 parkeerhavens. Ook komt er een afsluitbare fietsenstalling voor de bewoners en een ondergrondse container.

Tijdens de inloopavond waren er wel wat punten van kritiek. Zo zou de ondergrondse container onnodig duur zijn en maakte mensen zich zorgen over de toegangsweg. De wijk zal namelijk per auto alleen bereikbaar zijn via de Spegelt (het industrieterrein) en niet via de Opwettenseweg.

De verwachting is, dat de woningen eind 2018 of begin 2019 in gebruik kunnen worden genomen.
Nieuws Nuenen -   21 juni 2018
Beeld: Wooninc.
Dit is een opzet van hoe de wijk eruit kan komen te zien. Het is een concept en er kan dus nog het een en ander aan veranderd worden.