Nuenen Centraal
Gemeente en BPD Ontwikkeling tekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst realisatie Nuenen West

Gemeente en gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling bv ondertekenden op 19 maart de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de nieuwbouwwijk Nuenen West. In Nuenen West zullen
1575 woningen gaan verrijzen.
Nieuws Nuenen -   20 maart 2018
Herijking oude plannen
Het oorspronkelijke plan is ruim 10 jaar oud. In
de tussentijd zijn de inzichten over hoe om te
gaan met grootschalige gebiedsontwikkeling
veranderd. Zowel consumentenwensen en
bijgestelde ambities hebben er voor gezorgd
dat herijking en positionering van het
oorspronkelijke plan van Nuenen West
wenselijk was. Eind 2015 bereikte het college
van de gemeente Nuenen
principeovereenstemming met
gebiedsontwikkelaar BPD over de herijking van
de plannen en afspraken voor Nuenen West.
De afgelopen periode is er gewerkt aan een actualisatie van het stedenbouwkundige plan, het bijbehorend
beeldkwaliteitsplan en de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast is de positionering van de
gebiedsontwikkeling aangescherpt en afgestemd op de klantwens.
Dorps geluk
Nuenen West is een ontwikkeling waarbij begrippen
als gemoedelijkheid, ontmoeting en sociale
samenhang de kern raken van het concept voor
Nuenen West. Of het nu gaat over de brinken,
hofjes of de grote parken in de stedenbouwkundige
plan, de toekomstige voorzieningen in de wijk zoals
de buurtschuur of een pluktuin of de look and feel
van de nieuwe woningen. Alles ademt straks de
sfeer van een eigentijdse vertaling van het Nuenens
‘DNA’. Kortom: Nuenen West is Dorps Geluk..
Nuenen West bestaat uit afwisselde buurtjes waar
in totaal 1575 nieuwe woningen worden gebouwd
inclusief de nieuwe basisschool “t’ Mooiste Blauw”.
die in het hart van het plan gerealiseerd zal worden.
De school komt te liggen aan het grootste park in
het plan. Per jaar zullen ongeveer 80-100 woningen
worden gebouwd in Nuenen West
Kijk voor meer informatie op:
www.nieuwbouw-nuenenwest.nl