Nuenen Centraal
Oud-burgemeester Van Rijckevorsel ereburger van Nuenen

Op 15 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten om het ereburgerschap postuum toe te kennen aan wijlen Jonkheer Mr. Cornelis Thomas Jules van Rijckevorsel. Hij was van 1931 tot 1954 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Op vrijdag 16 maart was daarom de familie van de oud-burgemeester afgereisd naar Het Klooster in Nuenen. Een bijzondere bijeenkomst, waarbij stil werd  gestaan bij de moeilijke oorlogstijd waarin de heer van Rijckevorsel burgemeester was.
Bij de bijeenkomst waren ook zijn zoon en twee dochters aanwezig. Zij mochten de oorkonde en de gouden draagspeld in ontvangst nemen.
De zoon van oud-burgemeester van Rijckevorsel gaf aan in zijn toespraak, dat zijn vader erg blij zou zijn geweest met de eretitel. "Hij zou erg ingetogen hebben gereageerd, maar hij zou er heel blij mee zijn geweest".
Nieuws Nuenen -   maart 2018