Nuenen Centraal
Strijd tegen opgelegde fusie gaat van start

De provincie wil dat Nuenen met Eindhoven gaat fuseren, maar als het aan  politieke partij W70 ligt, komt daar niets van in. De partij blijft strijden voor zelfstandigheid van Nuenen.
In januari kwam de partij met het idee om burgers samen te brengen en een actiecomité te starten. Ondertussen zijn er al mensen opgestaan, die graag de kar willen gaan trekken. (In het comité zullen overigens geen vertegenwoordigers van W70 zitten).
Op woensdag 7 maart zal in Het Klooster de eerste bijeekomst worden gehouden. Er zijn veel mensen geïnteresseerd en naar verwachting zullen er ruim 100 mensen aanwezig zijn op de bijeenkomst.

Naast het oprichten van een actiecomité zullen er documenten worden uitgereikt en zal er informatie worden gegeven o.a. over het indienen van een zienswijze op het herindelingsontwerp.

Ben je ook tegen een opgelegde fusie met Eindhoven en wil je graag bij de eerste bijeenkomst aanwezig zijn? Meld je dan aan via: actie@w70.nl
Nieuws Nuenen -   3 maart 2018