Nuenen Centraal
Nuenen maakt gebruik van inspreekmoment Provinciale Staten

Vrijdag 26 oktober was er ruimte voor iedereen om het woord te richten tot de  leden van Provinciale Staten over het herindelingsadvies tot samenvoeging van  de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven.
Hier maakten bijna 30 mensen gebruik van, waaronder burgemeester Maarten Houben. Hij  benadrukte tijdens zijn inspreekmoment, dat Gedeputeerde Staten steeds met  nieuwe argumenten kwam om Nuenen bij Eindhoven te voegen. Zo was het  argument de ene keer dat Nuenen er financieel beroerd voor zou staan en de  andere keer was er gebrek aan bestuurskracht, daarna zou er onder de  bevolking gebrek aan draagvlak zijn voor een zelfstandig Nuenen. Steeds weer nieuwe argumenten. Ook het referendum werd benoemd. Burgemeester Houben maakte duidelijk dat bijna 80% van de Nuenenaren tegen een fusie is en dat dit  signaal in een goed functionerend democratisch bestel niet mag worden  genegeerd.

Ook heeft de gemeente Nuenen een allesomvattende factsheet overhandigd  aan Provinciale Staten, genaamd "Om misverstanden in de besluitvorming te  voorkomen". Hierin wordt ook aangegeven dat Nuenen in de lift zit. Aan de hand  van verschillende onderzoeken en rapportages laat de gemeente o.a. zien, dat  Nuenen ondertussen een gezonde financiŽle positie heeft, de bestuurskracht voldoende is en er een bovengemiddelde waardering op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Tot een standpunt kwamen de leden van Provinciale Staten afgelopen vrijdag overigens niet. Wel werd duidelijk, dat o.a. Patricia van der Kammen van de  PVV en Marcel DeRyckere van het CDA tegen een gedwongen fusie zijn. Zij  vinden dat er duidelijk geen draagvlak is vanuit de inwoners van Nuenen en  alleen daarom een fusie al niet door mag gaan. De VVD was duidelijk voor een  fusie. Ook werd er gesproken over aanpassingen in het voorstel, waardoor de herindeling een andere opzet gaat krijgen en Nuenen toch over bepaalde zaken zelf blijft beslissen.

Op een later tijdstip zal er verder worden gesproken over het herindelingsplan. en in december zal er uiteindelijk gestemd worden.
Nieuws Nuenen - 28 oktober 2018