Nuenen Centraal
Commissaris van de Koning Wim van de Donk op werkbezoek in Nuenen

Afgelopen woensdag bracht de commissaris van de Koning een werkbezoek  aan Nuenen. Hij bezocht Smeulders interieurgroep en daarna het Nuenens  College, waar hij broodjes heeft gegeten die door de leerlingen zelf waren  gemaakt. Hij vond de nieuwe manier van onderwijs erg mooi om te zien.
Op 12 mei 2016 was hij voor het laatst op werkbezoek in Nuenen. Zoals bij  ieder werkbezoek sprak hij ook toen met de raad en het college,waar destijds  niet zo'n goede onderlinge verhoudingen waren. Het verschil was dan ook  enorm en hij gaf aan dat er nu goed wordt samengewerkt en er een prettiige  werksfeer hangt.

Nu de herindeling definitief van de baan is, wordt een periode van onzekerheid  afgesloten en dit was ook duidelijk merkbaar tijdens het bezoek. Wim van de  Donk: "Ik zag een opgeluchte raad, die blij is dat er een besluit is genomen".  Van de Donk ziet de toekomst positief tegemoet, er moet hard gewerkt worden en ge´nvesteerd worden in samenwerkingen.

In Nuenen ziet hij graag de uitbreiding van het Vincentre gerealiseerd worden. Van Gogh is erg waardevol voor Nuenen en dat zien we dan ook ieder jaar terug aan de toeristen, die ons mooie dorp komen bezoeken. Voor buitenlandse toeristen is het erg bijzonder, om als het ware "in de schilderijen" van Van Gogh te lopen.

Tot slot wenste hij de Nuenense bevolking een fijne carnaval toe  "Dat die Dwersklippels maar een mooie carnaval mogen hebben"  aldus Van de Donk.
Nieuws Nuenen -   3 maart 2019