Nuenen Centraal
Fusie tussen Nuenen en Eindhoven weer terug op de agenda bij Provinciale Staten

Het actiecomite Nuenen Zelfstandig wil dat Provinciale Staten een besluit neemt over de fusie tussen Nuenen en Eindhoven. Eigenlijk zou de provincie in december duidelijkheid geven, maar dit werd uitgesteld.
Hoogstwaarschijnlijk zou het plan voor een fusie op dit moment van tafel worden geveegd. Bij de provincie is er te weinig draagvlak en er wordt op dit moment nieuw beleid gemaakt ten aanzien van herindelingen, waardoor de kans bestaat dat het plan ook in de Tweede Kamer zou sneuvelen.

Gedeputeerde Spierings heeft het besluit even uitgesteld, maar Nuenen pikt dit niet en wil duidelijkheid, daarom is er door het actiecomite Nuenen Zelfstandig een handtekeningenactie gestart. Vorige week zijn de ruim 1400 handtekeningen aangeboden aan de provincie.
Gisteren liet de provincie weten, het burgerinitiatief op de voorlopige agenda van 22 februari te hebben gezet. Er zal gekeken worden of het burgerinitiatief geldig is. Mocht dit het geval zijn, dan zal er op 22 februari inhoudelijk over worden gesproken bij Provinciale Staten.

Als er nu een besluit moet worden genomen, is de kans groot dat de fusie van de baan is. Het draagvlak binnen de provincie is op dit moment te klein. De SP lijkt de doorslaggevende rol te hebben en zij lijkt op dit moment tegen een fusie te zijn.
"Het standpunt van de SP-fractie is en blijft dat wij een voorstel tot een fusie met Eindhoven zonder draagvlak in Nuenen niet kunnen steunen." Zo staat te lezen op de website van SP Brabant.

Zonder de steun van de SP zou een meerderheid niet meer haalbaar zijn en dat zou voor veel Nuenenaren een opluchting zijn, aangezien 78% van Nuenen tegen een fusie met Eindhoven is, zo bleek uit de referendumuitslag in oktober 2018.

Nieuws Nuenen -  13 februari 2019