Nuenen Centraal
Week van de Pleegzorg 2019
Ieder kind verdient het om zo thuis mogelijk op te
groeien

De Week van de Pleegzorg wordt dit jaar voor de vijfde keer
georganiseerd van 30 oktober t/m 6 november. Met de jaarlijkse
actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van
pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Op dit moment zijn er in
Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare
waarde én heel hard nodig voor de pleegkinderen van nu maar ook die
van de toekomst.

Aftrap woensdagochtend 30 oktober
De Week van de Pleegzorg start met de aftrap van een nieuwe
wervingscampagne op woensdag 30 oktober om 9 uur op Utrecht Centraal.
Radio-dj Gijs Staverman, zelf pleegouder, zal de aftrap verzorgen. In die
campagne komen de perspectieven van het kind, de ouder, de pleegouder en
de pleegzorgbegeleider aan bod.

Samenwerking
“Iedereen wil kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. Als dat bij de eigen
ouders niet lukt, dan het liefst bij pleegouders. Bij voorkeur in de eigen
woonplaats zodat een kind niet van school hoeft te veranderen en contact kan
houden met familie, vriendjes en vriendinnetjes. Daarom zijn we blij dat de
samenwerking tussen gemeenten en pleegzorgaanbieders bij de werving van
nieuwe pleegouders steeds vanzelfsprekender wordt”, aldus Veronique
Zeeman, regiomanager Combinatie Jeugdzorg.

Programma 2019
In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland activiteiten
georganiseerd, zoals exposities, pleegoudercafés, boekpresentaties, een foster
festival, themavonden, een pleegouderontbijt, brunch of high tea,
informatiebijeenkomsten voor mensen die overwegen om pleegouder te worden
en de landelijke pleeggrootouder-kleinkind dag in Alkmaar.
Tijdens de Week van de Pleegzorg kunnen pleeggezinnen in heel Nederland
gratis zwemmen bij een van de zwembaden van de koepels Optisport , LACO,
Sportfondsen en de werkgeversvereniging WiZZ. Op
www.weekvandepleegzorg.nl staat een overzicht van alle activiteiten
Nieuws Nuenen -   29 oktober 2019