Nuenen Centraal
GS wil herindelingsadvies aanhouden, definitief besluit fusie wordt uitgesteld

Gedeputeerde Staten willen het herindelingsadvies voor Nuenen c.a. en Eindhoven aanhouden in afwachting van het nieuwe landelijke beleidskader. Aan de hand van het nieuwe beleidskader bepalen GS of het herindelingsadvies aangepast moet worden.

De provinciale arhi-procedure voor Nuenen en Eindhoven biedt de ruimte tot komende zomer om het herindelingsadvies vast te stellen.

Inmiddels is er een concept van het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindeling verschenen. De inhoudelijke wijzigingen in het beleidskader zijn weliswaar niet groot, maar leiden wel tot onduidelijkheid. Dat uit zich bijvoorbeeld in het besluit van de provincie Noord-Holland om de herindelingsprocedures in de Gooi- en Vechtstreek te stoppen.

Het concept beleidskader gaat ervan uit dat alle fusies vanaf 1-1-2021 onder het nieuwe beleidskader gaan vallen. Het herindelingsadvies Nuenen-Eindhoven is gebaseerd op het vigerende beleidskader. Doordat het nieuwe beleidskader nog een concept is, kan dit nog niet als basis dienen voor het herindelingsadvies.

Gedeputeerde Staten hechten er veel waarde aan dat een provinciaal herindelingsadvies leidt tot een wetsvoorstel dat het haalt in de Tweede en Eerste Kamer. GS willen zorgvuldig handelen en ‘vormfouten-discussie’ voorkomen. Aangezien de provincie nog tot de zomer heeft voor vaststelling van het herindelingsadvies zonder dat de fusiedatum wijzigt, wachten GS op het nieuwe beleidskader. De procedurevergadering van Provinciale Staten besluit begin volgende week hoe om te gaan met het voorstel van GS voor de Statenvergadering op 7 december.
Nieuws Nuenen -   4 december 2018