Nuenen Centraal
Paul Weijmans verzorgt muzikale omlijsting tijdens dienst "Geboren voor het licht" in Geldrop

Over de blindgeborene, die blinde man die door Jezus uit alle duisternis naar het licht wordt getild, kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Geboren voor het licht, vertelt hij, vijfenhalf jaar na zijn genezing, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan Paul Weijmans muzikaal deelneemt.

Het verhaal van de blindgeborene, dat op deze tweede Adventszondag een verrassende dimensie krijgt, wordt ingeleid door de poŽtisch-muzikale collage Mens die liefde doet. Paul Weijmans zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn gedichten neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.

Nieuws Nuenen -   5 december 2018