Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 19
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen n loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Vergunningen periode 29-04-2018 en 06-05-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd
Dit zijn kennisgevingen en geen officile publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officile publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.
Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door Stichting Longfonds.


Afvalweetje
Let op! In verband met Hemelvaart is de inzameling verzet naar zaterdag 12 mei. Zet geen afval eerder buiten
s.v.p.


Afvalinzameling
Tijdelijke wijziging door Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag is er op donderdag 10 mei geen afvalinzameling van de PMD zakken en GFT+E
(groene container). De inzameling is verzet naar ZATERDAG 12 mei. Let op dat u niet de PMD-zakken en
containers al te vroeg buiten hangt/zet!


Commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

15 mei 2018 Commissie Ruimte
Vervolgstap Vallestap e.o.
Zienswijze Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
16 mei 2018 Commissie Samenleving
Uitbreiding huisvesting Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Zienswijze WSD en GGD
17 mei 2018 Commissie ABZFin
Verordening raadgevend referendum
Extra krediet vervanging hockeyveld A  HCN
Wijziging tarieventabel leges
Convenant Stedelijke gebied (SGE)
Zienswijze Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Dienst Dommelvallei (DDV)
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl
Gemeenteberichten 2018

Gemeenteberichten 2018 Week 18
Gemeenteberichten 2018 Week 16
Gemeenteberichten 2018 Week 15
Gemeenteberichten 2018 Week 14
Gemeenteberichten 2018 Week 13
Gemeenteberichten 2018 Week 12
Gemeenteberichten 2018 Week 11
Gemeenteberichten 2018 Week 10
Gemeenteberichten 2018 Week 09
Gemeenteberichten 2018 Week 08

Gemeenteberichten 2018 Week 07
Gemeenteberichten 2018 Week 06
Gemeenteberichten 2018 Week 05
Gemeenteberichten 2018 Week 04
Gemeenteberichten 2018 Week 03
Gemeenteberichten 2018 Week 02
Gemeenteberichten 2018 Week 01
Verkeer
Groot onderhoud N615 Nuenen - Beek en Donk
Boskalis Nederland voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant vanaf half mei tot en met eind september 2018 onderhoudswerkzaamheden uit aan de provinciale weg N615 tussen Nuenen en Beek en Donk. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met de N279 in Beek en Donk.
Eerste fase

Van vrijdagavond 18 mei van 19:00 uur tot en met maandagochtend 20 mei 06:00 uur is er een tijdelijke afsluiting van de Hoofakker tot de Rotonde Bavaria. De omleidingsroute voor het verkeer door het centrum van Lieshout wordt weergegeven op bijgaande kaart.
De aanliggende percelen blijven bereikbaar. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad op eventuele aanwijzingen van de verkeersregelaars.
Bestrijding eikenprocessierups
Het seizoen van de eikenprocessierups komt er weer aan. Op eikenbomen kunt u in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen. Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Plaag

De eikenprocessierups is al een flink aantal jaren actief in Nederland. De rups komt vooral voor in Brabant en Limburg maar rukt elk jaar verder op naar het noorden. Sinds een aantal jaren is deze rups ook actief in Gelderland.
De allereerste glasbak
Veertig jaar geleden, op 17 mei 1978, werd in s-Hertogenbosch de allereerste gemeentelijke glasbak geplaatst. Een mijlpaal. In 40 jaar tijd is er veel veranderd, maar de glasbak staat nog altijd als een huis! Kijk voor meer informatie op www.glasintbakkie.nl.
Wat vindt u van onze dienstverlening
De gemeente Nuenen wil graag van haar inwoners horen wat zij van onze dienstverlening op het gebied van jeugdhulp en sociale zaken vindt. Op de website van de gemeente Nuenen staan  drie korte vragenlijsten (www.nuenen.nl/onderzoek).  En vragenlijst is bestemd voor ouders/verzorgers die in 2017 te maken hebben gehad met een vorm van jeugdhulp/zorg aan hun kind(eren). En vragenlijst is bestemd voor de jongeren die hulp hebben ontvangen. De derde vragenlijst is bestemd voor inwoners van Nuenen die een uitkering ontvangen van de sociale dienst. De inwoners die gebruik maken van ondersteuning of zorg, zoals huishoudelijke hulp of een vervoersvoorziening, hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Als u hoort tot n van vier genoemde groepen dan vragen wij u vriendelijk de vragenlijst op internet  die voor uw situatie geldt in te vullen of de schriftelijke vragenlijst aan ons terug te sturen.
Samen maken wij onze dienstverlening beter!


40 jaar glasbak
Op 17 mei bestaat de gemeentelijke glasbak 40 jaar. Dankzij de glasbak, is gescheiden glasinzameling uitgegroeid tot een alledaags ritueel. Al het glas dat we in de glasbak gooien, wordt 100% gerecycled. Samen zijn we in Nederland al vier decennia lang lekker bezig. Daar mogen we trots op zijn! Dat vieren we groots in meimaand glasmaand. We zetten de glasbak in het zonnetje. Vier het met ons mee.
Biologische bestrijdingsmethode
Ook dit jaar heeft de gemeente besloten om de biologische bestrijdingsmethode in te zetten. Het gaat om het bestrijdingsmiddel Xentari. Dit is een biologisch middel en is niet schadelijk voor mens en milieu en het middel werkt preventief. De bestrijding met Xentari gebeurt op het moment waarop de jonge rupsen zich in de bomen begeven om zich vol te vreten. De rupsen hebben dan nog geen brandharen ontwikkeld en zijn dan nog niet schadelijk. Zo worden ze dus voordat ze schadelijk zijn al vernietigd. Ook is het werken met dit product voor de betreffende medewerker aangenamer dan werken volgens traditionele methodes zoals zuigen of branden.
Uitvoering
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt verricht door een gespecialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. We verwachten in
week 21 met de uitvoering te kunnen beginnen. Een tweede behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn. In verband met de werkdruk bij de aannemer kunnen de werkzaamheden ook ‘s avonds en/of ‘s nachts plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de KCC, telefoon 040-2631699.

Wat moet u doen bij (over)last?
Wanneer u plotseling last krijgt van jeuk, huiduitslag en/of irritaties aan de ogen en de
luchtwegen dan kan dat betekenen dat u in aanraking bent gekomen met brandharen van de eikenprocessierups. Dit zijn pijlvormige haren. U kunt het beste meteen contact opnemen met de huisarts en bij acute gevallen de eerste hulp inschakelen. Voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s neemt u contact op met de GGD, via www.ggd.nl

Bestrijding
De gemeente heeft ervoor gekozen om niet teveel in te grijpen in het natuurlijke proces en zal daarom alleen op die plekken spuiten waar de eikenprocessierupsen een bedreiging voor de volksgezondheid zijn. Daarom worden alleen op plaatsen waar veel of vaak mensen komen de bomen volgens de nieuwe methode behandeld.
De bomen langs wegen en fiets- en wandelpaden worden behandeld met het biologisch bestrijdingsmiddel. Kijk op onze website www.nuenen.nl voor de bestrijdingsplattegrond.


Taxusinzameling
Stichting Taxus Taxi gaat weer taxus inzamelen
De eerste knopjes steken alweer de kop op en dus beginnen ook weer de voorbereidingen bij Stichting Taxus Taxi voor de inzameling van dit jaar. Verleden jaar zamelde de stichting genoeg snoeisel in voor de productie van maar liefst 2.200 chemotherapieën. In 2017 speelde het weer een belangrijke rol voor de stichting. Door enkele nachten vorst eind april en daarop volgend een periode van droogte kreeg de natuur het zwaar te voorduren, waardoor ook de groei van de taxus achterbleef. Uiteindelijk heeft dit ook effect gehad op de ingezamelde hoeveelheid.
Startinzameling afhankelijk van het weer
Normaal gesproken begint Taxus Taxi de inzameling in de eerste helft van juni. Wanneer de stichting dit jaar exact zal starten met de taxusinzameling is nog niet bekend. Dit is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid werkzame stof die op dat moment in de plant aanwezig is.
“We houden dit nauwlettend in de gaten, zodat we op het juiste moment van start kunnen gaan”, aldus woordvoerder Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi.
Voor meer informatie
Voor de meest actuele informatie en de start van het seizoen kijkt u op www.taxustaxi.nl. Ook vindt u hier tijdens het seizoen het aanmeldformulier om uw snoeisel gratis op te laten halen.